Kader ve Masumiyet Filmleri Bağlamında Melodram Türünün Yeniden Üretimi

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Kader ve Masumiyet Filmleri Bağlamında Melodram Türünün Yeniden Üretimi
  Makale Başlık İngilizce Kader ve Masumiyet Filmleri Bağlamında Melodram Türünün Yeniden Üretimi
  Cilt / Sayı Cilt: 5 / Sayı: 2
  Yazar Tuğba ELMACI
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Melodram türü Türk Sineması’nda uzun yıllar boyunca en popüler ve en sevilen tür olarak kendisini göstermiştir. Melodram türü gerek dönemin sansür koşulları gerekse insanların ilgisi ile yakaladığı popülariteyi 1970’li yılların ortalarından itibaren yitirmiştir. Fakat melodram türünün, 1990’lı yılların ortalarından itibaren yeniden izleyicisini sinemalara çekmeye çalışan Yeni Türk Sineması’nın öncü yönetmenlerince de gerek anlamsal gerekse biçimsel olarak yeniden üretilmeye devam edildiği görülmektedir. Bu yönetmenlerden Zeki Demirkubuz da kahramanlarını sürüklediği felaket, aşırı duygusallık ve acı çekmeden haz alma gibi melodramatik eğilimleri ile kendi kuşağında farklılaşır. Melodramın toplumsal algılaya yerleşen bu kodlarının, günümüzde de hala devam ettiğinin en önemli göstergelerinden biri de filmler aracılığıyla kültürel temsil alanında üretilmeye devam etmesidir. Çalışma; Zeki Demirkubuz’un 1997 yapımı Masumiyet ve onun devam filmi olan 2006 yılı yapımı Kader filmleri bağlamında günümüz Yeni Türk Sineması’nda melodram türünün kodlarının toplumsal olarak içselleştirilen temel kodların hala kullanılmaya devam ettiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Örnek filmler tür çözümlemesi yöntemi ile incelenmiş fakat film çözümlemelerinde tek bir yöntemin yeterli olamayacağı gerçeğinden hareketle filmlerin toplumsal yapı ile olan ilişkilerini anlayabilmek için de sosyolojik çözümleme yöntemi kullanılmıştır.

  The genre of melodrama has manifested itself as the most popular and the best-loved genre for long years in Turkish cinema. Melodrama lost its popularity due to both censorship and a decrease in people’s interest in mid 1990s. However, it has been seen that melodrama has been reproduced both semantically and stylistically since mid-1990s thanks to the leading directors of New Turkish cinema who have been trying to re-attract their audience to cinema. Zeki Demirkubuz, one of these directors, is different from his generation with his tendencies to draw his characters into a disaster, extreme emotionality and agony. One of the most important indicators of such codes of melodrama very settled in our social perception is the fact that they are still reproduced through films in the cultural realm. The goal of this study is to denote that the codes of melodrama that the basic codes socially internalized are still used in contemporary Turkish cinema in context of the films Masumiyet (1997) and its prequel, Kader (2006) by Zeki Demirkubuz. The exemplary films have been analysed through the method of genre analysis. However, considering the fact that a single method would be insufficient for a film analysis, the method of sociological analysis will be applied to understand the relation of the film with social structure.

 • Özet İngilizce


  Melodram türü Türk Sineması’nda uzun yıllar boyunca en popüler ve en sevilen tür olarak kendisini göstermiştir. Melodram türü gerek dönemin sansür koşulları gerekse insanların ilgisi ile yakaladığı popülariteyi 1970’li yılların ortalarından itibaren yitirmiştir. Fakat melodram türünün, 1990’lı yılların ortalarından itibaren yeniden izleyicisini sinemalara çekmeye çalışan Yeni Türk Sineması’nın öncü yönetmenlerince de gerek anlamsal gerekse biçimsel olarak yeniden üretilmeye devam edildiği görülmektedir. Bu yönetmenlerden Zeki Demirkubuz da kahramanlarını sürüklediği felaket, aşırı duygusallık ve acı çekmeden haz alma gibi melodramatik eğilimleri ile kendi kuşağında farklılaşır. Melodramın toplumsal algılaya yerleşen bu kodlarının, günümüzde de hala devam ettiğinin en önemli göstergelerinden biri de filmler aracılığıyla kültürel temsil alanında üretilmeye devam etmesidir. Çalışma; Zeki Demirkubuz’un 1997 yapımı Masumiyet ve onun devam filmi olan 2006 yılı yapımı Kader filmleri bağlamında günümüz Yeni Türk Sineması’nda melodram türünün kodlarının toplumsal olarak içselleştirilen temel kodların hala kullanılmaya devam ettiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Örnek filmler tür çözümlemesi yöntemi ile incelenmiş fakat film çözümlemelerinde tek bir yöntemin yeterli olamayacağı gerçeğinden hareketle filmlerin toplumsal yapı ile olan ilişkilerini anlayabilmek için de sosyolojik çözümleme yöntemi kullanılmıştır.

  The genre of melodrama has manifested itself as the most popular and the best-loved genre for long years in Turkish cinema. Melodrama lost its popularity due to both censorship and a decrease in people’s interest in mid 1990s. However, it has been seen that melodrama has been reproduced both semantically and stylistically since mid-1990s thanks to the leading directors of New Turkish cinema who have been trying to re-attract their audience to cinema. Zeki Demirkubuz, one of these directors, is different from his generation with his tendencies to draw his characters into a disaster, extreme emotionality and agony. One of the most important indicators of such codes of melodrama very settled in our social perception is the fact that they are still reproduced through films in the cultural realm. The goal of this study is to denote that the codes of melodrama that the basic codes socially internalized are still used in contemporary Turkish cinema in context of the films Masumiyet (1997) and its prequel, Kader (2006) by Zeki Demirkubuz. The exemplary films have been analysed through the method of genre analysis. However, considering the fact that a single method would be insufficient for a film analysis, the method of sociological analysis will be applied to understand the relation of the film with social structure.

 • -->

  Makale Dosyası