Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma
  Cilt / Sayı Cilt: 3 / Sayı: 3
  Makale Başlık İngilizce Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma
  Yazar Abdullah ACEHAN
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Türk edebiyatının tanınmış kalemlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar, Enis Behiç Koryürek’in Varidat-ı Süleyman Çelebi, Peyami Safa’nın Matmazel Noralya’nın Koltuğu isimli eserleri ispirtizma veya metafizik düşünce açısından ele alındı. Önce ispirtizma, spirtüalizm, ruhçuluk, metapsişik, metafizik gibi terimler üzerinde duruldu. Asıl konuya geçmeden önce metafizik düşüncenin bizdeki gelişimi ve buna örnek olarak Giritli Aziz Efendi’nin Muhayyelat, Ahmet Mithat’ın Çengi, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani ve Ömer Seyfettin’in Perili Köşk isimli eserlerinden bahsedildi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar isimli eserleriyle konuya giriş yapıldı. Daha sonra Enis Behiç Koryürek’in Varidat-ı Süleyman’ı ve Peyami Safa’nın Matmazel Noralya’nın Koltuğu isimli eseriyle konu işlendi. Eserlerin bu şekilde sıralanmasında yazarlarının ilk adları kronolojik olarak takip edildi. Kitaplar ele alınırken de ilk önce kitabın konusu devamında da kitaptaki metafizik düşünceyi ifade eden unsurlar maddeler hâlinde sıralandı. Sonra bu kitaplar üzerine yapılmış muhtelif çalışmalardan bahsedildi. En sona ise bu çalışmanın yapılmasında faydalanılan bir kaynakça eklendi.

  One of the well known authorsof Turkish Literature Ahmet Hamdi Tanpınar’s “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Enis Behiç Koryürek’s “Varidat-ı Süleyman Çelebi”, Peyami Safa’s “Matmazel Norolya’nın Koltuğu” are considered in the view of spritualism and metaphysics. Before dwelling into the subject, terms like sipritualism, metapsychic and metaphysics are handled and people were informed. Before dealing with the main subject, some information is given about development of metaphysical way of thinking in our country. While talking about the historical development of this subject, some Works named “Muhayyelat” of Giritli Aziz Efendi, “Çengi” of Ahmet Mithat, “Gulyabani” of Ahmet Hamdi Tanpınar and “Perili Köşk” of Ömer Seyfettin are mentioned. The first work of the subject is “Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Rüyalar” of Ahmet Hamdi Tanpınar. Then the subject was proceeded with Enis Behçet Koryurek’s “Varidat-ı Süleyman” and Peyami Safa’s “Matmazel Noralya’nın Koltuğu”. Works are set in this order because the writers names are chronologically followed each other. When the books were handled, first, the plot of the book afterwards the elements expressing metaphysical thought in the book were arranged in sections. Then, some certain quotation about these boks were mentioned. In the end, a resources part was added.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası