Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme
  Cilt / Sayı Cilt: 9 / Sayı: 1
  Makale Başlık İngilizce Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme
  Yazar Tuba ŞENGÜL BİRCAN
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Bir toplumda okuma alışkanlığının gelişmesinde aile ve okul çevresinin etkisi büyüktür. Öğretmenlerin, bu konuda baş sorumlulardan biri olduğunu söylemek ise yanlış olmayacaktır. Ortaöğretim düzeyinde tarih öğretmenleri hem alanları hem de misyonları gereği okuma alışkanlığına en çok sahip olması gereken dal öğretmenleri arasında sayılabilir. Bu sebeple, tarih öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce okumaya yönelik tutumlarını belirlemenin ve okuma alışkanlıklarını saptamanın yararlı olacağı düşünülmüş ve tarih öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarını incelemek üzere çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, 150 tarih öğretmeni adayı ile 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem nicel hem de nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tarih öğretmeni adaylarının orta-zayıf bir okuma alışkanlığına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adayları; eğitim sistemi, zamansızlık ve ekonomik sıkıntılar gibi faktörlerin okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. Okuma alışkanlığının ve okuma kültürünün geliştirilmesi için her öğretim kademesinde uygun çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

  Family and school are two factors that have a great impact for the development of reading practice and it is not wrong to indicate that teachers are major responsible in this issue. At the secondary education level, history teachers in compliance with both their subject and missions, could be considered among in-field teachers who should have a maximum level of reading practice. Consequently, it is considered that before they start their career it would be useful to determine the attitudes of history teachers related with reading and also their reading practice level. For this purpose a study is performed to search the reading practice of history teacher candidates. This study has been carried out on 150 history teacher candidates. In this research a mix method consisting of both quantitative and qualitative aspects has been used. Result of the research shows that history teacher candidates have a relatively intermediate-low level of reading practice. Furthermore it has been indicated that timelessness and economic problems have a negative effect on reading practice. It has been concluded that appropriate studies should have to be performed at every education level for the development of reading practice and culture.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası