Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar
  Makale Başlık İngilizce Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar
  Cilt / Sayı Cilt: 1 / Sayı: 1
  Yazar Necati DEMİR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Bu çalışmada, yaklaşık yirmi yıldır üzerinde çalıştığımız kaya üstü yazı ve figürler (petroglifler) ile yazılar üzerinde durulmuştur. Bilim adamları, çağların başlangıcını yazının bulunmasından başlatmışlardır. Hâlbuki kaya üstüne nakşedilen resim ve figürlerin M. Ö. 14 binlerde başladığını biliyoruz. Kaya üstü resimler, tıpkı yazı gibi okunup anlam verilebilmekte; yaklaşıp on beş bin yıllık insanlık tarihi anlamlandırılabilmektedir. Türk karakterli kaya üstü resim ve figürler Asya ile Avrupa kıtasının büyük bir bölümünde ve Afrika kıtasının kuzeyinde, düzenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer isimleri, mimari ve diğer kültür unsurları, kaya üstü resim ve figürleri ile paralellik göstermektedir. Bütün kültür unsurları bir arada düşünüldüğünde Türklerin yaklaşık 15 bin yıldır dünya üzerinde olduğu ve muhteşem bir medeniyet ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Özetle bu çalışmada, Türk karakterli kaya üstü resim ve figürlerin tarihi derinliği ve yayılma alanları üzerinde durulmuştur.

   

  The paper deals with rock scripts, figures (petroglyphs) and writings which we have been considering for last twenty years. The scientists refer the beginning of age to the discovery of scripts. However it is proved claim that the pictures and figures started to be carved on rocks back in 14th millenium BC. Pictures carved on rocks are able to be interpreted into certain explanations as scripts and human history of 15 thousand years is available to our perception. Rock pictures and figures with turkic features are regularly encountered in most parts of Asia and Europe and north part of Africa. They possess similarities with toponyms, architectural and other cultural components. While considering all the cultural components it becomes obvious that the turks have been existing on earth for 15 thousand years with magnificent culture. The paper touches upon issues regarding the ancience of rock petrogylphs and figures with turkic features and their located areas.

 • Özet İngilizce


  Bu çalışmada, yaklaşık yirmi yıldır üzerinde çalıştığımız kaya üstü yazı ve figürler (petroglifler) ile yazılar üzerinde durulmuştur. Bilim adamları, çağların başlangıcını yazının bulunmasından başlatmışlardır. Hâlbuki kaya üstüne nakşedilen resim ve figürlerin M. Ö. 14 binlerde başladığını biliyoruz. Kaya üstü resimler, tıpkı yazı gibi okunup anlam verilebilmekte; yaklaşıp on beş bin yıllık insanlık tarihi anlamlandırılabilmektedir. Türk karakterli kaya üstü resim ve figürler Asya ile Avrupa kıtasının büyük bir bölümünde ve Afrika kıtasının kuzeyinde, düzenli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer isimleri, mimari ve diğer kültür unsurları, kaya üstü resim ve figürleri ile paralellik göstermektedir. Bütün kültür unsurları bir arada düşünüldüğünde Türklerin yaklaşık 15 bin yıldır dünya üzerinde olduğu ve muhteşem bir medeniyet ortaya koyduğu anlaşılmaktadır. Özetle bu çalışmada, Türk karakterli kaya üstü resim ve figürlerin tarihi derinliği ve yayılma alanları üzerinde durulmuştur.

   

  The paper deals with rock scripts, figures (petroglyphs) and writings which we have been considering for last twenty years. The scientists refer the beginning of age to the discovery of scripts. However it is proved claim that the pictures and figures started to be carved on rocks back in 14th millenium BC. Pictures carved on rocks are able to be interpreted into certain explanations as scripts and human history of 15 thousand years is available to our perception. Rock pictures and figures with turkic features are regularly encountered in most parts of Asia and Europe and north part of Africa. They possess similarities with toponyms, architectural and other cultural components. While considering all the cultural components it becomes obvious that the turks have been existing on earth for 15 thousand years with magnificent culture. The paper touches upon issues regarding the ancience of rock petrogylphs and figures with turkic features and their located areas.

 • -->

  Makale Dosyası