Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine
  Makale Başlık İngilizce Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine
  Cilt / Sayı Cilt: 1 / Sayı: 2
  Yazar Metin COŞAR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Sanat gerek anlam gerekse işlev yönünden sürekli tartışılan ama üzerinde henüz fikir birliği sağlanamamış bir fenomen olarak karşımızda durmaktadır. Felsefi anlamda sorun sanatın sadece bir bilgi problemi olması değil, aynı zamanda sanata ilişkin ontolojik sorunların çözümlenememesidir. Felsefe tarihinde bu tür çözümleme girişimlerine sıkça rastlanılmasa da, bazı denemeler oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bu tür denemeler içinde çok önemli bir yere sahip olan Arthur Schopenhauer’un sanata ilişkin görüşleri ve filozofun felsefi görüşleri felsefenin temel dinamikleri çerçevesinde açıklamak için ele alınmıştır.

   

  Art stands before us as a phenomenon which has been much discussed from the point of meaning as well as function, but over which a unity of thought is still lacking. The problem in its philosophical setting is that art is not only a problem of knowledge, but it is also a problem of ontology and that ontological problems concerning art could not find a proper solution. Although such attempts cannot be frequently met with in the history of philosophy, some experimentations are quite important. This study is concerned with Arthur Schopenhauer’s views on art, which have a very significant place among attepts of this kind. His views on art are taken within the frame of his philosophy in general as well as the fundamental dynamics of philosophical thought.

 • Özet İngilizce


  Sanat gerek anlam gerekse işlev yönünden sürekli tartışılan ama üzerinde henüz fikir birliği sağlanamamış bir fenomen olarak karşımızda durmaktadır. Felsefi anlamda sorun sanatın sadece bir bilgi problemi olması değil, aynı zamanda sanata ilişkin ontolojik sorunların çözümlenememesidir. Felsefe tarihinde bu tür çözümleme girişimlerine sıkça rastlanılmasa da, bazı denemeler oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bu tür denemeler içinde çok önemli bir yere sahip olan Arthur Schopenhauer’un sanata ilişkin görüşleri ve filozofun felsefi görüşleri felsefenin temel dinamikleri çerçevesinde açıklamak için ele alınmıştır.

   

  Art stands before us as a phenomenon which has been much discussed from the point of meaning as well as function, but over which a unity of thought is still lacking. The problem in its philosophical setting is that art is not only a problem of knowledge, but it is also a problem of ontology and that ontological problems concerning art could not find a proper solution. Although such attempts cannot be frequently met with in the history of philosophy, some experimentations are quite important. This study is concerned with Arthur Schopenhauer’s views on art, which have a very significant place among attepts of this kind. His views on art are taken within the frame of his philosophy in general as well as the fundamental dynamics of philosophical thought.

 • -->

  Makale Dosyası