İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
  Makale Başlık İngilizce İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
  Cilt / Sayı Cilt: 4 / Sayı: 3
  Yazar Cengiz ŞAHİN
  Veysel Murat TUĞRUL
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  Bu araştırma, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 372 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklem t testi, ANOVA ve LSD testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgisayar oyunu bağımlılık puanlarının düşük olduğu; erkek öğrencilerin kızlara göre, evde bilgisayarı olanların olmayanlara göre, annenin eğitim düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sınıf ve babanın eğitim düzeyi bakımından ise bilgisayar oyun bağımlılığı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır.

  This study aims to define the levels of computer game addiction of the 4th and 5th grade primary school students. The study used survey model. The study group was composed of 372 students from each age group. The data ofthe research were gathered by “Personal Infotmation Form” and “Computer Game Addication Scale”. Arithmetic mean, standard deviation, independent sampling t test, ANOVA and LSD tests were performed on collected data. The results showed that student scores of computer game eddition were low, but male students’ scores were higher than female ones. On the ather hand, someone had a computer at home, mothers’ education level were high were found to have higher score than others. There were no significant diffrence among classrooms and education level of fathers from the computer game addiction point of views.

 • Özet İngilizce


  Bu araştırma, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 372 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklem t testi, ANOVA ve LSD testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgisayar oyunu bağımlılık puanlarının düşük olduğu; erkek öğrencilerin kızlara göre, evde bilgisayarı olanların olmayanlara göre, annenin eğitim düzeyi yüksek olanların düşük olanlara göre bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Sınıf ve babanın eğitim düzeyi bakımından ise bilgisayar oyun bağımlılığı açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır.

  This study aims to define the levels of computer game addiction of the 4th and 5th grade primary school students. The study used survey model. The study group was composed of 372 students from each age group. The data ofthe research were gathered by “Personal Infotmation Form” and “Computer Game Addication Scale”. Arithmetic mean, standard deviation, independent sampling t test, ANOVA and LSD tests were performed on collected data. The results showed that student scores of computer game eddition were low, but male students’ scores were higher than female ones. On the ather hand, someone had a computer at home, mothers’ education level were high were found to have higher score than others. There were no significant diffrence among classrooms and education level of fathers from the computer game addiction point of views.

 • -->

  Makale Dosyası