MUSTAFA KUTLU’NUN “BU BÖYLEDİR” ADLI HİKÂYE KİTABINDA ESTETİK UNSURLAR AESTHETIC FACTORS IN MUSTAFA KUTLU’S STORY BOOK “BU BÖYLEDİR”

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık MUSTAFA KUTLU’NUN “BU BÖYLEDİR” ADLI HİKÂYE KİTABINDA ESTETİK UNSURLAR AESTHETIC FACTORS IN MUSTAFA KUTLU’S STORY BOOK “BU BÖYLEDİR”
  Makale Başlık İngilizce MUSTAFA KUTLU’NUN “BU BÖYLEDİR” ADLI HİKÂYE KİTABINDA ESTETİK UNSURLAR AESTHETIC FACTORS IN MUSTAFA KUTLU’S STORY BOOK “BU BÖYLEDİR”
  Cilt / Sayı Cilt: 11 / Sayı: 3
  Yazar Nuray KARAKAYA
  Alparslan DEMİRBİLEK
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Özet Bu çalışmada Mustafa Kutlu’nun “Bu Böyledir” adlı hikâye kitabında estetik unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Estetik, dört öğeden oluşan bir felsefe disiplinidir. Bu dört temel unsur; estetik süje/ sanatkâr, estetik obje/ sanat eseri, estetik değer/ sanat eserinin güzelliği ve estetik tavır/yargıdır. Bir şahsiyet, bir düşünce veya dünya görüşünün estetiği demek bu dört kavrama dair düşüncelerin saptanması demektir. Bu bağlamdan hareketle “Bu Böyledir” adlı hikâye kitabı, bu dört unsur dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Her biri ayrı başlıklar altında ele alınarak Bu Böyledir’deki estetik unsurlar tespit edilmiş ve kitaptaki örnekleri ile birlikte verilmiştir. Bu tespitlerden önce bu kavramların ne anlama geldiği üzerinde kısa açıklamalar yapılmış sonrasında Mustafa Kutlu’nun hikâyeciliği üzerinde araştırma ve çalışma yapan kişilerin görüşleri ile desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Bu Böyledir, Estetik Unsurlar. Abstract In this study, aesthetics factor that take part in “Bu Böyledir” of Mustafa Kutlu were tried to specify. Aesthetics is philosophy of discipline which consists of four components. These basic four components subjec/ artist, aesthetic object/ work of art, aesthetics value/ the beauty of art work and aesthetic mode/ provision. The concept of the aesthetics of a figure, a thought or one’s general philosophy of life means the determination of the thought which belong to this four components. Concordantly, “Bu Böyledir” book was evaluated by taking into consideration of these four components. By dealing each of the separately under different subtitles, the aesthetic figure were determined in the “Bu Böyledir” and it was given with the examples that were in the book . Before these, fastening, the brief explanations about what the meaning of the concepts were done and then, these concepts were supported by the remarks of the people who made research and study on the story types of Mustafa Kutlu. Key Words: Mustafa Kutlu, Bu Böyledir, Aesthetic Factor.
 • Özet İngilizce


  Özet Bu çalışmada Mustafa Kutlu’nun “Bu Böyledir” adlı hikâye kitabında estetik unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Estetik, dört öğeden oluşan bir felsefe disiplinidir. Bu dört temel unsur; estetik süje/ sanatkâr, estetik obje/ sanat eseri, estetik değer/ sanat eserinin güzelliği ve estetik tavır/yargıdır. Bir şahsiyet, bir düşünce veya dünya görüşünün estetiği demek bu dört kavrama dair düşüncelerin saptanması demektir. Bu bağlamdan hareketle “Bu Böyledir” adlı hikâye kitabı, bu dört unsur dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Her biri ayrı başlıklar altında ele alınarak Bu Böyledir’deki estetik unsurlar tespit edilmiş ve kitaptaki örnekleri ile birlikte verilmiştir. Bu tespitlerden önce bu kavramların ne anlama geldiği üzerinde kısa açıklamalar yapılmış sonrasında Mustafa Kutlu’nun hikâyeciliği üzerinde araştırma ve çalışma yapan kişilerin görüşleri ile desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Bu Böyledir, Estetik Unsurlar. Abstract In this study, aesthetics factor that take part in “Bu Böyledir” of Mustafa Kutlu were tried to specify. Aesthetics is philosophy of discipline which consists of four components. These basic four components subjec/ artist, aesthetic object/ work of art, aesthetics value/ the beauty of art work and aesthetic mode/ provision. The concept of the aesthetics of a figure, a thought or one’s general philosophy of life means the determination of the thought which belong to this four components. Concordantly, “Bu Böyledir” book was evaluated by taking into consideration of these four components. By dealing each of the separately under different subtitles, the aesthetic figure were determined in the “Bu Böyledir” and it was given with the examples that were in the book . Before these, fastening, the brief explanations about what the meaning of the concepts were done and then, these concepts were supported by the remarks of the people who made research and study on the story types of Mustafa Kutlu. Key Words: Mustafa Kutlu, Bu Böyledir, Aesthetic Factor.
 • -->

  Makale Dosyası