Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü
  Cilt / Sayı Cilt: 3 / Sayı: 2
  Makale Başlık İngilizce Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü
  Yazar Seyit YÖRE
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Bir toplum farklı bir toplumla iç içe yaşayarak, bir süreç içinde doğrudan ve dolaylı olarak kültürleşir. Bununla birlikte, kültürleşme, doğrudan bir siyâsi amaç olarak da yenileşmenin bir parçası olarak kullanılabilir. Osmanlı Devleti de, dönemin gerektirdiği şekilde yeniliği amaçlayarak, Avrupa seviyesinde olmayı hedeflemiştir. Bu hedefi uygulamak için seçtiği yollardan biri de, Batılılaşma olarak da adlandırılan, Avrupa kültürleşmesidir. Avrupa müziği ve bunun gösterişli bir parçası olan opera, kültürleşmenin müzikteki bir parçasıdır. Dolayısıyla bu makale, bir müziksel kültürleşme aracı olarak operanın Osmanlı'daki görünümünü etnomüzikoloji ve kültürel çalışmalar çerçevesinde betimsel ve yorumlayıcı yaklaşımlarda irdelemektedir.

  When a society lives with a different society, they do an acculturation directly or indirectly in a process. However, acculturation can be used directly for a political purpose as a part of innovation. Ottoman State purposed an innovation as a need in its period and it aimed to be level of Europe. Acculturation from Europe, called Westernization, was one of the ways which chosen by Ottoman for its purpose. European music and, as a arty part of it, opera were a part of acculturation in music. Therefore, this article investigates view of opera in Ottoman as a means musical acculturation with descriptive and interpretive approaches within the framework of ethnomusicology and cultural studies.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası