Vol 10, No 2 (2018)

[ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018)

[ZFWT] VOL. 10, NO. 2 (2018)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents PDF
I-VI

Author Guidelines

YAYIN İLKELERİ PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

Coğrafî Terimlerin Belirleyiciliği Hakkında: İtibarî Adlar Abstract PDF
Levent KURGUN 5-14
Faust ve Şeyh San’an Hikâyelerinde Varoluşsal Yolculuk Abstract PDF
Melike GÖKCAN 15-32
‘Çocuk Sesi’ Dergisinin İlk 50 Sayısı Üzerine Bir İnceleme Abstract PDF
Melike ERDİL 33-56
Yazma Eser Kataloglarında Müellif Adlarının Belirlenmesinde Biyografi Kaynaklarının Kullanımı Abstract PDF
Sinan SÜMBÜL 57-82
Akşehir Müzeleri’nde Örnek Bir Halı Restorasyon (Yenileme)/Konservasyon Uygulamasına Dair Abstract PDF
Ahmet AYTAÇ 83-98
Naturalist Flower Usage On Levni’s Album No. Tsm H.2164 / Levni’nin Tsm H.2164 No.Lu Albümünde Kullanılan Natüralist Çiçeklere Dair Abstract PDF
Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU 99-122
Relationship Between Migration and Space In Turkish Cinema- Lutfi Akad’s Film Gelin, Düğün ve Diyet Abstract PDF
Zehra EMİNAĞAOĞLU, Mihriye Meral YURDERİ 123-136
Türkiye ve İngiltere Temel Eğitim İlkokuma-Yazma Uygulamalarının Karşılaştırılması Abstract PDF
İbrahim Halil YURDAKAL, 137-164
Emergence, Development and Supervısıon Actıvıtıes of Foreıgn Schools in Turkey Abstract PDF
Baykal BİÇER 165-182
Türkiye’de Kırsal Yerleşmelerin Kuruluş ve Gelişmesinde Etkili Olan Faktörlere Teorik Bir Yaklaşım Abstract PDF
Selçuk HAYLİ, Fethi Ahmet CANPOLAT 183-206
Bursa Kentinde Mekânın Kullanımını Etkileyen Doğal Faktörlerin İrdelenmesi Abstract PDF
Zehranur ŞERBETÇİ 207-224
The Obligation of Non-Recognition for the Thirteen Point Amendments of the Cyprus Constitution by International Community Abstract PDF
Mehmet Şükrü GÜZEL 225-246
Baroque Influences and Metaphysical Components in Joseph Brodsky’s Great Elegy to John Donne Abstract PDF
Duygu ÖZAKIN 247-254
Local Media Consumption And Perception: A Field Study For Elaziğ Provincial Special Abstract PDF
Mustafa YAĞBASAN, Harun Furkan YAĞBASAN 255-266
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Alt ve Üst Ekstremite Uzunluklarının Değerlendirilmesi Abstract PDF
Ayşegül ÖZDEMİR, Başak KOCA ÖZER 267-280
Yayın Değerlendirme: ASLAN, C. (2017). Örnek Eğitim Durumlarıyla Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Abstract PDF
Nuray KÜÇÜKLER KUŞÇU 281-285