Vol 11, No 3 (2019)

[ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019)

[ZFWT] VOL. 11, NO. 3 (2019)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

TABLE OF CONTENTS Abstract PDF
Necati DEMİR I-VIII

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
Necati DEMİR
Yazım Kuralları Abstract PDF
Necati DEMİR

Editorial

2019-3 Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-6

Articles

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDAGI TASDIQ VA INKOR GAPLARDA SEMANTIK-FORMAL NOMUVOFIQLIK ÖZBEK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ OLUMLU VE OLUMSUZ CÜMLELERDE ANLAMSAL-ŞEKLİ UYUMSUZLUK SEMANTİC-FORMAL DISCREPANCY IN POSITIVE AND NEGATIVE SENTENCES IN THE UZBEK.. Abstract PDF
Zilola KHUDAYBERGENOVA 7-18
BAĞA KELİMESİNİN ART ZAMANLI İNCELENMESİ / POST-TIME INVESTIGATION OF “BAGA’’ WORD Abstract PDF
Ünal KALAYCI 19-27
TÜRK RUNİK HARFLİ METİNLERDEKİ DÜŞÜNME EYLEMLERİNİN KAVRAM ALANI BAĞLAMINDA ANLAM NÜANSLARI / MEANING NUANCE OF THINKING VERBS IN TURKIC RUNIC LETTERS IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT AREA Abstract PDF
İbrahim KEKEVİ 29-44
1970’Lİ 80’Lİ YILLARDA AZERBAYCAN ÇOCUK EDEBİYATINDA FOLKLOR / FOLKLORE IN AZERBAIJAN CHILDREN'S LITERATURE IN 1970'S 80'S Abstract PDF
Gül Banu DUMAN, Rövşen MEMMEDOV 45-52
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZILI ANLATIMLARI VE BUNLARDA SIFAT-FİİL KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME / A STUDY ON THE WRITTEN EXPRESSIONS OF TURKISH LEARNERS AS A FOREIGN LANGUAGE AND THEIR USE OF VERBAL ADJECTIVE Abstract PDF
Sibel YILMAZ, Mevlüt GÜLMEZ 53-78
KOLLOKATION ALS EVIDENTES ÜBERSETZUNGSPROBLEM KOLLOKATIONEN IN ZWEISPRACHIGEN WÖRTERBÜCHERN DEUTSCH –TÜRKISCH/TÜRKISCH-DEUTSCH EŞDİZİMLERİN ÇEVİRİSİNDE YAŞANAN SORUNLAR-İKİ DİLLİ SÖZLÜKLERDE ALMANCA-TÜRKÇE/TÜRKÇE-ALMANCA EŞDİZİMLER Abstract PDF
Aylin SEYMEN, Hasan Kazım KALKAN 79-86
TÜRKÇE EĞİTİMİNİN GENEL HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE POPÜLER TÜRKÇE ŞARKILARIN İÇERİK ANALİZİ / CONTENT ANALYSIS OF POPULAR TURKISH SONGS WITHIN THE GENERAL OBJECTIVES OF TURKISH EDUCATION Abstract PDF
Ramazan ERYILMAZ 87-102
BEYAZ YAKALILAR DÜNYASININ DİLİ: PLAZA TÜRKÇESİ / LANGUAGE OF THE WHITE COLLAR WORLD: PLAZA TURKISH Abstract PDF
Kürşat EFE 103-126
TAHİR NEJAT GENCAN’IN “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” ADLI KİTABININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF TAHİR NEJAT GENCAN’S BOOK “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” IN TERMS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Abstract PDF
Hande AYTEN, Erhan YEŞİLYURT 127-149
YARATICI DRAMA İLE MİTOLOJİ ÖĞRETİMİ / TEACHING MYTHOLOGY WITH CREATIVE DRAMA Abstract PDF
Feyzullah Bilal EMEN, Gıyasettin AYTAŞ 151-156
SANAT AKIMLARININ ÖĞRETİLMESİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ / THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA METHOD ON SUCCESS AND ATTITUDE IN TEACHING ART MOVEMENTS Abstract PDF
Türker EROĞLU, Sinem ŞENTÜRK TOSUN 157-168
VENEZUELA SANCTIONS AND THE CONCEPT OF EXTRATERRITORIAL HUMANITARIAN RESPONSIBILITY / VENEZUELA YAPTIRIMLARI VE SINIRLARÖTESİ İNSANİ SORUMLULUK KAVRAMI Abstract PDF
Mehmet Şükrü GÜZEL 169-189
MÜRİD-MÜRŞİD İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE SIDKİ BABA’NIN GÖZÜNDEN MÜRŞİDİ ŞEYH CEMÂLEDDİN / IN MURSHİD-MURİD RELATİONSHİP SIDKİ BABA’S POEMS TO HİS MURSHİD SEYH CEMÂLEDDİN Abstract PDF
Mustafa SEVER 191-196
KIRKLARELİ YÖRESİNDE KULLANILAN KAPI TOKMAKLARI / DOOR KNOBS USED IN KIRKLARELI REGION Abstract PDF
Aynur SARICA 197-208
TARİH-İ EBÜ’L-FETH’TEKİ İKTİDAR KURGUSU ÜZERİNE ARKEOLOJİK SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ / ARCHAEOLOGICAL DISCOURSE ANALYSIS ON THE POWER FICTION IN TARIH-I EBU’L-FETH Abstract PDF
İnan GÜMÜŞ 209-224
1917 ŞUBAT DEVRİMİNDEN BAĞIMSIZLIĞA KADAR KUZEY AZERBAYCAN’IN DURUMU / THE SITUATION OF NORTHERN AZERBAİJAN FROM FEBRUARY 1917 REVOLUTION TO INDEPENDENCE Abstract PDF
Mehmet KAYA 225-238
ARAB MUHAMMED HAN’IN HİVA’DA İMAR FAALİYETLERİ / ARAB MUHAMMED KHAN’S PUBLIC DEVELOPMENT ACTIVITIES IN KHIVA Abstract PDF
Eyüp POLAT 239-254
ADAM ÖLDÜRME: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME / MURDER: A SOCIOLOGICAL ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF GENDER Abstract PDF
Dolunay ŞENOL, Aybeniz SARIÇİÇEK 255-277
İRAN EHL-İ HAKLARI ÖRNEĞİNDE; İNANÇ MERKEZLİ TOPLULUKLARIN SOSYAL YAPILARI OLUŞUMUNDA DİNİ İNANIŞLARIN ETKİSİ IN EXAMPLE OF IRANİAN AHL-E HAQQ’S; THE EFFECT OF RELİGİOUS BELİEFS ON THE FORMATİON OF SOCİAL STRUCTURES OF FAİTH-CENTERED COMMUNİTİES Abstract PDF
İbrahim KARACA 279-289
TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE XIX. YÜZYILDA ORTAKÇILIK: BEŞKONAK NAHİYESİ ÖRNEĞİ / SHARECROPPING ACCORDING TO TEMETTUAT DERFTERS IN XIX. CENTURY: AN EXAMPLE OF BEŞKONAK TOWNSHIP Abstract PDF
İlker YİĞİT, Ziya Çağrı YAZGAN 291-314
TİBET HALILARININ KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS OF TIBETAN CARPETS Abstract PDF
Mine TAYLAN 315-330
YEREL YÖNETİMLERDE KURUMSAL ARŞİVLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ / SUSTAINABILITY OF CORPORATE ARCHIVES IN LOCAL GOVERNMENTS Abstract PDF
Yasin ŞEŞEN, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU 331-343
MUSTAFA KUTLU’NUN “BU BÖYLEDİR” ADLI HİKÂYE KİTABINDA ESTETİK UNSURLAR AESTHETIC FACTORS IN MUSTAFA KUTLU’S STORY BOOK “BU BÖYLEDİR” Abstract PDF
Nuray KARAKAYA, Alparslan DEMİRBİLEK 345-368