TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN MATERYAL KULLANIMI VE TEKNOLOJİK ALT YAPIYA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN MATERYAL KULLANIMI VE TEKNOLOJİK ALT YAPIYA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
  Cilt / Sayı Cilt: 13 / Sayı: 1
  Makale Başlık İngilizce TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN MATERYAL KULLANIMI VE TEKNOLOJİK ALT YAPIYA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
  Yazar Gül Banu DUMAN
  Yalçın YURDAKUL
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet


  Küresel iletişim imkânlarının artması ile hızla gelişen uzaktan eğitim sitemi, COVID-19 küresel salgını sebebiyle daha da yaygınlaşmıştır. Yabancılara uzaktan eğitim yoluyla eş zamanlı (senkronize) Türkçe öğretimi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geniş bir coğrafyada sürdürülmektedir. Salgının aniden ortaya çıkması ile öğreticiler, gerekli hazırlıkları yapamadan uzaktan eğitime geçmek durumunda kalmışlardır. Başarılı bir uzaktan eğitim süreci teknolojik hazırlık, içerik hazırlığı ve pedagojik hazırlığın yeterli olmasına bağlıdır. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan eğitimle öğretiminde öğreticilerin materyal kullanımı ve teknolojik alt yapıya yönelik tutum ve görüşleri incelenmiştir. Açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formu katılımcılara uygulanmış, elde edilen bulgular çalışmada değerlendirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde materyal kullanımı ve alt yapıya bağlı sorunlar tespit edilerek sürecin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
 • Atıf Bilgileri


  Makale Dosyası