Vol 13, No 1 (2021)

[ZFWT] VOL. 13, NO. 1 (2021)

[ZFWT] VOL. 13, NO. 1 (2021)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

TABLE OF CONTENTS Abstract PDF
Necati DEMİR I-IX

Author Guidelines

2021 1 yayın ilkeleri Abstract PDF
Necati DEMİR
2021 1 yazım kuralları Abstract PDF
Necati DEMİR
2021-1-ZfWT Örnek Şablon Abstract PDF
Necati DEMİR

Editorial

2021-1-Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR X-XIV

Articles

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DİL İŞLEVLERİ Abstract PDF
Kemalettin DENİZ, Yunus Emre ÇEKİCİ 1-26
ETKİLEŞİMLİ KELİME DUVARI TEKNİĞİNİN 5. SINIFLARA KELİME ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI Abstract PDF
Aslı UYSAL, Bekir DİREKCİ 27-48
TÜRK EDEBİYATI GELENEKLERİNİN HÜSEYİN CAVİD ESERLERİNE ETKİSİ Abstract PDF
Könül MEHERREMOVA 49-60
THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN AID DELIVERED FOR AFGHANISTAN ON PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AFTER 2001 Abstract PDF
Osman MENTEŞ, Mustafa TALAS 61-73
CRITICISM IN TURKISH TEXTBOOKS Abstract PDF
Dilek BİLGİN 75-93
REVISION OF THE SCALE OF DETERMINING THE SOURCES OF SELF-EFFICACY BELIEF FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS Abstract PDF
Ali ARSLAN, Hilal DURMAZ UZUNOĞLU 95-110
REGARDİNG THE USE OF LİTERATURE TYPES İN MİDDLE SCHOOL MATHEMATİCS LESSON AN ASSESSMENT: STUDENT VİEWS Abstract PDF
Gökçen Gülru BULUT, Mine AKTAŞ 111-129
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARI Abstract PDF
Furkan ALTUNAY, Kubilay YAZICI 131-155
SOSYAL BİLGİLER SON SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA DERS PLANI HAZIRLAYABİLME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Abstract PDF
Nadire Emel AKHAN, Samet ÇİÇEK, Gülten KOCAAĞA 157-176
“HOW SHOULD BE TAUGHT?” COURSE CONTENT, SOCIALITY AND PRODUCTION OF KNOWLEDGE: HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND DEMOCRACY COURSE EXAMPLE Abstract PDF
Mehmet GÜNGÖR 177-198
THE DEAL WITH POVERTY STRATEGIES OF WOMEN IN LOW INCOME FAMILIES Abstract PDF
Hıdır ÖNÜR, Berkay ERGÖZ 199-225
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BAZI SALGIN HASTALIKLARIN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE IMPACT OF SOME OUTSTANDING DISEASES FROM PAST TO PRESENT ON SOCIETY Abstract PDF
Birgül PESEN, Musaye KONAK ÖZÇELİK 227-248
HANNAH ARENDT’İN FELSEFİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE SİEGFRİED LENZ’İN “SAF DEĞİŞTİREN” ADLI ROMANIN İNCELENMESİ Abstract PDF
Ayhan Yavuz ÖZDEMİR 249-272
LIFE OF SAADET İKESUS ALTAN AND REVIEW OF "VOCAL EDUCATION" BOOK Abstract PDF
Ömer TÜRKMENOĞLU, Hande YILMAZ 273-292
ÇOCUKLARDA MÜZİKSEL İŞİTME ALGISI İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRME Abstract PDF
Barış KARAELMA, Serkan DEMİREL 293-311
‘OPERETTAS’FROM THE OTTOMAN PERIOD TO THE PRESENT Abstract PDF
Ömer TÜRKMENOĞLU, Gülay LAÇİN, 313-333
THE MOTHER ARCHETYPE and HANDS ON HIPS MOTIF Abstract PDF
Damla Fatma ORAN 335-355
SHALWAR IN TURKISH CLOTHING CULTURE Abstract PDF
Nurhan ÖZKAN KUŞ 357-374
A GEOGRAPHICAL OVERVIEW OF GREENHOUSE AGRİCULTURE ACTIVITIES IN ERDEMLİ Abstract PDF
Nadire KARADEMİR 375-399
CONSENSUS ORIENTED PUBLIC RELATIONS AS A SOCIAL THEORETICAL APPROACH Abstract PDF
Ali Fikret AYDIN 401-417
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK UZAKTAN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİCİLERİN MATERYAL KULLANIMI VE TEKNOLOJİK ALT YAPIYA YÖNELİK TUTUM VE GÖRÜŞLERİ Abstract PDF
Gül Banu DUMAN, Yalçın YURDAKUL 419-438