Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye'de Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi (1989-2007 Dönemi Ekonometrik Analiz) Abstract   PDF
Salih BARIŞIK
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Bekir Yüksel HOŞ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türkiye'nin Beklenmedik Konukları: "Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi Abstract   PDF
Serdar ÜNAL
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye’de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Okulları ile Amerikan Kolejlerinde Felsefe Grubu Derslerinin Öğretimi (1839-1922) Abstract   PDF
Baykal BİÇER
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Boyutları Abstract   PDF
Hacer TOR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türkiye’de Kırgız Destanları Üzerine Yapılan Çalışmalar Abstract   PDF
Şule GEZER
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Türkiye’de Kırsal Yerleşmelerin Kuruluş ve Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlere Teorik Bir Yaklaşım Abstract   PDF
Selçuk HAYLİ, Fethi Ahmet CANPOLAT
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday’ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri Abstract   PDF
Evren KARATAŞ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Türkiye’de Yetiştirilen Keyf Bitkiler İçerisinde Özel Bir Tür: Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.) Abstract   PDF
Güven ŞAHİN, Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü Abstract   PDF
Salih BARIŞIK, Ahmet KASAP
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Abstract   PDF
Kenan Oğuzhan ORUÇ, Ertan ÇEKİN, Ali Erten TENDERİS
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Türkiye’nin Zeytin Ağacı Varlığı ve Zeytin Fidanı Üreticiliğine Bir Örnek Olarak Seyitoba Köyü (Saruhanlı, Manisa) Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Bülent GÜNER, M. Dursun ÇİTÇİ
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türklerde Oturma Elemanlarının Tarihsel Gelişim Süreci Abstract   PDF
Müge GÖKER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Türklerin Kimliği “Oğuz Kağan Destanı” Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Türkmen Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alınan Sözcüklerin Ünlülerindeki Ses Olayları Abstract   PDF
Engin GÖKÇÜR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Tütüncülükten Zeytinciliğe Geçiş: Akhisar (Manisa) Örneği Abstract   PDF
Bülent GÜNER, Zeki BOYRAZ, M. Dursun ÇİTÇİ
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Typische Fehler der Deutsch-MuttersprachlerInnen im türkischen Spracherwerb Abstract   PDF
Şura KOÇAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Über die Bedeutungsverschlechterung / Bedeutungsverbesserung vom Aspekt eines Wortes Abstract   PDF
Levent KURGUN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Übersetzungskritische Untersuchung von Phraseologismen im Sprachenpaar Deutsch-Türkisch am Beispiel Stefan Zweigs Schachnovelle Abstract   PDF
Mehmet Tahir ÖNCÜ, Halit ÜRÜNDÜ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Üslupsal Özellikleri Temelinde Tokat Gök Medrese'ye Yeniden Bakış Abstract   PDF
Fazilet KOÇYİĞİT
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Üst Düzey Yöneticilere Göre Konuşmanın Önemi: Bir Yönetici Nasıl Konuşmalı? Abstract   PDF
Alemdar YALÇIN, Ferah BURGUL ADIGÜZEL
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Üstkurgu Kavramı Üzerine Üstkurgusal Karışıklıklar Abstract   PDF
Aytaç ÖREN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek Abstract   PDF
Ahmet KILINÇ
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Volga - Baltic Waterway and Tourism Abstract   PDF
Nuran TAŞLIGİL
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian Abstract   PDF
Erdem UÇAR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Western Self Images in Agatha Christie’s Death on the Nile: A Postcolonial Reading Abstract   PDF
Mevlüde ZENGİN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) What Do Teacher Candidates Think About the Teaching Education? The Example of Social Studies Teacher Candidates Abstract   PDF
Deniz TONGA
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) XIX. Yüzyıl Bizans Müziği Kuramsal Yapı İfadesinde Geleneksel Türk Müziği Etkileri Abstract   PDF
Ahmet FEYZİ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) XIX. Yüzyılda Başmakçı'da Sosyal ve İktisadi Hayat Abstract   PDF
Nurgül BOZKURT
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) XVI. Yüzyıl Türkiye'sinde Ahi Adlı Yerleşmeler Abstract   PDF
İlker YİĞİT
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) XX. Yüzyıl Başlarında Doğu Çukurova’da Fırtınalı Hayat ve Fettahoğulları Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) XXI. Yüzyılın Başında Türkiye’de İller Arası Göçlerin Mekânsal ve İstatiksel Analizi Abstract   PDF
Mustafa YAKAR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Öğretimine Dair Öğretmen Bilişleri Abstract   PDF
Mehmet KURUDAYIOĞLU, Sena SAPMAZ
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Dil Bilgisi Konularının Sıralanmasına Yönelik Bir Öneri Abstract   PDF
Umut BAŞAR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki İranlı Öğrencilerin Yazma Problemleri Abstract   PDF
Emrah BOYLU
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yapısına Göre Cümle Türlerinin Matematikteki Kümeler İle İlişkilendirilmesi Abstract   PDF
Filiz METE, İpek CEYLAN, Hilal KESKİN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Anadil ve Yabancı Dilde Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Abstract   PDF
İlknur PEKKANLI, Erdoğan KARTAL
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Yabancılara Türkçe Öğretiminde C1 Düzeyinde Yazılı Akran Geribildirimlerine İlişkin Görünümler Abstract   PDF
Ergün HAMZADAYI
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Yabancılara Türkçe Öğretiminde İş Türkçesi Öğretim Programı, Ders Kitabı ve Terimler Sözlüğü Denemesi: Bankacılık Örneği Abstract   PDF
Fahri TEMİZYÜREK, Önder ÇANGAL, Serdar YÖRÜSÜN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tiyatronun Rolünü Ortaya Koyan İlk Eserlerden “Nasreddin Hocanın Mansıbı” Adlı Tiyatro Eseri Abstract   PDF
Gıyasettin AYTAŞ
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında Örgütsel Adalet: Sinop Örneği Abstract   PDF
Elife (DOĞAN) KILIÇ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Yayın Değerlendirme: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Abstract   PDF
Nuray KÜÇÜKLER KUŞÇU
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Yayın İlkeleri Abstract   PDF
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) YAYIN İLKELERİ Details   PDF
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Yayına Başlarken Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Yazma Eser Kataloglarında Müellif Adlarının Belirlenmesinde Biyografi Kaynaklarının Kullanımı Abstract   PDF
Sinan SÜMBÜL
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Yeni Türk Ticaret Kanunun Sermaye Şirketleri ile İlgili Getirdiği Yeniliklerin Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Salim ŞENGEL
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Yetiştiği/Geldiği Coğrafya veya Etnik Adlandırmayla Oluşturulan Bitki Adları Abstract   PDF
İlhan UÇAR
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Yunanistan (Batı Trakya) Türk Ağızlarında Kullanılan Deyimler Abstract   PDF
Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Eğitimine Yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Yapılan Çalışma ve Uygulamalar Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Yurtdışından Türkiye'ye Kim, Nereye Göç Ediyor? Abstract   PDF
Mustafa YAKAR, Kadir TEMURÇİN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Zarîfî’nin Mihr ü Mâh’ının Nüshalarının Tanıtımı ve Nüshalar Üzerinde Bazı Değerlendirmeler Abstract   PDF
Ahmet İÇLİ
 
501 - 570 of 570 Items << < 1 2 3