Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov’un Kültürümüzdeki Yeri

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov’un Kültürümüzdeki Yeri
  Cilt / Sayı Cilt: 1 / Sayı: 1
  Makale Başlık İngilizce Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov’un Kültürümüzdeki Yeri
  Yazar Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Rusya esaretinde olan halklar istiklal mücadelesinde açık ve gizli olarak birbirlerini destekliyorlardı. Bu durum jandarmaların ve KGB görevlilerinin de dikkatinden kaçmadı. Onlar da istiklal mücahitlerine karşı açık ve gizli ceza tedbirleri göstermeye başladılar. 1902’de Kırım’da doğan ve 1926’da Bakü’ye okumaya gelen Asan Rıfatov’un 1937’de Kırım’da sorgulanması da dediklerimize bir belge niteliğindedir. 35 yaşında KGB’nin kurşuna dizdiği Asan Rıfatov sadece Kırım, Azerbaycan müziğine hizmet etmedi. O, bütün Türk kültürünün gelişmesinde büyük cabalar gösterdi. Çok gençken, -21 yaşındayken- Kırım Türklerinin kültüründe ilk opera olan “Çorabatır”ı yazarak sehneye koydu. Onun besteleri Bakü, Moskova ve Paris’te düzenlenen şölenlerde, festivallerde seslendirilmiştir. 1935’te Bakü’den Kırım’a davet edilen besteci ve musiki hocası Asan Rıfatov, 1937’de kurşuna dizilmiştir. Annesi, babası ve kardeşleri de gözaltına alınarak kurşuna dizilmiş ve ya cezaevlerine gönderilmiştir.

   

  While struggling for independence, the nations under Russian occupation, were supporting one another openly or confidentially. It did not escape from gendarme’s and KGB’s attention. They started realizing open and confidential punishment measures against freedom fighters. Asan Rıfatov who was born in Crimea in 1902 and left for Baku in 1926 to study is one of the personalities facing punishment by KGB. He was interrogated in Crimea in 1937. Asan Rıfatov who was shot by KGB at 35 played an important role not only in Crimean and Azerbaijani music moreover his great efforts covered the development of the whole Turkic culture. At the very young age-21 he wrote the first opera of Crimean turks “Chorabatir” and staged it. His compositions were played in the feasts and festivals organized in Baku, Moscow and Paris. Asan Rıfatov, a composer and teacher in music, was invited to Crimea from Baku in 1935 where he was shot to death in 1937. His father, mother and siblings were apprehended later on being either shot to death or sent to jails.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası