Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk
  Cilt / Sayı Cilt: 4 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk
  Yazar Mustafa Levent YENER
  Erdem UÇAR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Eski Türkçede, ilk hecedeki yuvarlak ünlülerin darlık veya genişlik bakımın-dan tespiti ciddi bir problemdir. Bu ciddi problem nasıl çözülebilir ve çözerken hangi metotları uygulamak gerekmektedir? Eski Türkçenin problemlerinin çözmede Eski Türkçenin kaynakları tek başına yeterli olmamakta, karşılaştırmalı Türk Lehçeleri yöntemine başvurmamız gerekmektedir. Bu bağlamda Dīvānu Lugāt–it Türk bize ne kadar katkı sağlayabilir, Mahmut Kaşgarî’nin ses bilgisi yöntemleri bize nasıl faydalı olabilir? Makalemizde, bu problemler üzerinde durulacak ve bir çözüm önerisi sunulacaktır.

  Determination of high and low vowels in the first syllable is a quite important problem in Old Turkic. How can this important problem be solved and which me-thod must be carried out? Old Turkic sources are not adequate for solution of this problem, so we need to refer comparative Turkic Languages. In this stage, can Dīvānu Lugāt–it Türk contribute us? Can phonotactics of Mahmut Kašγarî be useful for quality of rounded vowels? In this paper, we would like to focus on this problem and offer a solution suggestion.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası