Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli
  Makale Başlık İngilizce Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli
  Yazar Mayil B. ASKEROV
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Bu araştırmanın amacı, dilin fonksiyonları, dil ve derk etme ilkelerine, süreç ve yöntemlerine dayanarak dil yapı birimlerinin psikolengüistik açıdan oluşmasının, derk edilmesinin, benimsenmesinin veya algılanmasının şematik modelini belirlemektir.

  The purpose of this study is to determine the semantic model of the perception and the adoption of the units of language structure from the point psycho- linguistic formation.

 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası