Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı
  Cilt / Sayı Cilt: 1 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı
  Yazar Necati DEMİR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Bu çalışmada 1994 yılında Ordu ili Mesudiye ilçesi Esatlı köyünde alan araştırmaları yaparken rastladığımız kaya üstü resimler tanıtılacaktır. Miladın ilk yüzyıllarında yazıldığını/çizildiğini düşündüğümüz bu resim ve figürler, Sibirya’dan başlayıp Fransa’ya hatta Portekiz’e kadar uzanan coğrafya içinde bulunanların en önemlilerindendir. Gök Tanrı (Şamanizm) inancına bağlı Türkler tarafından yazıldığını/çizildiğini düşündüğümüz bu yazıtların çevresinde, eski Türk yerleşimleri ve eski Türk mezarları olan tümülüsler de bulunmaktadır. Esatlı kaya üstü resimleri ve kitabelerinin diğer önemli bir özelliği de petroglif, ideogram, piktogram, damga, hece, yarı hece ve harfe doğru olan yolculuğunun takip edilebilmesidir. Yani petrogliften harfe doğru yolcululuğun pek çok aşamasına burada rastlamak mümkündür.

   

  In this study, they are introduced images carved in rock which we have found during our field research in Ordu city, Mesudiye count, Esatlı village in 1994. These images and figures that had been written/drawn in first centuries of the Christ in our opinion, are the most important ones among existent ones in whole geography beginning from Siberia reaching to France, Portugal. In surroundings of those inscriptions which we think they had been written/drawn by Turks believed in Tengriism (Shamanism), there are also tumulus/tumuli that are old Turkish settlement and old Turkish graveyards. Another significance of petroglyphs and inscriptions in Esatlı is to be able to see the evolution of this chain: petroglyph, ideogram, pictogram, marker, syllable, semi-syllable and letter. It is possible to perceive many stages of the evolution from petroglyph to letter here.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası