Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi
  Cilt / Sayı Cilt: 5 / Sayı: 1
  Makale Başlık İngilizce Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi
  Yazar Tahir GÜR
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Bu çalışmada, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel alan yazında bir uygulamalı dilbilim alanı ve nitel bir araştırma yöntemi olarak hızla gelişen söylem çözümlemesi tanıtılıp yöntemin yaygın şekilde kullanılan üç uygulaması açıklanacaktır. Kısaca "bir şeyi söyleme şekli" olan söylemi, içinde üretildiği sosyal ve psikolojik bağlamı ve söylemi etkileyen tüm şartları göz önüne alarak; algılama, yorumlama, değerlendirme ve tekrar üretme süreçleri ile inceleyen söylem çözümlemesi, insan ile ilgili tüm bilimlerde ya kullanılmakta ya da uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar -göreceli olarak- sınırlı olmakla birlikte, bu alanda zaman geçtikçe daha fazla bilimsel ürün ortaya konulmaktadır. Söylem çözümlemesi gibi güncel yöntemlerin de bilimsel araştırmalarda kullanılması yöntem çeşitliliğini artıracaktır. Yöntemlerin çeşitliliği ve yeni yöntemlerin kullanılması, araştırmaları daha bütüncül hale getirmesinin yanında; araştırmacılara çoklu bakış açıları, farklı yorumlamalar ve daha fazla yaratıcılık imkânı sunacaktır.

  In this study, discourse analysis as an applied linguistics area and a qualitative research method is rapidly evolving area from the second half of the twentieth century in global scientific literature is introduced and commonly used three applications of the method will be described. In this method, discourse which definable as "the way of telling something" is examined in its social and psychological context other properties in the processes of detection, interpretation, evaluation and re-generating. This method is being applied or its usability is under research in all human related sciences.-related sciences. or used or investigated the applicability of . In Turkey studies in this field are relatively limited, but more research done as time progresses. Current or alternative methods, such as discourse analysis will increase the diversity of the scientific methods in the scientific environments. Using a different or new method in research would give researchers opportunities of by making studies more holistic, looking from multi perspective lenses, offering the possibility of different interpretations and more creativity.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası