Türkçe Yaşamak B2 Ders Kitabı Okuma Metinlerinde Bulunan Atasözü Ve Deyimlerin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi

ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN

 • Makale Bilgileri


  Makale Başlık Türkçe Yaşamak B2 Ders Kitabı Okuma Metinlerinde Bulunan Atasözü Ve Deyimlerin Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi
  Makale Başlık İngilizce The Contrıbutıon Of Projects And Idioms İn Turkish Living B2 Textbook Reading To The Culture Transfer
  Cilt / Sayı Cilt: / Sayı:
  Yazar Erhan YEŞİLYURT
  Türkan KARADAYI AYTEN
  Makale Dili Türkçe
  DOI
 • Özet Türkçe


  <p>Her devlet varlığını siyasi tarihinde elde ettiği başarıları ile sürdürmektedir. Devletler bu başarıları yine kendi dilleri sayesinde tarihe kazımakta ve not etmektedir. Devletlerin kullandığı dil milli birlik ve beraberliği arttırdıkça elbette ki başarıları da artacaktır. Bu başarıların artması amacıyla devletler hem kendi bireylerine hem de ülkesinde yaşamak isteyen yabancı bireylere dilini öğretme çabasına girmiştir. Türk milletinin derin tarihi başarıları ve Türkçenin zenginliği kullanılan atasözü ve deyimleri beslemektedir. Dilde var olan atasözü ve deyimler anlatılan olayı, durumu daha etkili hale getirirken günlük konuşmayı da aktif hale getirmektedir. Dilde oluşan zenginlik her zaman kültürü beslemekte ve zenginleştirmektedir. Yabancılara Türkçe öğretimi dört temel beceri alanı ile kültürümüzü tanıtmayı, aktarmayı, öğretmeyi amaçlarken atasözü ve deyimlerimizi de yabancı bireylere benimsetmelidir. Çünkü atasözü ve deyimler cümleleri daha kolay ve açık şekilde anlaşılır hale getirir.</p><p>Bu araştırmada Karabük Üniversitesi TÖMER’de kullanılan Türkçe Yaşamak Türkçe Öğretim Seti B2 orta seviye ders kitabı okuma metinlerinde bulunan atasözleri ve deyimler incelenmiştir. Araştırmanın amacı okuma metinlerinde bulunan atasözü ve deyimlerin kültür aktarımına olan katkısını belirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılarak bulgulara ulaşılmıştır. Ders kitabı toplanda 6 üniteden oluşmaktadır.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Her ünitede ilgili dil bilgisi kurallarını barındıran üçer okuma metni yer almaktadır. Okuma metinlerinin listesi aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: Numan’ın Azmi, Korkularını Yenen İnsanlar, Ferhat İle Şirin, Gökbiliminin Doğuşu, Evren Ve Edebiyat, Gökyüzünün Kandilleri, Mevlana Celaleddinî Rumi, Göbekli Tepe Listede, Akdamar Kilisesi, Dilden Gönüle, Lezzet Kültürü, Beslenme Üzerine, Türklerde Sofra Adabı, İnandı Ve Başardı, Şans Mı Başarı Mı ?, Karanlıktan Aydınlığa, Doğum-Evlilik-Ölüm, Çocuk Oyunlarımız, Özgürlüğü Çalınan Çocuklar.</p><p>Araştırmanın sonunda orta seviye ders kitabı için atasözlerinin sayısının az, yetersiz olduğu, deyimlerin ise kendini tekrarladığı okuma metinleri içinde plansız kullanıldığı görülmüştür. Yine de atasözleri ve deyimlerin kültür aktarımı için katkısı göz ardı edilememekle birlikte yeni yazılarak ders kitabı için öneriler sunulmuştur.&nbsp;</p>
 • Özet İngilizce


  <p>Every state continues its existence with the achievements it has achieved in its political history States record and note these achievements in history thanks to their own language. As the language used by the states increases national unity and solidarity, of course, their success will increase. In order to increase these successes, states have made an effort to teach their language both to their own individuals and to foreign individuals who want to live in their country. The deep historical achievements of the Turkish nation and the richness of Turkish feed the proverbs and idioms used. The proverbs and idioms in the language make the described event, the situation more effective, and activate the daily conversation. The richness of the language always feeds and enriches the culture. While teaching Turkish to foreigners aims to introduce, transfer and teach our culture with four basic skill areas, it should also make foreign individuals adopt our proverbs and idioms. Because proverbs and idioms make sentences easier and clearer to understand: Numan’ın Azmi, Korkularını Yenen İnsanlar, Ferhat İle Şirin, Gökbiliminin Doğuşu, Evren Ve Edebiyat, Gökyüzünün Kandilleri, Mevlana Celaleddini Rumi, Göbekli Tepe Listede, Akdamar Kilisesi, Dilden Gönüle, Lezzet Kültürü, Beslenme Üzerine, Türklerde Sofra Adabı, İnandı Ve Başardı, Şans Mı Başarı Mı ?, Karanlıktan Aydınlığa, Doğum-Evlilik-Ölüm, Çocuk Oyunlarımız, Özgürlüğü Çalınan Çocuklar.</p><p>At the end of the research, it was stated that the number of proverbs for the intermediate level textbook was low and insufficient.&nbsp; It has been seen that idioms are used unplanned in reading texts in which they repeat themselves. Nevertheless, the contribution of proverbs and idioms for the transfer of culture cannot be ignored, and suggestions for the textbook have been presented by being newly written.</p>
 • -->

  Makale Dosyası