Author Details

OĞUZ, Orhan

  • Vol 9, No 3 (2017): [ZFWT] VOL. 9, NO. 3 (2017) - Articles
    Filistin’den İstanbul’a, İstanbul’dan Filistin’e İki Gurbet Hikâyesi: Metinlerarası İlişki Bakımından Halid Ziya Uşaklıgil’in “Çöl Kızı” Hikâyesiyle Refik Halid Karay’ın “Eskici” Hikâyesi
    Abstract  PDF