Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi
  Cilt / Sayı Cilt: 5 / Sayı: 3
  Makale Başlık İngilizce Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi
  Yazar Hazan KURTASLAN
  İzzet YÜCETOKER
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Kültür, bir ya da birkaç toplumun yaşadığı deneyimler ve oluşturmuş olduğu yaşayış standartlarının ilerideki toplumlara aktarımı, toplumların kendi özelliklerini tanımlayıcı unsuru, ardı ardına gelişen sosyal yaşayışların birleşimi ve toplum kurallarının işleyişidir. Estetik kültür içerisine giren türküler, toplumdan topluma aktarılan, o toplumdaki insanların yaşamlarını sözlerinde barındıran önemli bir değerdir. Türküler, gerek sözleriyle gerekse müziksel unsurlarıyla bölgeden bölgeye hatta aynı bölge içinde şehirden şehre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada İç Anadolu bölgesi içerisinde bulunan Niğde ilindeki türküler ele alınmıştır. Niğde ili Osmanlı idaresi zamanında Konya iline bağlı olması ve Kayseri ile Konya yolu üzerinde bulunmasından dolayı çeşitli kültür alışverişinde bulunan bir ildir. Bu nedenle Niğde türküleri bu güzergah üzerinde gidip gelmiştir. Niğde ilindeki türküler, gerek literatür taraması, gerekse Türk halk müziği uzmanları ile görüşülerek elde edilmiştir. Elde edilen türküler müzik unsurları ve sözlerinde barındırdığı konulara göre incelenmiştir. İki ana başlık altında sınıflandırılan türküler, merkezi dağılım ölçülerinden frekans ve yüzdelik ölçmelerden yararlanılarak tablolar halinde gösterilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Niğde yöresine ait olan türkülerin yazınsal ve müziksel öğeleri kendi kültürünü tam olarak aktarabilen bir özelliği olduğu sonucuna varılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda önerilere yer verilmiştir.

  Culture is the transfer of the experiences and living standards shaped by one or several societies to future societies, the defining element of societies aimed at their own characteristics, a combination of successively developed social ways of living and the functioning of social rules. Folk songs, which are considered within aesthetic culture, are important values that are transferred from one society to another and that involve the lives of people living in that society within their verses. Folk songs differ among regions or even among towns within the same region in terms of both their lyrics and their musical elements. In the present study, folk songs of Niğde province, which is located in Central Anatolia, are examined. During the Ottoman reign, Niğde province has been a place of cultural exchange because of being a town under the governance of Konya and being located on the Kayseri-Konya road. For this reason, Niğde folk songs were formed and shaped along this route. Niğde folk songs used in the study were obtained from the through a review of related literature and also through interviews with Turkish folk music authorities. The collected folk songs were classified based on musical elements and the topics expressed in their lyrics. The folk songs that were classified in two groups were presented in tables created based on frequency and percentage distributions of central distribution measurements. According to the findings of the study, it was concluded that the literary and musical elements of the folk songs of Niğde province had certain characteristics that could accurately narrate its own culture and suggestions were presented based on these conclusions.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası