Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler
  Makale Başlık İngilizce Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler
  Cilt / Sayı Cilt: 1 / Sayı: 1
  Yazar Mustafa TALAS
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Günümüzde dünyada tsunami dalgası olarak adlandırılan küreselleşme olgusu yaşanmaktadır. Bu olgu bütün dünyayı etkilemektedir. Türkiye de doğal olarak bu durumdan etkilenmektedir. Çünkü toplumlar günümüzde birbirine çok daha fazla bağlıdır. Küreselleşme, sosyal yaşamda çok değişik bir etkiye sahiptir. Bu etkiler siyasi, sosyal kültürel ve ekonomik niteliklidir. Bu çalışmada küreselleşmenin ekonomik etkileri analiz edilecektir. Ekonominin bütün sektörleri küreselleşmenin sonuçlarından etkilenmiştir. Tarım da bu sektörlerden biridir. Özellikle Türkiye’de tarımsal ekonomik sektörlerin çok önemli sorunları vardır. Bu sorunların çok önemli bir kısmı toplumsal yapısal karakterli olmasına rağmen, küresel ekonomik faktörler de Türk tarımındaki krizde pay sahibidir. Bu büyük problemleri hem teorik hem de uygulamalı araştırmalarla çalışmak gerekmektedir. Bu anlamda, bu çalışma Türkiye’deki tarımsal kriz ile ilgili teorik analiz denemesi niteliğindedir. Bu kriz hem sosyolojik hem de tarımsal niteliklidir. Ancak ben temel olarak sosyolojik boyutuyla ilgili olacağım.

   

  It has been lived the reality of globalisation which is called the wave of tsunami in the world today. This fact has infected all the world. Turkey has been also naturally affected this situation. Because, nowadayas, societies depend on each other a lot. The globalisation has got a lot of variety effects in social life. These have a character of politics, social, cultural and economic. In this study, ıt has been analyzed economic efects of globalisation. All sectors of economy have been affected the results of globalisation. Agricultyre is also one of the sectors of economy. In particular, agricultural economic sectors have been a lot of serious problems in Turkey. In spite of the fact that these problems are haevy social structural character, the global economic factors have also shared in the criss of Turkish agriculture. It needs to study these great problems with both theoritical and practical studies. In this sense, this study has been did the essay of theoritical analyze about agricultural criss in Turkey. This criss has been character both sociological and agricultural. I will mainly relate to sociological dimension in this article.

 • Özet İngilizce


  Günümüzde dünyada tsunami dalgası olarak adlandırılan küreselleşme olgusu yaşanmaktadır. Bu olgu bütün dünyayı etkilemektedir. Türkiye de doğal olarak bu durumdan etkilenmektedir. Çünkü toplumlar günümüzde birbirine çok daha fazla bağlıdır. Küreselleşme, sosyal yaşamda çok değişik bir etkiye sahiptir. Bu etkiler siyasi, sosyal kültürel ve ekonomik niteliklidir. Bu çalışmada küreselleşmenin ekonomik etkileri analiz edilecektir. Ekonominin bütün sektörleri küreselleşmenin sonuçlarından etkilenmiştir. Tarım da bu sektörlerden biridir. Özellikle Türkiye’de tarımsal ekonomik sektörlerin çok önemli sorunları vardır. Bu sorunların çok önemli bir kısmı toplumsal yapısal karakterli olmasına rağmen, küresel ekonomik faktörler de Türk tarımındaki krizde pay sahibidir. Bu büyük problemleri hem teorik hem de uygulamalı araştırmalarla çalışmak gerekmektedir. Bu anlamda, bu çalışma Türkiye’deki tarımsal kriz ile ilgili teorik analiz denemesi niteliğindedir. Bu kriz hem sosyolojik hem de tarımsal niteliklidir. Ancak ben temel olarak sosyolojik boyutuyla ilgili olacağım.

   

  It has been lived the reality of globalisation which is called the wave of tsunami in the world today. This fact has infected all the world. Turkey has been also naturally affected this situation. Because, nowadayas, societies depend on each other a lot. The globalisation has got a lot of variety effects in social life. These have a character of politics, social, cultural and economic. In this study, ıt has been analyzed economic efects of globalisation. All sectors of economy have been affected the results of globalisation. Agricultyre is also one of the sectors of economy. In particular, agricultural economic sectors have been a lot of serious problems in Turkey. In spite of the fact that these problems are haevy social structural character, the global economic factors have also shared in the criss of Turkish agriculture. It needs to study these great problems with both theoritical and practical studies. In this sense, this study has been did the essay of theoritical analyze about agricultural criss in Turkey. This criss has been character both sociological and agricultural. I will mainly relate to sociological dimension in this article.

 • -->

  Makale Dosyası