Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı
  Cilt / Sayı Cilt: 2 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı
  Yazar Necati DEMİR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Kaya üstü resmi (kaya sanatı) olarak dağ keçisi / elik; Avrupa ve Asya kıtasının büyük bir bölümünde karşımıza çıkmaktadır. Dağ keçisi / elik ayrıca simge olarak bayrak direklerinin tepesinde, kemer tokalarında, at takımlarında; damga olarak mezar taşlarında, yazıtlarda ve levhalarda; motif olarak halı ve kilimlerde de görülmektedir. Hatta Köktürklerde hakanın aile damgasının da dağ keçisi / elik olduğunu bilmekteyiz. Dağ keçisi / elik bununla birlikte efsanelere de konu olmuştur. Türklerin bu kadar önem verdiği unsurun elbette bir alt yapısı olmalıdır. Bu altyapının çözülebilmesi için tespit edebildiğimiz dikkate değer bütün malzemeler taranmıştır. Sonuçta dağ keçisi / elik'in Çin kaynaklarında geçen Türklerin Türeyiş Destanı ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.

   

  We can come across the ibex/chamois as a petroghlyphical image (rock art) in most parts of the continents of Europe and Asia. The ibex/chamois as a symbol can also be seen on the top of flagstaff, the buckles, horse equipments, monuments as a stamp, inscriptions and tablets, carpets and rugs as a theme. As a matter of fact, we also know that the khan's family stamp in the Kök Turks is ibex/chamois. The ibex/chamois has been mentioned in legends at the same time. This element which the Turks attach such an importance to should have a background without question. All materials which we determined and which are remarkable to reveal this background have been scanned. Consequently, it is thought that the ibex/chamois may be related to Tureyis Epic of the Turks taking place in Chinese sources.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası