Vol 10, No 3 (2018)

VOL 10, NO 3 (2018): [ZFWT] VOL. 10, NO. 3 (2018)

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
Necati DEMİR I-VII

Author Guidelines

YAYIN İLKELERİ Abstract PDF
Necati DEMİR VIII-XIV

Editorial

SUNUŞ Abstract PDF
Necati DEMİR 1-6

Articles

AHMET KUTSİ TECER’İN “KOÇYİĞİT KÖROĞLU” OYUNU Abstract PDF
Mustafa SEVER 7-14
YENİ TÜRK ŞİİRİNDE KEÇİ Abstract PDF
Asuman GÜRMAN ŞAHİN 15-33
AN ANALYTICAL STUDY ON THE STRUCTURE OF “GIRTLAK” Abstract PDF
Mehdi REZAEI 34-39
ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ DÖRT İMAM HİKÂYESİNİN SÖZ DİZİMİ ÖZELLİKLERİ (CÜMLE BİLGİSİ İNCELEMESİ ) Abstract PDF
Ümit EKER 40-65
ON SPELLING OF COMPOUND WORDS WRITTEN ADJACENT IN SPELLING DICTIONARY Abstract PDF
Hasan ÖZER, Arzu ODA 66-84
TÜRKMEN DİLİNİN TERMİNOLOJİK PROBLEMLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: M. GELDİYEV ÖRNEĞİ (1889-1931) Abstract PDF
Tahir AŞİROV 85-97
HOW THE EQUVAILENT OF THE EXPRESSION ıda taşda OF THE ANCIENT TURKISH INSCRIPTIONS IS USED IN THE TURKEY TURKISH AND ITS VERNACULARS Abstract PDF
Emrah BOZOK 98-108
ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERSLERİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Abstract PDF
SERDAR SAVAŞ 109-125
THE ACCORDANCE OF TURKISH LANGUAGE BOOKS WITH USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES Abstract PDF
Berker KURT, Esra Deniz ÖZER 126-147
TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDEKİ KELİME SERVETİ VE KAVRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE KULLANIMLARI Abstract PDF
Celal Can ÇAKMAKCI 148-168
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE B1-B2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA ÇALIŞMALARINDA ÖZNE-YÜKLEM UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Abstract PDF
Aliye USLU ÜSTTEN, Mehmet ER 169-182
İNGİLİZLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TARİHÎ BİR ESER: “OSMANLI KONUŞMA DİLİ CEP KILAVUZU” Abstract PDF
Kemalettin DENİZ, Efecan KARAGÖL 183-199
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARİKATÜRÜN A2 SEVİYESİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRENME BECERİLERİNE KATKISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA: HȂL EKLERİ ÖRNEĞİ Abstract PDF
Hatice SAAT, Mehmet ER, Aliye USLU ÜSTTEN 200-217
EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE INFOGRAPHIC USE IN SOCIAL STUDIES TEACHING Abstract PDF
Erkan YEŞİLTAŞ, Saliha CEVHER 218-231
ÇİZGİ FİLMLERDEKİ ŞİDDET İÇERİĞİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abstract PDF
Elif ŞEŞEN, K. Özkan ERTÜRK 232-246
YÜKSELEN TEHLİKE İSLAMOFOBİ Abstract PDF
Hasan YAVUZER, Ümran AÇIKGÖZ 247-276
THE OBLİGATİON OF THE UNİTED NATİONS HUMAN RİGHTS COUNCİL NOT TO RECOGNİZE AS LAWFUL RESOLUTİON 30/1 OF THE UNİTED NATİONS HUMAN RİGHTS COUNCİL Abstract PDF
Mehmet Şükrü GÜZEL, Nalaka GODAHEWA 277-299
CONSUMPTİON CULTURE AND HOMOGENİZATİON İN THE GLOBALİZATİON PROCESS Abstract PDF
Mustafa SEVER, 300-307
THE ADAPTATION OF TURKISH FOLK DANCES IN AMASYA REGION TO VIOLIN EDUCATION Abstract PDF
Beyza KARAKAŞ, Mehlika DÜNDAR 308-324
USAGE OF ARCHITECTURAL THEMES IN CERAMIC SCULPTURE DESIGN Abstract PDF
Mehmet Fatih KARAGÜL 325-336
THE FEATURES OF THE 21st CENTURY YÜNCÜ RUGS OF BALIKESİR Abstract PDF
Gizem ÇOLPAN, Kadriye Didem ATİŞ 337-353
OSMANLIDAN KALAN BİR GELENEK: BOSNA ile KONYA BÖLGESİ KİLİMLERİNİN MOTİF ve KOMPOZİSYON ÖZELLİKLERİ Abstract PDF
Ahmet AYTAÇ, Hatice Feriha AKPINARLI 354-363