Vol 9, No 1 (2017)

[ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017)

[ZFWT] VOL. 9, NO. 1 (2017)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-3

Articles

Legal and Power Foundations of Political Authority in Turkish States from Past to Present Abstract PDF
Ali Sinan BİLGİLİ, Mehmet TAKKAÇ 5-23
Tarih Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme Abstract PDF
Tuba ŞENGÜL BİRCAN 25-40
İran Türklerinden Derlenen Bir Masalda Türk Yaratılış Destanının Silik İzleri Abstract PDF
Behruz BEKBABAYİ 41-56
Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi (1913-1922) Abstract PDF
Ufuk ERDEM 57-80
Jeomirasa İlişkin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması Abstract PDF
Öznur YAZICI 81-102
Ahilik Ahlakının Yansıtıcısı Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları Abstract PDF
Başak UYSAL, Müzeyyen ALTUNBAY 103-120
Friedrich Dürrenmatt’ta Kriminal Anlatıcı (Adalet Romanı) Abstract PDF
Zennube ŞAHİN YILMAZ 121-135
Kolonyal Bağlamda Din-Devlet Çatışması: Alfred Döblin’in “Der blaue Tiger” Romanı Abstract PDF
Bekir ZENGİN 137-154
2007-2012 Döneminde Türkiye Köylerinde Nüfusun Değişimi Abstract PDF
Fethi Ahmet CANPOLAT, Selçuk HAYLİ 155-176
Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin “Sosyal Bilimci Bilim İnsanı” İmaj Algıları Abstract PDF
Özgür ARSLAN, Behsat SAVAŞ 177-189
Tarihî Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Kaynakça Denemesi Abstract PDF
Okan Celal GÜNGÖR 191-213
Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens Öyküsünde Yolculuk/Aşama Arketipi Abstract PDF
Hasan İlkay AL 215-231
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Dil Bilgisi Konularının Sıralanmasına Yönelik Bir Öneri Abstract PDF
Umut BAŞAR 233-253

Book Reviews

Oğuzname’nin İngiltere Nüshaları Üzerine Talihsiz Bir Tenkit Abstract PDF
Necati DEMİR 255-263