Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Kelenderis / Tiyatro Alanında Yapılan Kazılarda Bulunan İskeletlerin Paleodemografik Analizi Abstract   PDF
Asuman ÇIRAK, Mustafa Tolga ÇIRAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Kemaliye ve Yöresi Ağızlarında Birincil Uzun Ünlüler Abstract   PDF
Fatih ÖZEK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Kemanda Martele Yay Tekniğinin Öğretilmesinde Türk Halk Ezgilerinin Kullanılması Abstract   PDF
Mehmet AKPINAR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Kentler Açısından Mekânın Toplumsallığı ve Yer İsimlerinin Siyasal Yapıya Göre Değişimi: Niğde Örneği Abstract   PDF
Bülent KARA
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Kesim Hattında Süreç İyileştirme ve Etkin Tasarruf: Ağaç İşleri Atölyesine Yönelik Bir Uygulama Abstract   PDF
Hakan Murat ARSLAN, Mehmet Selami YILDIZ, H. Tezcan UYSAL
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Kıbrıs Ağızlarında İyelik Eki Kökenli Şahıs Eklerinin Kullanım Alanları Abstract   PDF
Gürkan GÜMÜŞATAM
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Kıbrıs Meselesinde Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Soyalp TAMÇELİK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Kıbrıs Rumcasında Türkçe Söz Varlığını İçeren Deyimler Abstract   PDF
Mahmut İSLÂMOĞLU, Şevket ÖZNUR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Kıbrıs Yöresine Ait Bir Ağıt: “Arap Ali” ve Varyantları Abstract   PDF
Şevket ÖZNUR
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kıbrıs'taki Konak Hamamları Abstract   PDF
Enes KAVALÇALAN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları Abstract   PDF
Mehmet ÖZEREN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Kırım Savaşı Osmanlı Hatıra ve Asker Madalyaları Abstract   PDF
Kemal Hakan TEKİN
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen "Ben" ve "Öteki" Algısı Abstract   PDF
Hülya ÖNAL, Kemal Cem BAYKAL
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Kolonialistishe Konzepte in der Novelle “Das Inselmӓdchen” von Robert Müller Abstract   PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Kolonyal Bağlamda Din-Devlet Çatışması: Alfred Döblin’in “Der blaue Tiger” Romanı Abstract   PDF
Bekir ZENGİN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Konaklama Tesislerinde Kalan Ailelerin Yaşam Kalitesi Abstract   PDF
Hatice ŞİMŞEK BEKİR, Hande ŞAHİN, Agah TEKİNDAL
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Konrad Bayer’in “Altıncı His” Romanında Montaj Tekniği Abstract   PDF
Halil KUMAŞ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Kontrastiver Vergleich zwischen einem DaF-Unterrichtsverlauf in der Türkei und in Slowenien Abstract   PDF
Handan KÖKSAL, Elma ALİBEGOVİC
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında Abstract   PDF
Ferdi GÜZEL
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Köprülüzade El-Hac Hafız Ahmet Paşa’nın H. 1150 / M. 1737 Tarihli Vakfiyesi Abstract   PDF
Murat SAYIN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Köse Mustafa Paşa’nın Divriği’deki Hayratı Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Kuruçay Havzası Aşağı Çığırının (Malatya) Nüfus Özellikleri Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Kuruluş Yeri, Gelişimi ve Fonksiyon Özellikleri Bakımından Yeni Halfeti (Şanlıurfa) Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kurum İmajının Müşteri Sadakatine Etkilerinin Ticari Bankalar Üzerinde Değerlendirilmesi: Nevşehir İli Örneği Abstract   PDF
M. Şükrü AKDOĞAN, Turan ŞENER
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı Abstract   PDF
Gül Banu DUMAN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Balıkçılığın Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Suheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Tespit Çalışması: Isparta Halı İpliği Fabrikaları ve Boyahaneleri Abstract   PDF
Şefika Gülin BEYHAN, Ülkü ÇELEBİ GÜRKAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Kültürlerin Karşılaşma ve Etkileşim Aracı Olan Tercüme Eserlerin Türk Kültürü Üzerindeki Etkisi Abstract   PDF
Aliye USLU ÜSTTEN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü Abstract   PDF
Seyit YÖRE
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Küreselleşme ve Eğitim Abstract   PDF
Kasım KARAMAN
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi Örneğinde Giresun Kültür Araştırmaları Merkezi Abstract   PDF
Erdoğan ALTINKAYNAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları Abstract   PDF
Mustafa TALAS, Yaşar KAYA
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Lale Müldür’ün Kenan İllerinde Bir Adam Şiiri Üzerine Metin Dilbilim Açısından Bir Okuma Denemesi Abstract   PDF
Adem POLAT
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Legal and Power Foundations of Political Authority in Turkish States from Past to Present Abstract   PDF
Ali Sinan BİLGİLİ, Mehmet TAKKAÇ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Lider - Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü Abstract   PDF
Aysun KANBUR, Engin KANBUR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Lisansüstü Eğitim Yapmak Amacıyla Başka Bir Üniversitede Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin Yaşam Tarzı Profilleri ve Problemleri (Hacettepe Üniversitesi Örneği) Abstract   PDF
Ahmet Burak KAHRAMAN
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Local Media Consumption And Perception: A Field Study For Elaziğ Provincial Special Abstract   PDF
Mustafa YAĞBASAN, Harun Furkan YAĞBASAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Londra Büyükelçiler Konferansında Arnavutluk’un Sınırları Meselesi 1912-1913 Abstract   PDF
İhsan Burak BİRECİKLİ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Makedonya’dan Gelen Türk Sesi: Hikmet Dergisi Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Makedonya’dan Uzanan Türkçe Bir Köprü: ‘Köprü Dergisi’ Abstract   PDF
Necati DEMİR, Nuray KAYADİBİ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Maqam in Music as a Concept, Scale and Phenomenon Abstract   PDF
Seyit YÖRE
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Matematik Eğitiminde Kullanılan Simetrinin Uygulandığı Bir Şeklin Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi Abstract   PDF
Özlem BAYRAK CÖMERT, Mine AKTAŞ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Mehmed Ali Paşa’nın Anadolu’ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri Abstract   PDF
Efkan UZUN
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Mehmet Eröz’de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Mekân, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekânın Sosyal Anlamı Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Mevsimlik Tarım İşçileri ve Enformel İlişkiler Ağı: Giresun’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçileri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Kasım KARAMAN, Ali Sırrı YILMAZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Minyatür Sanatında Zaman Anlayışı Abstract   PDF
Ruhi KONAK
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea Abstract   PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Bağlamında Tekerlemeler Abstract   PDF
Funda ÖRGE YAŞAR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Moda ve Mimari Abstract   PDF
Hatice HARMANKAYA, Asuman YILMAZ FİLİZ, Aslı ÇETİN, Duygu ERCAN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Modern Çocukluk Paradigması Abstract   PDF
Recep ERCAN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Movement Analysis of Turkish Folk Dance Type: “Bar” Abstract   PDF
Nihal OTKEN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Muhalefet Lideri General Ioannis Metaksas ve Yunanistan'da Muhacir Meselesi Abstract   PDF
H. Veli AYDIN
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Musical Life Styles of Mimarsinan Gypsies in Turkey Abstract   PDF
Nihal CÖMERT
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Mütekabiliyet İlkesinin Sosyal Sermayenin Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Tartışma Abstract   PDF
Mustafa Latif EMEK
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Naturalist Flower Usage On Levni’s Album No. Tsm H.2164 / Levni’nin Tsm H.2164 No.Lu Albümünde Kullanılan Natüralist Çiçeklere Dair Abstract   PDF
Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Nev’î-Zâde Atâyî’nin Bilinmeyen Şiirleri Abstract   PDF
Mesut Bayram DÜZENLİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Nevşehir - Derinkuyu İlçesinde Türk-İslam Dönemine Ait İslami Anıt Örnekleri (1839-1923) Abstract   PDF
Serap ERÇİN KOÇER
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi'nden İki Cami Örneği: Başköy Cami ve İlicek Köyü Cami Abstract   PDF
Serap ERÇİN KOÇER
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Niğde Şehri ve Yakın Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi Abstract   PDF
Yakup KIZILELMA, Murat KARABULUT, Mehmet GÜRBÜZ, Muhammet TOPUZ, Emrah CEYLAN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Hazan KURTASLAN, İzzet YÜCETOKER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: “Küçük Paşa” Abstract   PDF
Adem ÖZBEK
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Bekir ÇINAR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi Abstract   PDF
Firdevs GÜNEŞ
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Nizami Gazellerinde Ritim ve Ahenk Oluşturan Şiirsel Faktörler Abstract   PDF
Vafa HACIYEVA
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Oğuzname Üzerine Abstract   PDF
Erdem UÇAR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Oğuzname’nin İngiltere Nüshaları Üzerine Talihsiz Bir Tenkit Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi Abstract   PDF
Emine Gülriz AKAROĞLU, Esra DERELİ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Alt ve Üst Ekstremite Uzunluklarının Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ayşegül ÖZDEMİR, Başak KOCA ÖZER
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Okul Öncesi Dönemde Ninniler ile Matematik Öğretimi Abstract   PDF
Necati DEMİR, Gülçin OFLAZ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Oltu Taşı, Altın ve Gümüş Kullanılarak Üretilen Kol Düğmesi ve Kravat İğnesi Örneklerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Ebru ALPARSLAN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut Abstract   PDF
Metin ÖZARSLAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Onları Unutamayız Abstract   PDF
Tahira HASANZADE
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Orta Çağ Taş İşçiliğinde Palmet Motifi: Kayseri Örneği Abstract   PDF
Lokman TAY
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Orta Çağ’da Bir Uygarlık Kenti Berde (Berza’a) Abstract   PDF
Mehmet ÖZMENLİ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Orta Kardeniz Bölgesi'nin 13. Yüzyıldaki Fatihi: Kuştoğan Bey Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin “Sosyal Bilimci Bilim İnsanı” İmaj Algıları Abstract   PDF
Özgür ARSLAN, Behsat SAVAŞ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Metin Üretimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Abstract   PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Burhan ÖZÇELİK
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Osman ÇEPNİ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi Abstract   PDF
Özgür İLANBEY, Remzi CAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Necati DEMİR, Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Nedim ÇELİK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar Abstract   PDF
Elmira MEMMEDOVA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Osmanlı Devleti'nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması: Niğde Merkez Sancağı ve Bor Kazası Örneği Abstract   PDF
Şenay ATAM
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Osmanlı Dönemi Mehter Teşkilatı Abstract   PDF
Timur VURAL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Osmanlı’da İslami Hükümlerin Belirleyiciliğinde Varolabilen “Gösteri” Türleri: “Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu” Abstract   PDF
Banu Ayten AKIN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli Abstract   PDF
Evren KUTLAY BAYDAR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Oylum Höyük Toplumunun (Orta Tunç Çağı, Kilis) Paleodemografik Yapısı Abstract   PDF
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Abstract   PDF
Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Öğretmen Adaylarının Okuma ve Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Ötümlüleşme Kavramı ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Ötümlüleşme Abstract   PDF
Veysel İbrahim KARACA
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Özel Olarak Korunması Gereken, Harp ve Vazife Şehitlerinin, Dul ve Yetimleriyle, Malul ve Gazilerin Sosyal Hakları ve Uygulamadaki Yeri Abstract   PDF
Bülent KARA
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Park-Bahçe Seramikleri Açısından Ayrıcalıklı Bir Kent Olarak Eskişehir ve Bu Bağlamda Prof. Bilgehan Uzuner ile Yapılan Söyleşi Abstract   PDF
Burak YILDIRIM
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Phallic and Vulvic Mothers of Jeanette Winterson: Oranges are Not the Only Fruit and Sexing the Cherry Abstract   PDF
Seda ARIKAN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Nüfusun Gelişimi Abstract   PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Place of Reforms in Western Structuring Process of Ottoman State and Their Effect on Modernization (1718-1789) Abstract   PDF
Zabit ACER
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Postmodern Roman ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Adlı Romanında Anlatıcı Abstract   PDF
Şahbender ÇORAKLI
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Propagation of “Sabunlu (Soapy) Rugs” Pattern of Gagauz Turks Abstract   PDF
Didem ATİŞ ÖZHEKİM
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Reflections of Soma Mine Accident on Zonguldak Mine Employees in the Context of Work Accidents Occurred in the Media Abstract   PDF
Mustafa YAĞBASAN, Oğuzhan BAYGELDİ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Relationship Between Migration and Space In Turkish Cinema- Lutfi Akad’s Film Gelin, Düğün ve Diyet Abstract   PDF
Zehra EMİNAĞAOĞLU, Mihriye Meral YURDERİ
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Religion and Folk Beliefs Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Max Frisch'in "Çarpık Sevda" Adlı Eserinin Yabancılaşma Ekseninde Karşılaştırılması Abstract   PDF
İnci ARAS
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Saltık-Nâme ve Selçuk-Nâme Işığında Gagauz Türkleri Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Saros Körfezi Kıyılarında Su Altı Dalış Turizmi Abstract   PDF
Okan YAŞAR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Saša Stanišić’in “Asker Gramofonu Nasıl Tamir Eder” Adlı Romanında Bir Çocuğun Hafızasının Çerçevesi Abstract   PDF
İbrahim ÖZBAKIR
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine Abstract   PDF
Metin COŞAR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Seçici Dinleme ile Not Alarak Dinleme Yöntemlerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi Abstract   PDF
Dilek CERAN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa” Abstract   PDF
Nihal ÇALIŞKAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri Abstract   PDF
Nilüfer KÖŞKER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şiddet Gören Öğrencilere Yönelik Alınacak Önlemlere ve Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri Abstract   PDF
İbrahim Halil YURDAKAL, Mehmet SOYUÇOK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları Abstract   PDF
Öznur RENGİ, Soner POLAT
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi Abstract   PDF
Demet ŞAHİN, Şükran CALP, Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Sıradışı Bir Anlatı Dünyası: Robert Walser Abstract   PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Simultaneous Lives: Daily Life Practices of Turks in Belgium as Migrant Abstract   PDF
Filiz GÖKTUNA YAYLACI
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sineklerin Tanrısı: İnsan Özünün ve Diktatörlük Çağının Anlatısı Abstract   PDF
Vedi AŞKAROĞLU
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Sivas Folklorunda Türk Çoban Köpeği Kangal Abstract   PDF
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sivas İlinde Yükselti Basamaklarına Göre 1990-2015 Yılları Arasında Nüfus ve Yerleşmelerin Dağılışı ve Değişimi Abstract   PDF
Abdulkadir ERGÜN, Adnan Doğan BULDUR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sivas Kangal-Alacahan Kervansarayı (Bir Tarihlendirme Denemesi) Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sivas Kongresi’nde İki Niğdeli Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları: Türkiye’de Bilgi Hizmetlerine Yönelik Oluşturulmuş STK’lar ve Bu Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma Abstract   PDF
Malik YILMAZ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da Sanatkârlık Abstract   PDF
Toğrul HALİLOV
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Çevrelerin Kullanımı: Yatılı Çorum Arkeoloji Müzesinde Bir Gün Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL, Eda YORULMAZ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi’ne İlişkin Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Turhan ÇETİN, Ayşegül HOCAOĞLU
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Abstract   PDF
Hüseyin KAYA, Fatih AYDIN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kültürel Mirasa Duyarlılık Değerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çocuk Meclislerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma Abstract   PDF
Elvan YALÇINKAYA, Yakup AZRAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sosyal Etki Süreçlerinin ‘Tehlikeli Oyun: Dalga’ Filmi Bağlamında Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Murat YILDIZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi Abstract   PDF
Mehmet Fatih ÖZTÜRK, Mustafa TALAS
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Sosyo-Kültürel/Sanatsal ve İkonografik Bağlamda Gagavuz Türk Kimliğinin Göstergeleri Abstract   PDF
Sibel KILIÇ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli Abstract   PDF
Mayil B. ASKEROV
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi: Sektörel Üstünlükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Yücel EROL, Ali Rıza İNCE
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Suç Analizlerine Coğrafi Bir Yaklaşım Örneği Beydağı (Malatya) Karakolu Etki Alanı Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Utku GÜLKIRAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Suggestions on Rural Development for Tuzla River Basin (NW Turkey) Abstract   PDF
Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN, Vedat ÇALIŞKAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Sultan Abdülaziz’in İngiltere (Londra) Ziyareti Hatıra Madalyası: 19. Yüzyılda Batı- Doğu Kimlik Algılayışının Görsel Bir Özeti Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) SUNUŞ Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sustainability of Traditional Housing and Way of Life in Anatolia: A Case of Korkuteli-Bozova Abstract   PDF
Aslı ER AKAN, Neşe DİKMEN, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Pervin ŞENOL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Sürgün Edebiyatı Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı Abstract   PDF
Ufuk KARAKUŞ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü’l-Leâl Abstract   PDF
Abdülkerim GÜLHAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Abstract   PDF
Erkan YEŞİLTAŞ, Ayşegül YILMAZER
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Tarih Kavramına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ürettikleri Metaforların İncelenmesi Abstract   PDF
Elvan YALÇINKAYA
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Tarih Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri Abstract   PDF
Bülent AKBABA, Bahattin DEMİRTAŞ, Togay Seçkin BİRBUDAK, Bahadır KILCAN
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Tuba ŞENGÜL BİRCAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Tarihî Coğrafya Çalışmaları Kapsamında Niğde Kenti Şekillenişi Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Kaynakça Denemesi Abstract   PDF
Okan Celal GÜNGÖR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Taş ve Cevherlerin Türkçe Tıp Yazmalarında Tedavi Amacıyla Kullanılma Şekilleri Abstract   PDF
Feyza TOKAT
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Teachers’ Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools Abstract   PDF
Refik BALAY, Cemalettin İPEK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Tekirdağ Şehri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi Abstract   PDF
Emre ÖZŞAHİN, Halid PEKTEZEL, İlker EROĞLU
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Terceme-i Akrabâdîn’de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine Abstract   PDF
Şaban DOĞAN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Termal Turizmde Farklı Bir Destinasyon: Jeoturizm (Afyonkarahisar Örneği) Abstract   PDF
Evren EKİZ, Hakkı YAZICI
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) The Application of Pate De Verre Technique with Chamotte Mud Moulds in Mother Goddess Forms Abstract   PDF
Nurettin GÜLAÇTI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) The Effect of Typological Factors on Learning Turkish as a Foreign Language Abstract   PDF
Mehmet DEMİREZEN, Mehmet ABİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) The Impact of Economic Development on Regional Migration in Turkey Abstract   PDF
Mustafa METE, Hakkı ÖZBAŞ
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) The Junction Point of Islam and Feminism: SIS (Sisters in Islam), an Islamic Feminist Organization Abstract   PDF
Senem GÜRKAN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) The Literature Exiles and the People Who Were Sent to Exile From the Tanzimat Reforms in 1839 Up to Now Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) The Military Coup on 28 March 1962 in Syria and Propaganda Broadcasts on Damascus Radio About the Coup Abstract   PDF
Savaş SERTEL, Sabri MENGİRKAON
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) The Most Famous Enlightener of the Caucasus in the Memoirs Abstract   PDF
Naila SAMADOVA
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) The Obligation of Non-Recognition for the Thirteen Point Amendments of the Cyprus Constitution by International Community Abstract   PDF
Mehmet Şükrü GÜZEL
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) The Opinions of the Turks Living in Germany Respecting of the Turkey Tourism Abstract   PDF
Turhan ÇETİN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) The Petroglyphs and Inscriptions Salihler Village (Ankara –Güdül) and Their Historical Background Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) The Role and Importance of “Public Information” in Political Public Relations Abstract   PDF
Kazım Özkan ERTÜRK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) The Role and Importance of Republic of Turkey Within European Union Network Abstract   PDF
Serkan GÜZEL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) The State of Azadistan (The State, Established in Iran in 1920) Abstract   PDF
Abbas KARAAĞAÇLI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) The State of Ottoman Architecture in Macedonia and Latest Research Abstract   PDF
Selcuk SEÇKİN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) The Sustainable Usage of Geothermal Sources and Their Importance in Tourism in Afyonkarahisar Abstract   PDF
İsmail KERVANKIRAN
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Tlos Antik Kenti Türbe Kalıntıları ve Anıt Ağaçların Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ, Taner KORKUT, Neşat ERKAN, Ali Cem AYDIN, Latif Gürkan KAYA, Bayram AKDAĞ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Tlön, Uqbar, Orbis Tertius ve Olası Dünya(lar) Abstract   PDF
Fikret Mehmet ARARGÜÇ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Abstract   PDF
Kubilay ÖZYER, Engin KANBUR
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite Abstract   PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Trabzon Yöresinde Zaman, Halk Takvimi ve Sayılı Günler Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Trabzon-Ağasar Kadın Giysileri Abstract   PDF
Mehmet Akif KORKMAZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Trigleia Ioannes Theologos Pelekete (Aya Yani) Manastırı: Tarihi, Mevcut Mimarisi ve Geleceği Abstract   PDF
Erkan KAYA
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Turar Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Gül Banu DUMAN, Cansu TAPTAP
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Turizmde Mekânsal Veri Analizi Tekniklerinin Kullanımı: Türkiye'de İlçelere Göre Konaklama Örneği Abstract   PDF
İsmail KERVANKIRAN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Turkish Gate in Global Energy Security: Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Abstract   PDF
İdris DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Turkish Youth in the UK: An Analysis of Their Identity Formation, Belonging and Perceptions of Europe Abstract   PDF
Sibel SAFİ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Türk Atasözlerinde Doğal Çevre Algısı ve Çevre Eğitimi Açısından Önemi Abstract   PDF
Ufuk KARAKUŞ, Murat KEÇE
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türk Atasözlerinin Çocuk Hakları Bakımından İncelenmesi Abstract   PDF
Mustafa TÜRKYILMAZ
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme Abstract   PDF
Hakan KOÇ
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Türk Dili Haritasına Bir Katkı: Lübnan'daki Türkler ve Türkçe Abstract   PDF
Özgür Kasım AYDEMİR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Yönelik Algıları Abstract   PDF
Salim PİLAV
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi, Nedenleri ve Türleri Abstract   PDF
Nadir İLHAN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Türk Edebiyatı Tarihi Yazımının Başlıca Sorunları Üzerine Birkaç Söz Abstract   PDF
Gökçe Yükselen ABDURRAZAK PELER
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Türk Efsaneleri Almanya'da Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Türk Halı Sanatında Yozlaşma Etkileri ve Alınabilecek Tedbir Önerileri Abstract   PDF
Sibel YILDIZ
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Abstract   PDF
Banu APAYDIN BAŞA
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Türk Hukuku Bakımından Mobbing Abstract   PDF
Yüksel KOÇAK, Cavit YEŞİLYURT
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türk Kamu Yönetimi Sorunlarının Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirmesi Abstract   PDF
Murat YILDIRIM
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Türk Kültüründen Bir Demet: “Türk Mânileri” Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Türk Kültürünün Kurt Atası “Türk Efsaneleri” Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Türk Mânilerinde Güzel, Güzellik Anlayışı ve Güzellik Unsurları Abstract   PDF
Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türk Milliyetçisi Üniversite Öğrencilerinde Milliyetçiliğin Oluşumu, Gelişimi ve Karşıtlıklar Üzerinden Sürdürülme Biçimi Abstract   PDF
Ahmet KAYSILI, Tuba ACAR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türk Modernleşmesinin Ambivalant Doğası: Modernleşme, Milliyetçilik, Medeniyet İlişkisi Üzerinden Türkiye'yi Okumak Abstract   PDF
Hasan AKSAKAL
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Türk Müzik Tarihi Dönem Anlayışına Yeni Bir Yaklaşım Abstract   PDF
Timur VURAL
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Türk Ninnileri Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türk Resminde Yeni Eğilimler ve Kavramsallık Arayışları: 1960 – 1980 Abstract   PDF
Seyfi BAŞKAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Türk Romanında Genç Kızlar Abstract   PDF
Gıyasettin AYTAŞ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım Abstract   PDF
Sibel KILIÇ
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Türk Tiyatro Eserleri 1-5 Abstract   PDF
Müzeyyen ALTUNBAY
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp: Aydın Kavramı Abstract   PDF
Ahmet MAZLUM, Haydar GÖLBAŞI
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Nail YILDIRIM, Mehemmed YÜZBAŞIYEV, Emine SAKLAN, Betül ALATLI
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türk Zekâsı ve Girişimcilik Abstract   PDF
Serkan GÜNEŞ
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları Abstract   PDF
Mustafa ULUTAŞ, Mehmet KARA
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Türkçe Ders Kitaplarında Yazınsal Metinleri Okuma-Anlama Etkinliklerinin Öğrenciler Üzerindeki Şiddet Etkisi Abstract   PDF
Şükran DİLİDÜZGÜN, Melda KARAGÖZ, Şerife GENÇ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Giriş Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Hareket ve Adımlar Abstract   PDF
Mustafa Onur KAN, Gülsün Leylâ UZUN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Türkçe Eğitimi Bölümlerine Kabul Koşullarının Avrupa Birliğinin Önde Gelen Ülkelerindeki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programları İle Karşılaştırılması Abstract   PDF
Celal Can ÇAKMAKCI
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Türkçe Eğitimi Derslerinde “Z Kuşağı” Bireylerine Uygun Teknoloji Tabanlı Uygulamaların Kullanımı Abstract   PDF
Müzeyyen ALTUNBAY, Nuray BIÇAK
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturabilme Becerileri Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ, Mustafa Onur KAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Abstract   PDF
İlhan UÇAR
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimine Beyin Temelli Yaklaşım Abstract   PDF
Bilginer ONAN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Türkçenin Temel Ünlülerinin Tarihî Görünümü Abstract   PDF
Fatih ÖZEK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde -(I/A)r Biçimbiriminin Alışkanlık İşlevinin Öğretilmesine Yönelik İşe Dayalı Ders Malzemeleri Abstract   PDF
Duygu AK BAŞOĞUL, Utku ORYAŞIN, Melda KARAGÖZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak İli Ekonomisine Etkisi Abstract   PDF
Mesut ELİBÜYÜK, Yıldız GÜLER
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Endüstriyel Tasarımların Tescil Yolu ile Korunması Abstract   PDF
Erkut ERYAYAR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Türkiye ve İngiltere Temel Eğitim İlkokuma-Yazma Uygulamalarının Karşılaştırılması Abstract   PDF
İbrahim Halil YURDAKAL,
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Türkiye-Avusturya Eğitim İlişkileri Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türkiye-Yunanistan İlişkilerindeki Derin Açmaz: Pontus Meselesi Abstract   PDF
Yüksel KÜÇÜKER
 
251 - 500 of 570 Items << < 1 2 3 > >>