Eğitimde Açık Liderlik ve Sosyal Ağlar

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Eğitimde Açık Liderlik ve Sosyal Ağlar
  Makale Başlık İngilizce Eğitimde Açık Liderlik ve Sosyal Ağlar
  Cilt / Sayı Cilt: 6 / Sayı: 1
  Yazar Murat POLAT
  İmam Bakır ARABACI
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Web 2.0 ve diğer sosyal ağ teknolojilerinin (Facebook, twitter,vs.) hayatın hemen her alanında sağladığı kolaylıklar oldukça dikkat çekicidir. Artık sosyal ağ teknolojisi sayesinde toplumdaki bireyler ve örgütler arası iletişim konusu oldukça şeffaf ve her an her kişi ve örgütün birbirine rahatlıkla ulaşabildikleri bir hal almıştır. Ancak bu durumun bireyler ve örgütler arası iletişimde bir rahatlık sağladığı açık olmakla birlikte diğer yandan bir kaos ortamını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu sosyal ağ temelli teknolojilerden kaynaklı oluşabilecek karmaşa ortamlarının, etkin yönetiminin sağlanması önemlidir. Açık liderlik, her örgütte olabileceği gibi eğitim örgütlerinde de bu süreci kolaylaştırıcı bir yönetici vasfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, eğitimde sosyal ağ kullanımı ve etkin yönetilmesini sağlayıcı bir unsur olarak, açık liderlik kavramını ve özelliklerini açıklamaktır. Araştırma ilgili alanyazına dayalı bir tarama araştırmasıdır. Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar taranarak, elde edilen veriler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

  The 21st century, is a candidate to take its place in the pages of history as a golden age lived in the most prolific period of computer and internet technology. From the beginning of this century, all types and all fields that appear on the computer-based technology has changed the perspective of the opportunities and possibilities for the future of humanity. Technologies, especially Web 2.0 and other social networking (facebook, twitter, etc.) facilities provided by almost every area of life is quite remarkable. Open leadership, educational organizations to facilitate this process, the property is considered to be an administrator. Hence, the purpose of this research is to explain the features and concepts of open leadership and social networks in education. The domestic and foreign publications on the subject were reviewed and suggestions were made in accordance with available data.

 • Özet İngilizce


  Web 2.0 ve diğer sosyal ağ teknolojilerinin (Facebook, twitter,vs.) hayatın hemen her alanında sağladığı kolaylıklar oldukça dikkat çekicidir. Artık sosyal ağ teknolojisi sayesinde toplumdaki bireyler ve örgütler arası iletişim konusu oldukça şeffaf ve her an her kişi ve örgütün birbirine rahatlıkla ulaşabildikleri bir hal almıştır. Ancak bu durumun bireyler ve örgütler arası iletişimde bir rahatlık sağladığı açık olmakla birlikte diğer yandan bir kaos ortamını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu sosyal ağ temelli teknolojilerden kaynaklı oluşabilecek karmaşa ortamlarının, etkin yönetiminin sağlanması önemlidir. Açık liderlik, her örgütte olabileceği gibi eğitim örgütlerinde de bu süreci kolaylaştırıcı bir yönetici vasfı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı, eğitimde sosyal ağ kullanımı ve etkin yönetilmesini sağlayıcı bir unsur olarak, açık liderlik kavramını ve özelliklerini açıklamaktır. Araştırma ilgili alanyazına dayalı bir tarama araştırmasıdır. Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki yayınlar taranarak, elde edilen veriler doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

  The 21st century, is a candidate to take its place in the pages of history as a golden age lived in the most prolific period of computer and internet technology. From the beginning of this century, all types and all fields that appear on the computer-based technology has changed the perspective of the opportunities and possibilities for the future of humanity. Technologies, especially Web 2.0 and other social networking (facebook, twitter, etc.) facilities provided by almost every area of life is quite remarkable. Open leadership, educational organizations to facilitate this process, the property is considered to be an administrator. Hence, the purpose of this research is to explain the features and concepts of open leadership and social networks in education. The domestic and foreign publications on the subject were reviewed and suggestions were made in accordance with available data.

 • -->

  Makale Dosyası