Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Köl Tigin Yazıtının Güneydoğu Yüzündeki ‘Taygun’ Kelimesi Hakkında Abstract   PDF
Ferdi GÜZEL
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Köprülüzade El-Hac Hafız Ahmet Paşa’nın H. 1150 / M. 1737 Tarihli Vakfiyesi Abstract   PDF
Murat SAYIN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Köse Mustafa Paşa’nın Divriği’deki Hayratı Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Kuruçay Havzası Aşağı Çığırının (Malatya) Nüfus Özellikleri Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Kuruluş Yeri, Gelişimi ve Fonksiyon Özellikleri Bakımından Yeni Halfeti (Şanlıurfa) Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kurum İmajının Müşteri Sadakatine Etkilerinin Ticari Bankalar Üzerinde Değerlendirilmesi: Nevşehir İli Örneği Abstract   PDF
M. Şükrü AKDOĞAN, Turan ŞENER
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kuseyin Esenkocoyev ve Kırgız Çocuk Edebiyatı Abstract   PDF
Gül Banu DUMAN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Balıkçılığın Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Suheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Tespit Çalışması: Isparta Halı İpliği Fabrikaları ve Boyahaneleri Abstract   PDF
Şefika Gülin BEYHAN, Ülkü ÇELEBİ GÜRKAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Kültürlerin Karşılaşma ve Etkileşim Aracı Olan Tercüme Eserlerin Türk Kültürü Üzerindeki Etkisi Abstract   PDF
Aliye USLU ÜSTTEN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Kültürleşmenin Bir Parçası Olarak Osmanlı’da Operanın Görünümü Abstract   PDF
Seyit YÖRE
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Küreselleşme ve Eğitim Abstract   PDF
Kasım KARAMAN
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi Örneğinde Giresun Kültür Araştırmaları Merkezi Abstract   PDF
Erdoğan ALTINKAYNAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları Abstract   PDF
Mustafa TALAS, Yaşar KAYA
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Lale Müldür’ün Kenan İllerinde Bir Adam Şiiri Üzerine Metin Dilbilim Açısından Bir Okuma Denemesi Abstract   PDF
Adem POLAT
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Legal and Power Foundations of Political Authority in Turkish States from Past to Present Abstract   PDF
Ali Sinan BİLGİLİ, Mehmet TAKKAÇ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Lider - Üye Etkileşiminin Örgütsel Sinizme Etkisi: Algılanan İçsellik Statüsünün Aracılık Rolü Abstract   PDF
Aysun KANBUR, Engin KANBUR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Lisansüstü Eğitim Yapmak Amacıyla Başka Bir Üniversitede Görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin Yaşam Tarzı Profilleri ve Problemleri (Hacettepe Üniversitesi Örneği) Abstract   PDF
Ahmet Burak KAHRAMAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Londra Büyükelçiler Konferansında Arnavutluk’un Sınırları Meselesi 1912-1913 Abstract   PDF
İhsan Burak BİRECİKLİ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Makedonya’dan Gelen Türk Sesi: Hikmet Dergisi Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Makedonya’dan Uzanan Türkçe Bir Köprü: ‘Köprü Dergisi’ Abstract   PDF
Necati DEMİR, Nuray KAYADİBİ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Maqam in Music as a Concept, Scale and Phenomenon Abstract   PDF
Seyit YÖRE
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Matematik Eğitiminde Kullanılan Simetrinin Uygulandığı Bir Şeklin Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi Abstract   PDF
Özlem BAYRAK CÖMERT, Mine AKTAŞ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Mehmed Ali Paşa’nın Anadolu’ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri Abstract   PDF
Efkan UZUN
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Mehmet Eröz’de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Mekân, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekânın Sosyal Anlamı Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Mevsimlik Tarım İşçileri ve Enformel İlişkiler Ağı: Giresun’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçileri Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Kasım KARAMAN, Ali Sırrı YILMAZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Minyatür Sanatında Zaman Anlayışı Abstract   PDF
Ruhi KONAK
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea Abstract   PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Bağlamında Tekerlemeler Abstract   PDF
Funda ÖRGE YAŞAR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Moda ve Mimari Abstract   PDF
Hatice HARMANKAYA, Asuman YILMAZ FİLİZ, Aslı ÇETİN, Duygu ERCAN
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Modern Çocukluk Paradigması Abstract   PDF
Recep ERCAN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Movement Analysis of Turkish Folk Dance Type: “Bar” Abstract   PDF
Nihal OTKEN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Muhalefet Lideri General Ioannis Metaksas ve Yunanistan'da Muhacir Meselesi Abstract   PDF
H. Veli AYDIN
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Musical Life Styles of Mimarsinan Gypsies in Turkey Abstract   PDF
Nihal CÖMERT
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Mütekabiliyet İlkesinin Sosyal Sermayenin Verimliliğine Etkisi Üzerine Bir Tartışma Abstract   PDF
Mustafa Latif EMEK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Nev’î-Zâde Atâyî’nin Bilinmeyen Şiirleri Abstract   PDF
Mesut Bayram DÜZENLİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Nevşehir - Derinkuyu İlçesinde Türk-İslam Dönemine Ait İslami Anıt Örnekleri (1839-1923) Abstract   PDF
Serap ERÇİN KOÇER
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Nevşehir-Hacıbektaş İlçesi'nden İki Cami Örneği: Başköy Cami ve İlicek Köyü Cami Abstract   PDF
Serap ERÇİN KOÇER
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Niğde Şehri ve Yakın Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi Abstract   PDF
Yakup KIZILELMA, Murat KARABULUT, Mehmet GÜRBÜZ, Muhammet TOPUZ, Emrah CEYLAN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Niğde Türkülerinin Müzik ve Söz Unsurları Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Hazan KURTASLAN, İzzet YÜCETOKER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Niğdeli Bir Devlet Adamının Romanı: “Küçük Paşa” Abstract   PDF
Adem ÖZBEK
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Bekir ÇINAR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi Abstract   PDF
Firdevs GÜNEŞ
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Nizami Gazellerinde Ritim ve Ahenk Oluşturan Şiirsel Faktörler Abstract   PDF
Vafa HACIYEVA
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Oğuzname Üzerine Abstract   PDF
Erdem UÇAR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Oğuzname’nin İngiltere Nüshaları Üzerine Talihsiz Bir Tenkit Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi Abstract   PDF
Emine Gülriz AKAROĞLU, Esra DERELİ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Okul Öncesi Dönemde Ninniler ile Matematik Öğretimi Abstract   PDF
Necati DEMİR, Gülçin OFLAZ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Oltu Taşı, Altın ve Gümüş Kullanılarak Üretilen Kol Düğmesi ve Kravat İğnesi Örneklerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Ebru ALPARSLAN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut Abstract   PDF
Metin ÖZARSLAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Onları Unutamayız Abstract   PDF
Tahira HASANZADE
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Orta Çağ Taş İşçiliğinde Palmet Motifi: Kayseri Örneği Abstract   PDF
Lokman TAY
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Orta Çağ’da Bir Uygarlık Kenti Berde (Berza’a) Abstract   PDF
Mehmet ÖZMENLİ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Orta Kardeniz Bölgesi'nin 13. Yüzyıldaki Fatihi: Kuştoğan Bey Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin “Sosyal Bilimci Bilim İnsanı” İmaj Algıları Abstract   PDF
Özgür ARSLAN, Behsat SAVAŞ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Metin Üretimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Abstract   PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Burhan ÖZÇELİK
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygı ve Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Osman ÇEPNİ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi Abstract   PDF
Özgür İLANBEY, Remzi CAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Necati DEMİR, Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU, Nedim ÇELİK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Osman Türkay’ın Etkilendiği Kaynaklar Abstract   PDF
Elmira MEMMEDOVA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Osmanlı Devleti'nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması: Niğde Merkez Sancağı ve Bor Kazası Örneği Abstract   PDF
Şenay ATAM
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Osmanlı Dönemi Mehter Teşkilatı Abstract   PDF
Timur VURAL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Osmanlı’da İslami Hükümlerin Belirleyiciliğinde Varolabilen “Gösteri” Türleri: “Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu” Abstract   PDF
Banu Ayten AKIN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Osmanlıda Görevli İki İtalyan Müzisyen: Giuseppe Donizetti ve Callisto Guatelli Abstract   PDF
Evren KUTLAY BAYDAR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Oylum Höyük Toplumunun (Orta Tunç Çağı, Kilis) Paleodemografik Yapısı Abstract   PDF
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticisi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Abstract   PDF
Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Öğretmen Adaylarının Okuma ve Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Ötümlüleşme Kavramı ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Ötümlüleşme Abstract   PDF
Veysel İbrahim KARACA
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Özel Olarak Korunması Gereken, Harp ve Vazife Şehitlerinin, Dul ve Yetimleriyle, Malul ve Gazilerin Sosyal Hakları ve Uygulamadaki Yeri Abstract   PDF
Bülent KARA
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Park-Bahçe Seramikleri Açısından Ayrıcalıklı Bir Kent Olarak Eskişehir ve Bu Bağlamda Prof. Bilgehan Uzuner ile Yapılan Söyleşi Abstract   PDF
Burak YILDIRIM
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Nüfusun Gelişimi Abstract   PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Place of Reforms in Western Structuring Process of Ottoman State and Their Effect on Modernization (1718-1789) Abstract   PDF
Zabit ACER
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Propagation of “Sabunlu (Soapy) Rugs” Pattern of Gagauz Turks Abstract   PDF
Didem ATİŞ ÖZHEKİM
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Reflections of Soma Mine Accident on Zonguldak Mine Employees in the Context of Work Accidents Occurred in the Media Abstract   PDF
Mustafa YAĞBASAN, Oğuzhan BAYGELDİ
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Religion and Folk Beliefs Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı ile Max Frisch'in "Çarpık Sevda" Adlı Eserinin Yabancılaşma Ekseninde Karşılaştırılması Abstract   PDF
İnci ARAS
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Saltık-Nâme ve Selçuk-Nâme Işığında Gagauz Türkleri Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Saros Körfezi Kıyılarında Su Altı Dalış Turizmi Abstract   PDF
Okan YAŞAR
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine Abstract   PDF
Metin COŞAR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Seçici Dinleme ile Not Alarak Dinleme Yöntemlerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi Abstract   PDF
Dilek CERAN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: “aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşı karşıya, varsa yoksa” Abstract   PDF
Nihal ÇALIŞKAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri Abstract   PDF
Nilüfer KÖŞKER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şiddet Gören Öğrencilere Yönelik Alınacak Önlemlere ve Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri Abstract   PDF
İbrahim Halil YURDAKAL, Mehmet SOYUÇOK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları ve Kültürlerarası Duyarlılıkları Abstract   PDF
Öznur RENGİ, Soner POLAT
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi Abstract   PDF
Demet ŞAHİN, Şükran CALP, Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Simultaneous Lives: Daily Life Practices of Turks in Belgium as Migrant Abstract   PDF
Filiz GÖKTUNA YAYLACI
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sineklerin Tanrısı: İnsan Özünün ve Diktatörlük Çağının Anlatısı Abstract   PDF
Vedi AŞKAROĞLU
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Sivas Folklorunda Türk Çoban Köpeği Kangal Abstract   PDF
Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aşkın YAŞAR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sivas İlinde Yükselti Basamaklarına Göre 1990-2015 Yılları Arasında Nüfus ve Yerleşmelerin Dağılışı ve Değişimi Abstract   PDF
Abdulkadir ERGÜN, Adnan Doğan BULDUR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sivas Kangal-Alacahan Kervansarayı (Bir Tarihlendirme Denemesi) Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sivas Kongresi’nde İki Niğdeli Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da Sanatkârlık Abstract   PDF
Toğrul HALİLOV
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Çevrelerin Kullanımı: Yatılı Çorum Arkeoloji Müzesinde Bir Gün Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL, Eda YORULMAZ
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi’ne İlişkin Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Turhan ÇETİN, Ayşegül HOCAOĞLU
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Abstract   PDF
Hüseyin KAYA, Fatih AYDIN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kültürel Mirasa Duyarlılık Değerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi Abstract   PDF
Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çocuk Meclislerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma Abstract   PDF
Elvan YALÇINKAYA, Yakup AZRAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sosyal Etki Süreçlerinin ‘Tehlikeli Oyun: Dalga’ Filmi Bağlamında Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Murat YILDIZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi Abstract   PDF
Mehmet Fatih ÖZTÜRK, Mustafa TALAS
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Sosyo-Kültürel/Sanatsal ve İkonografik Bağlamda Gagavuz Türk Kimliğinin Göstergeleri Abstract   PDF
Sibel KILIÇ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Sözün Oluşma ve Algılanmasının Şematik Modeli Abstract   PDF
Mayil B. ASKEROV
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi: Sektörel Üstünlükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF
Yücel EROL, Ali Rıza İNCE
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Suç Analizlerine Coğrafi Bir Yaklaşım Örneği Beydağı (Malatya) Karakolu Etki Alanı Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Utku GÜLKIRAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Suggestions on Rural Development for Tuzla River Basin (NW Turkey) Abstract   PDF
Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN, Vedat ÇALIŞKAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Sultan Abdülaziz’in İngiltere (Londra) Ziyareti Hatıra Madalyası: 19. Yüzyılda Batı- Doğu Kimlik Algılayışının Görsel Bir Özeti Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) SUNUŞ Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Sunuş Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Sunuş Abstract   PDF
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Sunuş Details   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Sustainability of Traditional Housing and Way of Life in Anatolia: A Case of Korkuteli-Bozova Abstract   PDF
Aslı ER AKAN, Neşe DİKMEN, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Pervin ŞENOL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Sürgün Edebiyatı Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı Abstract   PDF
Ufuk KARAKUŞ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Şeyh Ahmed ve Manzum Sözlüğü Nazmü’l-Leâl Abstract   PDF
Abdülkerim GÜLHAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Abstract   PDF
Erkan YEŞİLTAŞ, Ayşegül YILMAZER
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Tarih Kavramına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ürettikleri Metaforların İncelenmesi Abstract   PDF
Elvan YALÇINKAYA
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Tarih Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri Abstract   PDF
Bülent AKBABA, Bahattin DEMİRTAŞ, Togay Seçkin BİRBUDAK, Bahadır KILCAN
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Tuba ŞENGÜL BİRCAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Tarihî Coğrafya Çalışmaları Kapsamında Niğde Kenti Şekillenişi Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Kaynakça Denemesi Abstract   PDF
Okan Celal GÜNGÖR
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Taş ve Cevherlerin Türkçe Tıp Yazmalarında Tedavi Amacıyla Kullanılma Şekilleri Abstract   PDF
Feyza TOKAT
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Teachers’ Perception of Organizational Culture and Organizational Commitment in Turkish Primary Schools Abstract   PDF
Refik BALAY, Cemalettin İPEK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Tekirdağ Şehri ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi Abstract   PDF
Emre ÖZŞAHİN, Halid PEKTEZEL, İlker EROĞLU
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Terceme-i Akrabâdîn’de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine Abstract   PDF
Şaban DOĞAN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Termal Turizmde Farklı Bir Destinasyon: Jeoturizm (Afyonkarahisar Örneği) Abstract   PDF
Evren EKİZ, Hakkı YAZICI
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) The Application of Pate De Verre Technique with Chamotte Mud Moulds in Mother Goddess Forms Abstract   PDF
Nurettin GÜLAÇTI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) The Effect of Typological Factors on Learning Turkish as a Foreign Language Abstract   PDF
Mehmet DEMİREZEN, Mehmet ABİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) The Impact of Economic Development on Regional Migration in Turkey Abstract   PDF
Mustafa METE, Hakkı ÖZBAŞ
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) The Literature Exiles and the People Who Were Sent to Exile From the Tanzimat Reforms in 1839 Up to Now Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) The Military Coup on 28 March 1962 in Syria and Propaganda Broadcasts on Damascus Radio About the Coup Abstract   PDF
Savaş SERTEL, Sabri MENGİRKAON
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) The Most Famous Enlightener of the Caucasus in the Memoirs Abstract   PDF
Naila SAMADOVA
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) The Opinions of the Turks Living in Germany Respecting of the Turkey Tourism Abstract   PDF
Turhan ÇETİN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) The Petroglyphs and Inscriptions Salihler Village (Ankara –Güdül) and Their Historical Background Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) The Role and Importance of “Public Information” in Political Public Relations Abstract   PDF
Kazım Özkan ERTÜRK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) The Role and Importance of Republic of Turkey Within European Union Network Abstract   PDF
Serkan GÜZEL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) The State of Azadistan (The State, Established in Iran in 1920) Abstract   PDF
Abbas KARAAĞAÇLI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) The State of Ottoman Architecture in Macedonia and Latest Research Abstract   PDF
Selcuk SEÇKİN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) The Sustainable Usage of Geothermal Sources and Their Importance in Tourism in Afyonkarahisar Abstract   PDF
İsmail KERVANKIRAN
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Tlos Antik Kenti Türbe Kalıntıları ve Anıt Ağaçların Kültürel Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Zuhal KAYNAKÇI ELİNÇ, Taner KORKUT, Neşat ERKAN, Ali Cem AYDIN, Latif Gürkan KAYA, Bayram AKDAĞ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Tlön, Uqbar, Orbis Tertius ve Olası Dünya(lar) Abstract   PDF
Fikret Mehmet ARARGÜÇ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Abstract   PDF
Kubilay ÖZYER, Engin KANBUR
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite Abstract   PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Trabzon Yöresinde Zaman, Halk Takvimi ve Sayılı Günler Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Trabzon-Ağasar Kadın Giysileri Abstract   PDF
Mehmet Akif KORKMAZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Trigleia Ioannes Theologos Pelekete (Aya Yani) Manastırı: Tarihi, Mevcut Mimarisi ve Geleceği Abstract   PDF
Erkan KAYA
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Turar Kocomberdiyev’in “Kölçüktögü Ay” Adlı Eserinin Değerler Aktarımı Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Gül Banu DUMAN, Cansu TAPTAP
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Turizmde Mekânsal Veri Analizi Tekniklerinin Kullanımı: Türkiye'de İlçelere Göre Konaklama Örneği Abstract   PDF
İsmail KERVANKIRAN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Turkish Gate in Global Energy Security: Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Abstract   PDF
İdris DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Turkish Youth in the UK: An Analysis of Their Identity Formation, Belonging and Perceptions of Europe Abstract   PDF
Sibel SAFİ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Türk Atasözlerinde Doğal Çevre Algısı ve Çevre Eğitimi Açısından Önemi Abstract   PDF
Ufuk KARAKUŞ, Murat KEÇE
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türk Atasözlerinin Çocuk Hakları Bakımından İncelenmesi Abstract   PDF
Mustafa TÜRKYILMAZ
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme Abstract   PDF
Hakan KOÇ
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Türk Dili Haritasına Bir Katkı: Lübnan'daki Türkler ve Türkçe Abstract   PDF
Özgür Kasım AYDEMİR
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi, Nedenleri ve Türleri Abstract   PDF
Nadir İLHAN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Türk Edebiyatı Tarihi Yazımının Başlıca Sorunları Üzerine Birkaç Söz Abstract   PDF
Gökçe Yükselen ABDURRAZAK PELER
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Türk Edebiyatında Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Türk Efsaneleri Almanya'da Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Türk Halı Sanatında Yozlaşma Etkileri ve Alınabilecek Tedbir Önerileri Abstract   PDF
Sibel YILDIZ
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri Abstract   PDF
Banu APAYDIN BAŞA
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Türk Hukuku Bakımından Mobbing Abstract   PDF
Yüksel KOÇAK, Cavit YEŞİLYURT
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türk Kamu Yönetimi Sorunlarının Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirmesi Abstract   PDF
Murat YILDIRIM
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Türk Kültüründen Bir Demet: “Türk Mânileri” Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Türk Kültürünün Kurt Atası “Türk Efsaneleri” Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Türk Mânilerinde Güzel, Güzellik Anlayışı ve Güzellik Unsurları Abstract   PDF
Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türk Milliyetçisi Üniversite Öğrencilerinde Milliyetçiliğin Oluşumu, Gelişimi ve Karşıtlıklar Üzerinden Sürdürülme Biçimi Abstract   PDF
Ahmet KAYSILI, Tuba ACAR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türk Modernleşmesinin Ambivalant Doğası: Modernleşme, Milliyetçilik, Medeniyet İlişkisi Üzerinden Türkiye'yi Okumak Abstract   PDF
Hasan AKSAKAL
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Türk Müzik Tarihi Dönem Anlayışına Yeni Bir Yaklaşım Abstract   PDF
Timur VURAL
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Türk Ninnileri Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türk Resminde Yeni Eğilimler ve Kavramsallık Arayışları: 1960 – 1980 Abstract   PDF
Seyfi BAŞKAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Türk Romanında Genç Kızlar Abstract   PDF
Gıyasettin AYTAŞ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türk Şaman Giysilerine Semantik Yaklaşım Abstract   PDF
Sibel KILIÇ
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Tarihinin ve Kültürünün Kaynağı Olarak Kaya Üzeri Resimler (Petroglifler) ve Yazılar Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Türk Tiyatro Eserleri 1-5 Abstract   PDF
Müzeyyen ALTUNBAY
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp: Aydın Kavramı Abstract   PDF
Ahmet MAZLUM, Haydar GÖLBAŞI
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Nail YILDIRIM, Mehemmed YÜZBAŞIYEV, Emine SAKLAN, Betül ALATLI
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türk Zekâsı ve Girişimcilik Abstract   PDF
Serkan GÜNEŞ
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları Abstract   PDF
Mustafa ULUTAŞ, Mehmet KARA
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Türkçe Ders Kitaplarında Yazınsal Metinleri Okuma-Anlama Etkinliklerinin Öğrenciler Üzerindeki Şiddet Etkisi Abstract   PDF
Şükran DİLİDÜZGÜN, Melda KARAGÖZ, Şerife GENÇ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Giriş Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Hareket ve Adımlar Abstract   PDF
Mustafa Onur KAN, Gülsün Leylâ UZUN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Türkçe Eğitimi Bölümlerine Kabul Koşullarının Avrupa Birliğinin Önde Gelen Ülkelerindeki Ana Dili Öğretmeni Yetiştirme Programları İle Karşılaştırılması Abstract   PDF
Celal Can ÇAKMAKCI
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metin Oluşturabilme Becerileri Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ, Mustafa Onur KAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkçede Eş Anlamlılık ve Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarında Eş Anlamlı Kelime Kulanımı Abstract   PDF
İlhan UÇAR
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimine Beyin Temelli Yaklaşım Abstract   PDF
Bilginer ONAN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Türkçenin Temel Ünlülerinin Tarihî Görünümü Abstract   PDF
Fatih ÖZEK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde -(I/A)r Biçimbiriminin Alışkanlık İşlevinin Öğretilmesine Yönelik İşe Dayalı Ders Malzemeleri Abstract   PDF
Duygu AK BAŞOĞUL, Utku ORYAŞIN, Melda KARAGÖZ
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak İli Ekonomisine Etkisi Abstract   PDF
Mesut ELİBÜYÜK, Yıldız GÜLER
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Endüstriyel Tasarımların Tescil Yolu ile Korunması Abstract   PDF
Erkut ERYAYAR
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Türkiye-Avusturya Eğitim İlişkileri Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türkiye-Yunanistan İlişkilerindeki Derin Açmaz: Pontus Meselesi Abstract   PDF
Yüksel KÜÇÜKER
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye'de Finansal Serbestleşme Sürecinde Mali Baskınlığın Bankacılık Sektörüne Etkisi (1989-2007 Dönemi Ekonometrik Analiz) Abstract   PDF
Salih BARIŞIK
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Bekir Yüksel HOŞ
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Türkiye'nin Beklenmedik Konukları: "Öteki" Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi Abstract   PDF
Serdar ÜNAL
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye’de Bulunan Grek Harfli Türkçe Kitabeler ve Karaman Türklerinin Dili Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Okulları ile Amerikan Kolejlerinde Felsefe Grubu Derslerinin Öğretimi (1839-1922) Abstract   PDF
Baykal BİÇER
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Boyutları Abstract   PDF
Hacer TOR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Türkiye’de Kırgız Destanları Üzerine Yapılan Çalışmalar Abstract   PDF
Şule GEZER
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Türkiye’de Yeraltı Edebiyatı ve Hakan Günday’ın Romanlarında Yeraltı Edebiyatının İzleri Abstract   PDF
Evren KARATAŞ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Türkiye’de Yetiştirilen Keyf Bitkiler İçerisinde Özel Bir Tür: Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.) Abstract   PDF
Güven ŞAHİN, Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü Abstract   PDF
Salih BARIŞIK, Ahmet KASAP
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Abstract   PDF
Kenan Oğuzhan ORUÇ, Ertan ÇEKİN, Ali Erten TENDERİS
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Türkiye’nin Zeytin Ağacı Varlığı ve Zeytin Fidanı Üreticiliğine Bir Örnek Olarak Seyitoba Köyü (Saruhanlı, Manisa) Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Bülent GÜNER, M. Dursun ÇİTÇİ
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Türklerde Oturma Elemanlarının Tarihsel Gelişim Süreci Abstract   PDF
Müge GÖKER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Türklerin Kimliği “Oğuz Kağan Destanı” Abstract   PDF
Esra Nur TİRYAKİ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Türkmen Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alınan Sözcüklerin Ünlülerindeki Ses Olayları Abstract   PDF
Engin GÖKÇÜR
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Tütüncülükten Zeytinciliğe Geçiş: Akhisar (Manisa) Örneği Abstract   PDF
Bülent GÜNER, Zeki BOYRAZ, M. Dursun ÇİTÇİ
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Typische Fehler der Deutsch-MuttersprachlerInnen im türkischen Spracherwerb Abstract   PDF
Şura KOÇAK
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Über die Bedeutungsverschlechterung / Bedeutungsverbesserung vom Aspekt eines Wortes Abstract   PDF
Levent KURGUN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Übersetzungskritische Untersuchung von Phraseologismen im Sprachenpaar Deutsch-Türkisch am Beispiel Stefan Zweigs Schachnovelle Abstract   PDF
Mehmet Tahir ÖNCÜ, Halit ÜRÜNDÜ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Üslupsal Özellikleri Temelinde Tokat Gök Medrese'ye Yeniden Bakış Abstract   PDF
Fazilet KOÇYİĞİT
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Üst Düzey Yöneticilere Göre Konuşmanın Önemi: Bir Yönetici Nasıl Konuşmalı? Abstract   PDF
Alemdar YALÇIN, Ferah BURGUL ADIGÜZEL
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Üstkurgu Kavramı Üzerine Üstkurgusal Karışıklıklar Abstract   PDF
Aytaç ÖREN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek Abstract   PDF
Ahmet KILINÇ
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Volga - Baltic Waterway and Tourism Abstract   PDF
Nuran TAŞLIGİL
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian Abstract   PDF
Erdem UÇAR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Western Self Images in Agatha Christie’s Death on the Nile: A Postcolonial Reading Abstract   PDF
Mevlüde ZENGİN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) What Do Teacher Candidates Think About the Teaching Education? The Example of Social Studies Teacher Candidates Abstract   PDF
Deniz TONGA
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) XIX. Yüzyıl Bizans Müziği Kuramsal Yapı İfadesinde Geleneksel Türk Müziği Etkileri Abstract   PDF
Ahmet FEYZİ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) XIX. Yüzyılda Başmakçı'da Sosyal ve İktisadi Hayat Abstract   PDF
Nurgül BOZKURT
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) XVI. Yüzyıl Türkiye'sinde Ahi Adlı Yerleşmeler Abstract   PDF
İlker YİĞİT
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) XX. Yüzyıl Başlarında Doğu Çukurova’da Fırtınalı Hayat ve Fettahoğulları Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) XXI. Yüzyılın Başında Türkiye’de İller Arası Göçlerin Mekânsal ve İstatiksel Analizi Abstract   PDF
Mustafa YAKAR
 
251 - 500 of 531 Items << < 1 2 3 > >>