Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli
  Cilt / Sayı Cilt: 2 / Sayı: 1
  Makale Başlık İngilizce Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli
  Yazar Evren KUTLAY BAYDAR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  19. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde Batılılaşma hareketinin başlangıcını temsil eder. Bu Batılılaşma hareketi sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda olduğu kadar müzik alanında da gerçekleşmiştir. Batı müziği sistemini başta ordu ve saraya olmak üzere gerek icra gerekse üretim açısından benimsetmek amacıyla, başa geçen padişahlar, dönemin tavsiye edilen Batılı müzisyenlerini saraylarına eğitim amaçlı görevlendirmişlerdir. Böylelikle Batı müziği Osmanlı Sultanları, ordu muzıkası ve saray halkınca öğrenilmiş, Avrupa standartlarında ve güncelliğinde Osmanlı topraklarında icra edilmiş ve bu Batılı öğretmenlerce geleceğin Türk müzisyenleri yetiştirilmiştir. Ayrıca besteci olan bu müzisyenler baştaki padişahlara eserler ithaf etmişlerdir.
  Bu araştırma, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış, saray için müzisyen olarak çalışmış ve müzisyen yetiştirmiş iki İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli’nin müzik çalışmalarını ve onların Osmanlı sultanlarına ithaf ettikleri belli başlı eserleri ve eserlerin analizler ini içermektedir.

  In the Ottoman Empire history, 19th century represents the beginning of a westernization process. This movement involves westernization in social, political and economical areas as well as music. To adapt western musical system, first to the military and the court, each ruling Sultan employed suggested western musicians in their court to teach European music. In this way, western music was learned by the Ottoman Sultans, military band, and court people, was performed in the Ottoman lands in European standards and actuality, and Turkish musicians were raised by those European teachers.
  This research covers two Italian musicians, Giuseppe Donizetti and Callisto Guatelli, who lived in the Ottoman Empire lands, worked for the Ottoman courts and raised up musicians during 19th century, some of the works that they devoted to the Sultans and the analysis of those works.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası