Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) -(x)g / -(x)ġ Ekinin Tarihî Gelişimi ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu Abstract   PDF
Özkan AYDOĞDU
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) ‘Çocuk Sesi’ Dergisinin İlk 50 Sayısı Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Melike ERDİL
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) ‘Schutz’ – ‘Haft’ Marlen Haushofers “Die Wand” Abstract   PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) ‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji Abstract   PDF
İlkay ŞAHİN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) “Sema-ı Mevlânâ”nın Biçim Çözümlemesi Abstract   PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) 1 Kasım 2015 Türkiye Erken Genel Seçiminde Kadın ve Erkek Milletvekili Adaylarının Söylemlerine Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım Abstract   PDF
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) 11-14 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Harita Beceri Düzeyleri ile Matematik Başarıları Arasındaki İlişki Abstract   PDF
Bülent AKSOY, Gökçe KILIÇOĞLU, Selman ABLAK
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) 15. Yüzyıl Kitap Cildlerindeki Süsleme Tasarımlarının Mimari Süslemelere Etkisi (Diyarbakır Safa Parlı Camii Işığı Altında) Abstract   PDF
Savaş MARAŞLI
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) 18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinde Müderrislerin Atanma Usulleri Abstract   PDF
Ülkü YANCI
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) 1910’lu Yıllar: Az Bilinen Türkmen Ceditçi Yazar ve Makaleleri Abstract   PDF
Muratgeldi SOYEGOV
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) 2007-2012 Döneminde Türkiye Köylerinde Nüfusun Değişimi Abstract   PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi’nin Sivas ve İlçelerine Etkileri Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) 4-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Ebeveyn Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi Abstract   PDF
Hatice BEKİR, Hande ŞAHİN, Remzi AYDIN
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) 5e Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Coğrafya Dersi Çevre ve Toplum Konularının Öğrenme Sürecine Etkisi Abstract   PDF
Sibel IŞIK MERCAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) A Critical Review of Status and Functions of Art Education in Modern Education and Solutional Propopals Abstract   PDF
Yaşar SERİN, M. Ertuğ YAVUZ
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) A Literary Analysis on the Japanese Version of the Poems by Bayram Durbilmez Abstract   PDF
Okan Haluk AKBAY
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) A Part of Yürük Life Style: Tents Abstract   PDF
Mustafa GENÇ, Ayşegül KOYUNCU
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) A Psycholinguistics Case Study: A Tool for Measuring Self-Efficacy in Efl at Tertiary Level in Balkans Abstract   PDF
Hakan AYDOĞAN
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) A Psychological Approach to the Novel "The Hot Snow" by Russian Writer Yuri Bondarev Abstract   PDF
Badegül CAN EMİR,
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Abdülhak Hamid Tarhan'ın Tiyatrolarında Endülüs Abstract   PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Adolf Wahrmund ve P. J. Piqure Ait Transkripsiyon Metinleri ve İmla Özellikleri Abstract   PDF
Beytullah BEKAR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Ağın Kitabeleri Abstract   PDF
Remzi AYDIN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Ağız Çalışmalarının Önemi ve Trabzon Ağzı Özelliklerinin Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Bülent Kahraman ÇOLAKOĞLU
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Ahilik Ahlakının Yansıtıcısı Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Abstract   PDF
Başak UYSAL, Müzeyyen ALTUNBAY
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Ahilik Kültürünün Günümüz İşletmelerinde Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma: Gümüşhane Örneği Abstract   PDF
Kürşad ZORLU, Ethem MERDAN, Özlem EGE
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ahmet Hamdi Tanpınar, Enis Behiç Koryürek ve Peyami Safa’da İspirtizma Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Akçakoca Evlerinde Süsleme Abstract   PDF
Funda NALDAN
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat Abstract   PDF
Ayşe ATICI ARAYANCAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Akran Koçluğu Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi Abstract   PDF
Tahir GÜR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Akşehir Müzeleri’nde Örnek Bir Halı Restorasyon (Yenileme)/Konservasyon Uygulamasına Dair Abstract   PDF
Ahmet AYTAÇ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Aktif Vatandaşlık Eğitiminin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri Abstract   PDF
Cihan KARA, Yavuz TOPKAYA, Ufuk ŞİMŞEK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Alanya-İncirkırı Geleneksel Kırsal Mimarisinde Doğa-Kültür İlişkisi Abstract   PDF
Kemal Reha KAVAS
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Alaş Orda Partisinin Kazak Aydınlanmasına Etkisi Abstract   PDF
Enver KAPAĞAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Albert Einstein’ın İsmet İnönü’ye Yazdığı Mektubun Tarih Okuryazarlığı Çerçevesinde Türkçe Eğitiminde Kullanılması Abstract   PDF
Kemalettin DENİZ, Elif KÜBELİ
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Alevilik Tartışmaları Üzerine Abstract   PDF
Mustafa ÖNDER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Almanya’da İlkokulda (Grundschule) Öğrenim Gören Türk Çocuklarının Yazma Becerileri Üzerine Bir İnceleme: Stuttgart Örneği Abstract   PDF
Mustafa YILDIZ, Suna ÖZTÜRK
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Almanya’da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimiyle ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi Abstract   PDF
Beytullah BEKAR
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Almanya’da Yaşayan Türk Ebeveynlerin Ana Dilin Okul Başarısına Etkisine İlişkin Görüşleri Abstract   PDF
Hatice BEKİR, Remzi AYDIN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme Abstract   PDF
Muhammet KOÇAK
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Dişlerin Odontometrik Analizi Abstract   PDF
Ahmet Cem ERKMAN, Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Ayhan YİĞİT
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL, Ülkü YANCI
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri Abstract   PDF
Hasan YAVUZER
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) An Analysis of Turkish National and Military Culture in the Context of Korean War Abstract   PDF
Ünsal SIĞRI, Ufuk BAŞAR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Anadolu Selçuklu Dönemine Ait İki Halının Görsel Tasarım Öğeleri Bağlamında İncelenmesi Abstract   PDF
Ayşe Gamze ÖNGEN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Anadolu Selçuklu Sultanlarının Gayrimüslim Kadınlarla Evlilikleri Abstract   PDF
İsmail ÇİFTCİOĞLU
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Anna Seghers’in “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı” Adlı Romanında Betimlemelerin İşlevleri Abstract   PDF
Gürsel UYANIK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Ansprechpartner-Unterstützte Lehrmethode für Fremdsprachen Abstract   PDF
Yusuf ŞAHİN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Anşa Bacılılarda Adak Abstract   PDF
Ali SELÇUK
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens Öyküsünde Yolculuk/Aşama Arketipi Abstract   PDF
Hasan İlkay AL
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Arcs Motivasyon Modeli'nin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Motivasyonlarına ve Başarı Düzeylerine Etkisi Abstract   PDF
Mustafa TAHİROĞLU
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Arifi Süleymannâmesi’nde Kaftan Tasvirleri: Kanuni Dönemi Dokumaları Hakkında Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Arno Geiger’in “Der alte König in seinem Exil" Romanında Yazınsal Alıntıların Yorumlanması Abstract   PDF
Şenay KAYĞIN
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Artvin Baraj Rezervuarları Altında Kalan Maddi Kültürel Miras ve Bu Konudaki Uygulamaların Sürdürülebilir Koruma İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Seyfi BAŞKAN
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi (1913-1922) Abstract   PDF
Ufuk ERDEM
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Âşıklık Geleneğinde Sümmânî Tesiri Abstract   PDF
Halil İbrahim ŞAHİN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Atasözlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Ömer Faruk SÖNMEZ
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Authentische Materialien aus der Perspektive von Fremdsprachendidaktik: Überlegungen zur Anwendbarkeit Abstract   PDF
Nihan DEMİRYAY
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Müzakere Başlangıcı Sonrası Türkiye Ekonomisi'nde Thirlwall Yasası'nın Geçerliliği Abstract   PDF
Salih BARIŞIK, Türker ŞİMŞEK
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni Doğrultusunda Türkçe Öğrenen Yabancılara A1-A2 Seviyesinde Türkçe Öğretim Programı Örneği Abstract   PDF
Mehmet KARA
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ayn Rand ve “Yaşamak İstiyorum” Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları Abstract   PDF
Reyhan ÇELİK
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Azerbaycan ve Kırım Bestecisi Asan Rıfatov’un Kültürümüzdeki Yeri Abstract   PDF
Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Bach ve Buffardin’in İstanbul Buluşmasına Türk Müzik Tarihi Bağlamında Bakış Abstract   PDF
Evren KUTLAY BAYDAR
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Baroque Influences and Metaphysical Components in Joseph Brodsky’s Great Elegy to John Donne Abstract   PDF
Duygu ÖZAKIN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova’da Eğitim ve Öğretim Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar Abstract   PDF
Bayram DURBİLMEZ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Türkçeye Yönelik Tutumları Abstract   PDF
İsmet CEMİLOĞLU, Ülker ŞEN
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Beyond Cultural Imperialism: Cultural Globalization as Hybridization Abstract   PDF
Muhammed Kürşad ÖZEKİN, Zeynep ARIÖZ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci Abstract   PDF
Malik YILMAZ, Mustafa TALAS
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Bir İktisadi Devletçilik Teşebbüsü Olarak Süngercilik Türk Anonim Şirketi ve Ahmet Hamdi Başar Abstract   PDF
Osman Kubilay GÜL
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Bir İletişim Stratejisi Olarak Çift Dilliliğin Reklamlarda Kullanımı Abstract   PDF
İsmail DEMİRBAĞ
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Bir Kurgu ve Eylem Biçimi Olarak Bilgi Kültürü Abstract   PDF
Halis Adnan ARSLANTAŞ
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara’da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve Araştırmacısı Abstract   PDF
Muratgeldi SÖYEGOV
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak “Alman Türkleri Birliği” Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Bir Siyasetnamede Dil ile İktidar İlişkisi: Gencine-i Adalet’te Özne Üzerine İktidar Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi Abstract   PDF
Özgür Kasım AYDEMİR
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Bir Sosyal Değişim Ajanı Olarak Girişimcilik Eğitimi Abstract   PDF
Ali Sırrı YILMAZ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Bir Şiddet Türü Olarak Saplantılı Takip Etme Hâli Abstract   PDF
Beyhan BAĞ
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Bir Toplumsal Dönüşüm Unsuru Olarak Ulaşım Araçlarının Türk Sinemasındaki Yansımaları Abstract   PDF
Ozan ÖZPAY
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Birecik Barajı Sonrası Yer Değiştiren Eski Halfeti'nin (Şanlıurfa) Turizm Potansiyali Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, M. Salih BOSTANCI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Birrî Mehmed Dede’ye Göre Mevlevîler Abstract   PDF
Eda TOK
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Book and Early Period Forms – Plate and Design Relation Abstract   PDF
Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Bucak İlçesinde (Burdur) Fonksiyonunu Kaybetmekte Olan Bağ Evleri Abstract   PDF
Sıdıka ÇETİN, Gamze KIRAN, Emine GÜNEL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Bulgaristan'da Faaliyet Gösteren Şumnu Nazım Hikmet Kültür Evi İle Mozaik Dergisinin Türkçe ve Türk Kültürüne Katkıları Bakımından Değerlendirilmesi Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Bulgaristan'da Türkçenin Sesleri: "Deliorman'da Suyun Gözü" ve "Deliorman'da Bülbülün Sesi" Abstract   PDF
Ozan İPEK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Bulgaristan'dan İnsanlığa: Şiirle Gülümsesin Dünya Abstract   PDF
Mustafa EMEK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Bulgaristan’daki Türk Kültürü Işığı: Nurten Remzi Abstract   PDF
İpek YILDIZ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Bursa Kentinde Mekânın Kullanımını Etkileyen Doğal Faktörlerin İrdelenmesi Abstract   PDF
Zehranur ŞERBETÇİ
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Busbecq Mektupları ile Arifi Süleymannamesi Tasvirlerinin Karşılaştırması: Kanuni Dönemi Osmanlı Kültür ve Sanatı Abstract   PDF
Başak Burcu TEKİN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Büyük İpek Yolu ve Türk Dünyası Abstract   PDF
Elbrus İSAYEV, Mustafa ÖZDEMİR
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın Müzisyenler Abstract   PDF
Feyzan GÖHER VURAL
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyaları’nda İnsan ve Mekân Algısı Abstract   PDF
Adem POLAT
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Metot ve Teknikleri Abstract   PDF
Miraç Burak GÖNÜLTAŞ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı ile Modellenmesi: Türkiye Örneği Abstract   PDF
Ayça BÜYÜKYILMAZ, Mehmet MERT
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Codex Cumanicusʼta Alıntı Kelimeler Abstract   PDF
İmanyar QULIYEV
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında: İtibarî Adlar Abstract   PDF
Levent KURGUN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Coğrafya Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Fiziki Coğrafya İçerikli Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Öznur YAZICI
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Atmosfer Basıncı Kavramı: Fenomenografik Çalışma Abstract   PDF
Yusuf KILINÇ, Fikret TUNA
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü: Öğretim Üyesi Görüşleri Abstract   PDF
Turgay ATASOY, Hakan KOÇ
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu ile İlgili Görüş ve Düşünceleri Abstract   PDF
Taner ÇİFÇİ, Ülkü ESER ÜNALDI
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Comparison of Hedges in M.A. Theses and Ph.D. Dissertations in Elt Abstract   PDF
Çağla ATMACA
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Compound and Pseudo-Compound Words in Orkhon Inscriptions Abstract   PDF
Aysel AHMADOVA
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Corruption of the Ottoman Inheritance System and Reform Studies Carried Out in the 17th Century Abstract   PDF
Zabit ACER
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Cover and Table of Contents Abstract   PDF
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Cover and Table of Contents Details   PDF
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir Kısâs-I Enbiyâ Nüshası (Dil İncelemesi – Çevriyazı – Türkiye Türkçesine Aktarma) Abstract   PDF
Ümit EKER
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Çağdaş Türk Sanatının Değerlerinden Mustafa Ayaz ve Müzesi Abstract   PDF
Kemal Hakan TEKİN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Çanakkale Eceabat Kilinin Düşük Dereceli Borakslı Sırlarda Kullanımı Abstract   PDF
Mehmet Fatih KARAGÜL
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma Abstract   PDF
Rüştü ILGAR
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Çevre Bilinci Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi Abstract   PDF
Mustafa TALAS
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği Abstract   PDF
Mustafa TALAS, Abdullah KARATAŞ
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Çin'deki Çağatay Türkçesi Araştırmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme Abstract   PDF
Mehmet Ali ABLİZ
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Çocuk Eğitimi Açısından “Çocuklara Talim” Dergisi Abstract   PDF
Demet KARDAŞ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) Kadındergilerinde Kadın İmajı Abstract   PDF
Dilara KOÇER
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Depremi Yaşamış Olan 9. Sınıf Öğrencilerinin "Deprem" Kavramına Yönelik Algılarının Nitel Açıdan İncelenmesi Abstract   PDF
Bülent AKSOY
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Die Fluchwörter und Verwünschungen im Deutschen und im Türkischen Abstract   PDF
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Die Lyrik Zafer Şenocaks im Kontext der deutschen Literatur Abstract   PDF
Özlem TEKİN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Die Übersetzung von literarischen Texten und Ihre Subtilitӓten Abstract   PDF
Aylin SEYMEN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Gesellschaft in Heiner Kipphardts "In der Sache J. Robert Oppenheimar" Abstract   PDF
Yüksel ERSAN
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Dinî Grupların Anlamı, Sınıflandırılması ve Alevi-Bektaşi Gruplar Abstract   PDF
Hüseyin BAL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Divanü Lûgati’t-Türk’te Geçen Türk Boyları ve Boylara Ait Dil Özellikleri Abstract   PDF
Özkan AYDOĞDU
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Doğal Afetlerin Ayvalı (Darende/ Malatya) Yerleşmesi Üzerindeki Etkileri Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması Abstract   PDF
Fatih ÖZEK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler Abstract   PDF
Gamze BOZKUŞ EĞRİ, Akın KONAK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Dönüşen İletişim Paradigmasının Halkla İlişkilerdeki İletişim Politikasına Etkileri (Tarihsel Bir Analiz) Abstract   PDF
Kazım Özkan ERTÜRK
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Dreaming America: Middle Eastern Diaspora and Cultural Conflicts Abstract   PDF
Ahmet BEŞE, Nazila HEİDARZADEGAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Duygusal Zekâ ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Abstract   PDF
Kubilay ÖZYER, İsmail ALİCİ
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Dünyanın En Eski Medyası: Dedikodunun Örgüt Düzeyindeki İşlevleri ve Algılanışı: Sağlık Örgütlerinde Bir Alan Araştırması Abstract   PDF
Yücel EROL, Müslüme AKYÜZ
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Ebubekir Hâzim Tepeyran'ın Hatıralarında Niğde'de Mahalle Mektepleri Abstract   PDF
Mustafa OĞUZ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ecological Problems of Restorated Traditional Settlements: A Case Study in Kaleiçi (Antalya) Abstract   PDF
R. Eser GÜLTEKİN, Hacer MUTLU DANACI
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Economic Ethic in Turkish Proverbs Abstract   PDF
Abdullah ÖZBOLAT
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Ecotourism and Vernacular Architecture in Koprulu Canyon Abstract   PDF
Hacer MUTLU DANACI, R. Eser GÜLTEKİN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Effect of Human Capital Elements on Organizational Commitment in Businesses and a Study in the Banking Sector in Kırşehir Province Abstract   PDF
Kürşad ZORLU
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli’yi Tanıma Düzeyi ve Bektaşilik Hakkındaki Tutumlarının Belirlenmesi Abstract   PDF
Recep ÖZKAN
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Dersi Uygulamalarında Alanlarına Özgü Etkinlik Oluşturma Çalışmaları Abstract   PDF
Bilge BAĞCI AYRANCI
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Eğitimde Açık Liderlik ve Sosyal Ağlar Abstract   PDF
Murat POLAT, İmam Bakır ARABACI
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Ein Deutungsversuch: Die Zweischichtige Ironie im kurzen Prosatext “Die Baumschneider” von Hertha Kräftner Abstract   PDF
Funda KIZILER EMER
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Eine Analyse der Faktoren, die Erfolge der Grundschüler mit türkischer Migrationshintergrund in Deutschland beeinflussen: Meinungen der Erziehungsberechtigten Abstract   PDF
Gülsün ŞAHAN
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Einige Überlegungen zu den Liebessymbolen in den Konyaner Volksliedern Abstract   PDF
Ali Osman ÖZTÜRK
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Ekonomik İstikrar Açısından Üretim Ekonomisi ve Parasal Ekonominin Karşılaştırılması Abstract   PDF
Rıdvan KARACAN, Filiz SANAL ÇEVİK
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Elâzığ / Hüseynik (Ulukent) Havuzbaşı ve Harput Panoraması Abstract   PDF
Celil Hüseyin ARSLAN
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Elazığ’da Tatlısu Balıkçılığının Gelişimi Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Emergence, Development and Supervısıon Actıvıtıes of Foreıgn Schools in Turkey Abstract   PDF
Baykal BİÇER
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Endüstri Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimleri (Dilovası Örneği) Abstract   PDF
Bülent AKSOY
 
Vol 3, No 2 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 2 (2011) Endüstri Ürünleri Tasarımında Gestalt Teorisi Uygulaması Abstract   PDF
Erkut ERYAYAR
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Enver Baki’nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Abstract   PDF
Ülker ŞEN
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Erdemli-Güzeloluk Köyü’ndeki Türk Eserleri Abstract   PDF
Lokman TAY
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Ergenlik (İlkgençlik) Romanı ve Alman Gençlik Yazınındaki Tarihsel Gelişimi Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Erich Maria Remarque’nin “Dönüş Yolu” Eserinde Eski-Yeni Çatışması: Değişim, Yenilik ve Uyum Sorunsalı Abstract   PDF
Cihan TUNCER
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Erken Dönem Osmanlı Sanatında Latin Etkileri Abstract   PDF
Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Erken Ortaçağ Mısır’ının İlk Türk Valisi Abstract   PDF
Rafik ISMAYILOV
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi Abstract   PDF
Mustafa Tolga ÇIRAK
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk Abstract   PDF
Erdem UÇAR, Mustafa Levent YENER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Eski ve Orta Türkçe Kelimelerin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Düşünceler Abstract   PDF
Ertan BESLİ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Farklı Dini Gruplarda Kirvelik Geleneği: Sanal Akrabalığın Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK, İbrahim Halil SARAÇ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları Abstract   PDF
Hikmet ASUTAY, Oktay ATİK
 
Vol 10, No 2 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018) Faust ve Şeyh San’an Hikâyelerinde Varoluşsal Yolculuk Abstract   PDF
Melike GÖKCAN
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Feminist Reading of Gothic Subculture: Empowerment, Liberation, Reappropriation Abstract   PDF
Mikhail PUSHKIN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Ferîdüddin Attâr’ın Pendnâme’sinde Din ve Toplum Abstract   PDF
Vehbi ÜNAL
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Filistin’den İstanbul’a, İstanbul’dan Filistin’e İki Gurbet Hikâyesi: Metinlerarası İlişki Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in “Çöl Kızı” Hikâyesiyle Refik Halid Karay’ın “Eskici” Hikâyesi Abstract   PDF
Orhan OĞUZ
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Finansal Rant, Borç ve Kriz Abstract   PDF
Ünal ÇAĞLAR, Atilla Ahmet UĞUR
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Friedrich Dürrenmatt’ta Kriminal Anlatıcı (Adalet Romanı) Abstract   PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) From Tradition to Religion: Organisational Transformation of the London Turkish Migrant Community Abstract   PDF
İlkay ŞAHİN
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Fuzuli’nin Türkçe Divan’ının Tenkitli Neşirlerinin Araştırılması Tarihinden Abstract   PDF
Hatira YUSUFOVA
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Geçit Mecmuası ve Kemal Tahir Abstract   PDF
Abdullah ACEHAN
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar Abstract   PDF
İbrahim ÖZBAKIR
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma Abstract   PDF
Hülya ERCAN
 
Vol 7, No 3 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 3 (2015) Georg Britting’in “Altwasser’da Kardeş Katli” Adlı Öyküsünde Kabil ve Habil Motifi Abstract   PDF
Kadir ALBAYRAK, Hatice GENÇ
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Giresun’un Bulancak İlçesi Kırsal Kesiminde Nüfus Hareketlerinin Nedenleri, Yönü ve Başlıca Özellikleri Abstract   PDF
Cevdet YILMAZ
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Göç, Kentleşme ve Kentlilik Bilinci: Kırıkkale Örneği Abstract   PDF
Kamil ŞAHİN, Mehmet ANIK
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Göç, Kimlik ve Edebiyat Abstract   PDF
Semran CENGİZ
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü Abstract   PDF
Suat KOLUKIRIK
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) Göçmen Türklerin Müzik Deneyimi: Müzik Türleri, Müzik Uğraşı ve Geleneksel Eğlence Ortamları Abstract   PDF
Onur ŞENEL
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Grand Vizier Hüseyin Hilmi Pasha and His Journey to Russia Abstract   PDF
Elfine SIBGATULLINA
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Günther Weisenborn’un ‘İki Erkek’ Adlı Hikâyesinin Metin Tipleri Açısından İncelenmesi Abstract   PDF
Hatice GENÇ
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) H. 1269 (1852-1853) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri Abstract   PDF
Recep DÜNDAR
 
Vol 5, No 3 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 3 (2013) Hakas Türkçesinde Arapça ve Farsça Alıntı Kelimeler - II Abstract   PDF
Mehmet KARA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Hakikatin Kubbesine Girince... (Pîr Sultân Abdâl'ın İdeal İnsanı İnşâ Etme Yönündeki Nasihatleri) Abstract   PDF
Mustafa SEVER
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Halep’te Gelenekten Yeniliğe Geçiş Sürecinde İmar Faaliyetlerine İmza Atan Yapı Patronları ve Eserleri Üzerine Abstract   PDF
Kemal Hakan TEKİN
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Halk Oyunları Temsilinde Kültürel Mekan İşlevi Abstract   PDF
Emir Cenk AYDIN
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Hasta Vasiyetnamesi: Ötenazi mi? Yoksa Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkı mı? Abstract   PDF
Beyhan BAĞ
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Hattat Mehmet Vasfî Efendi’nin “Ḥüsn-ü Hat” Risâlesi ve Dil İncelemesi Abstract   PDF
Mehtap ALPER
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Hekimhan, Kuluncak (Malatya) ve Çevresindeki Maden Üretimine Coğrafi Bir Bakış Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ
 
Vol 1, No 2 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009) Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü Abstract   PDF
Emre ÖZTÜRK
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Heterodoksi Bir İnanç Olarak Alevilik Abstract   PDF
Mehmet Zeki DUMAN
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) How Can We Get the Information About Democracy? The Example of Social Studies Prospective Teachers Abstract   PDF
Deniz TONGA
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Hüdaî’nin Bir Şiiri ve Bir Terim Teklifi Abstract   PDF
Faruk ÇOLAK
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) I. Uluslararası Avrupa’da İki Dilli Türklerin Ana Dili Eğitimi Çalıştayı Abstract   PDF
Gülşat BİCAN
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Illegal Mining as Threat to Sustainable Development in Ghana: A Political Ecology Approach Abstract   PDF
İsmail KERVANKIRAN, Michael Gameli DZIWORNU, Kadir TEMURÇİN
 
Vol 6, No 1 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 1 (2014) Implementing International Environmental Law in the Black Sea Basin: An Analysis of Bucharest Convention Abstract   PDF
Arda ÖZKAN
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Infragestellung der Identıtät durch die Gesellschaft in Zafer Şenocaks “Gefährliche Verwandschaft” Abstract   PDF
Hasan Kâzım KALKAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Irak Türkmen Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Abstract   PDF
Suzan TOKATLI
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) İbn Fadlan’ın (Rıhletu’bni Fadlan) Seyahatnamesinde Türklüğe Bakış Açısı Abstract   PDF
Sedat BAHADIR
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) İbrahim Efendi Konağı’nda Eski İstanbul’un Gündelik Hayatı Abstract   PDF
Sevgül TÜRKMENOĞLU
 
Vol 6, No 3 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 3 (2014) İlimle Geçen Bir Ömrün Hazinesi: "Dil, Tarih, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları" Abstract   PDF
Ozan İPEK
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri Abstract   PDF
Ebru BOZPOLAT
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) İlköğretim Çağı Çocuklarının Mimari Obje Olarak Anıtkabir’i Algılayışı ve Biçimsel İfadesi Abstract   PDF
Mehmet UYSAL, Fadimana SELVİ
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) İlköğretim Kurumları 1992 Resim-İş Eğitimi Dersi Öğretim Programı İle 2006 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi Abstract   PDF
Tarık YAZAR, Murat GÖKALP, Murat AĞÇİÇEK
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) İlköğretim Okullarında Sınıf Geçme (Türkiye ve Diğer Ülkeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma) Abstract   PDF
İsmail AYDOĞAN
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışı Gösterme Düzeyleri Abstract   PDF
Mehmet Akif HELVACI
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği Abstract   PDF
Abdullah KARATAŞ, Gökçe ASLAN
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Abstract   PDF
Cengiz ŞAHİN, Veysel Murat TUĞRUL
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) İlköğretim Öğrencilerinin Halk Kültürü Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Abstract   PDF
Turhan ÇETİN, Fitnat GÜRGİL
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) İlköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği Abstract   PDF
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) İran Meşrutiyet Hareketinin Türk Liderleri: Settar ve Bâger Hanlar Abstract   PDF
Gökhan BOLAT
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) İran Türklerinden Derlenen Bir Masalda Türk Yaratılış Destanının Silik İzleri Abstract   PDF
Behruz BEKBABAYİ
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) İran’ın Güney Vilayetlerinde Yaşayan Yerleşik Türklerin Nüfus ve Yerleşim Yerleri Abstract   PDF
Behruz BEKBABAYİ
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) İtaat Kültürü ve Din Abstract   PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) İzmit Körfezi Kıyılarında, Kıyı Jeomorfolojisi-Kıyı Kullanımı İlişkisinin Coğrafi Analizi Abstract   PDF
Murat UZUN
 
Vol 9, No 1 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017) Jeomirasa İlişkin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması Abstract   PDF
Öznur YAZICI
 
Vol 6, No 2 (2014): [ZFWT] VOL. 6, NO. 2 (2014) Johann Samuel Heinrich Kiepert’in Osmanlı Haritalarının Bir Değerlendirmesi Abstract   PDF
Murat TANRIKULU
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) K.K.T.C.’de Örtüaltı (Sera) Yetiştiriciliğin Gelişim Süreci ve Sorunları Abstract   PDF
Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN
 
Vol 5, No 2 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 2 (2013) Kader ve Masumiyet Filmleri Bağlamında Melodram Türünün Yeniden Üretimi Abstract   PDF
Tuğba ELMACI
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Sivas İli (Cumhuriyet Üniversitesi) Örneği Abstract   PDF
Veda BİLİCAN GÖKKAYA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde Örneği Abstract   PDF
Yücel CAN
 
Vol 3, No 1 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011) Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Dindar? Abstract   PDF
Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU, Üzeyir OK
 
Vol 2, No 1 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 1 (2010) Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler (Sivas İli Örneği) Abstract   PDF
Faruk KOCACIK, Mehmet ESER
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Zihniyeti Abstract   PDF
Kâmil KAYA, Meyrem TUNA UYSAL
 
Vol 7, No 2 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 2 (2015) Karaca Oğlan'ın Şiirlerinde Hayvan İsimleri Abstract   PDF
Ferhat SAĞLAM
 
Vol 9, No 2 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 2 (2017) Karahasan Lav Tüneli (Muş-Malazgirt)’nde Buz Oluşumları Abstract   PDF
Kemal KIRANŞAN, M. Taner ŞENGÜN
 
Vol 4, No 2 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012) Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları (H. 881/M. 1476) Abstract   PDF
Nevzat TOPAL
 
Vol 4, No 3 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012) Kars – Kağızman (Türkiye), Gemikaya (Azerbaycan), Ulsan (Güney Kore) ve Alta (Norveç) Kaya Petrogliflerinin Benzer Özellikleri ve Motiflerine Dair Abstract   PDF
Fatih İMAT, Nazim BABABEYLİ, Mustafa ÖZDEMİR, Myungga YAUNG
 
Vol 8, No 2 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016) Kars’ta Doğum Âdetleri Abstract   PDF
Adem BALKAYA
 
Vol 5, No 1 (2013): [ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013) Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında Değerlendirme Abstract   PDF
Hikmet KORAŞ
 
Vol 10, No 1 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 1 (2018) Katı Atık Depolama Alanlarının Yer Seçiminde CBS’nin Kullanımı: Malatya Örneği Abstract   PDF
M. Taner ŞENGÜN, Muzaffer SİLER, Fahrettin ENGİN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) Kasabalarındaki Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarına Coğrafi Bir Bakış Abstract   PDF
Zeki BOYRAZ, Cabir ZEREN
 
Vol 2, No 2 (2010): [ZfWT] Vol. 2, No. 2 (2010) Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı Abstract   PDF
Necati DEMİR
 
Vol 8, No 3 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016) Kayseri Göçmen Uygur Topluluğunda Doğum, Evlenme, Ölümle İlgili İnanç ve Ritüeller Abstract   PDF
Kasım KARAMAN
 
Vol 4, No 1 (2012): [ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012) Kayseri Konak Hamamları Abstract   PDF
Celil ARSLAN
 
Vol 2, No 3 (2010): [ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010) Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri Abstract   PDF
Sultan Murat TOPÇU
 
Vol 3, No 3 (2011): [ZFWT] VOL. 3, NO. 3 (2011) Kayseri’de II. Abdülhamid Han Dönemi’nde İnşa Edilmiş İki Yapı: Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin Türbesi Abstract   PDF
Remzi AYDIN
 
Vol 8, No 1 (2016): [ZFWT] VOL. 8, NO. 1 (2016) Kazak Yazılı Edebiyatının Teşekkülü Sürecinde Osmanlı Matbuatının Tesiri Abstract   PDF
Muhammet Nurullah CİCİOĞLU
 
Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) Kazan Oğuznamesi’nde Oğuz Türkçesi Unsurları Abstract   PDF
Özkan AYDOĞDU
 
Vol 1, No 1 (2009): [ZfWT] Vol. 1, No. 1 (2009) Keçenin Hikâyesi ve Sanatsal Üretimler Abstract   PDF
Didem ATİŞ ÖZHEKİM
 
Vol 7, No 1 (2015): [ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015) Kelebekler ve İnsanlar’da Mitolojik Yolculuk ve Kendini Gerçekleştirme Teması Abstract   PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK
 
1 - 250 of 570 Items 1 2 3 > >>