ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN’IN ŞİİRLERİNDE TANIMLI BİR AŞK: AYTEN

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN’IN ŞİİRLERİNDE TANIMLI BİR AŞK: AYTEN
  Makale Başlık İngilizce A DEFİNED LOVED IN Ümit YAŞAR OĞUZCAN\'S POEMS:AYTEN
  Cilt / Sayı Cilt: 15 / Sayı: 2
  Yazar NURAY 3.KARAKAYA
  Bilge SAKÇI
  Makale Dili Türkçe
  DOI 10.46291/ZfWT/150206
 • Özet Türkçe


  Aşk konusu insanlık tarihi boyunca çeşitli düşünceler ve inançlar bağlamında farklı bakış açıları kazanmış ve anlam dağarcığını genişletmiştir. Bu bakımdan aşk evrensel bir tema haline gelmiştir. Dünden bugüne pek çok şair, aşk temasına farklı çerçevelerden yaklaşmış ve duygularını bu tema üzerinden ifade etmiştir. Kimi yazar ve şairler aşk temasını tanımlı olmayan başka bir deyişle gerçekte olmayan bir kişiye duygular beslerken kimisi de gerçek hayatta gördüğü ve tanıdığı bir kadına duygular besler. Burada tanımlı aşk kavramı ortaya çıkmaktadır. Örneğin Nazım Hikmet’in Piraye’ye olan aşkı,  Sezai Karakoç’un Muazzez Akkaya’ya, Yahya Kemal Beyatlı’nın Celile Hanım’a ve Özdemir Asaf’ın Mevhibe Beyat’a olan aşkı bunlardan sadece bir kaçıdır. Aşkı tanımlı bir kişi üzerinden yaşayan şairlerden biri de Ümit Yaşar Oğuzcan’dır. Oğuzcan’ın pek çok şiirinde Ayten isimli bir kadına rastlanmaktadır. Şiirlere bakıldığında şairin, bu kadına karşı şiddetli duygular beslediği başka bir deyişle Ayten’e âşık olduğu görülmektedir. Özellikle “Ayten’li Şiirler” olarak da tanımlanabilecek “Milyon Kere Ayten”, “Ayten’in Sonu”, “Ayten’e Dönüş” ve “Kadınlar İçin Sone” adlı şiirlerde Ayten ismi önemli bir yere sahip olmuştur. Oğuzcan bu tanımlı aşk üzerinden Ayten’e atıflarda bulunmaktadır. Bu karakter, şairin dış dünyayı daha farklı algılamasına sebebiyet vermektedir. Bu bağlamdan hareketle çalışmada ilk olarak aşkın kavramsal çerçevesi ve yolculuğu hakkında bilgi verilmiş ardından Oğuzcan’ın şiirlerinde yer alan aşk ve kadın temaları Ayten ekseninde tahlil edilmiştir.

 • Özet İngilizce


  The subject of love has gained different perspectives in the context of various thoughts and beliefs throughout the history of humanity and has expanded its meaning. In this respect, love has become a universal theme. From past to present, many poets have approached the theme of love differently and expressed their feelings through this theme. While some writers and poets have feelings for a person whose love theme is not defined, in other words, an indefinite woman, some have feelings for a woman they see and know in real life. Nazım Hikmet\'s love for Piraye, Sezai Karakoç\'s love for Muazzez Akkaya, Yahya Kemal Beyatlı\'s for Celile Hanım and Özdemir Asaf\'s love for Mevhibe Beyat are just a few of them. Ümit Yaşar Oğuzcan is one of the poets who lived through a person whose love was defined. A woman named Ayten can be found in many of Oğuzcan’s poems. When we look at the poems, it is seen that the poet has strong feelings towards this woman, in other words, he is in love with Ayten. The name Ayten has an important place especially in the poems “Milyon Kere Ayten”, “Ayten’in Sonu”, “Ayten’e Dönüş” and “Sone for Women”, which can also be defined as “Poems from Ayten”. In this study, firstly, information about the conceptual framework and conceptual journey of love was given, and then Oğuzcan’s view of the woman named Ayten in his poems was analyzed within the framework of love and woman themes.

 • -->

  Makale Dosyası