Vol 1, No 2 (2009)

[ZfWT] Vol. 1, No. 2 (2009)

Table of Contents

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-2

Articles

Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı Abstract PDF
Necati DEMİR 3-30
Schopenhauer’da “Sanat”ın Anlamı Üzerine Abstract PDF
Metin COŞAR 31-41
Türk Dilinde Ünsüz Düşmesi, Nedenleri ve Türleri Abstract PDF
Nadir İLHAN 43-55
Mehmet Eröz’de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma Abstract PDF
Mustafa TALAS 57-68
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Abstract PDF
Ülker ŞEN 69-89
-(x)g / -(x)ġ Ekinin Tarihî Gelişimi ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu Abstract PDF
Özkan AYDOĞDU 91-118
Corruption of the Ottoman Inheritance System and Reform Studies Carried Out in the 17th Century Abstract PDF
Zabit ACER 119-130
Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) Kadındergilerinde Kadın İmajı Abstract PDF
Dilara KOÇER 131-143
Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü Abstract PDF
Emre ÖZTÜRK 145-175
Altıntepe Urartu İskeletlerine Ait Dişlerin Odontometrik Analizi Abstract PDF
Ahmet Cem ERKMAN, Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Ayhan YİĞİT 177-198

Book Reviews

Enver Baki’nin Öykü ve Şiir Kitapları Üzerine Abstract PDF
Ülker ŞEN 199-202
Makedonya’dan Gelen Türk Sesi: Hikmet Dergisi Abstract PDF
İpek YILDIZ 203-206
Türk Efsaneleri Almanya'da Abstract PDF
Ebru BOZPOLAT 207-209