Vol 8, No 3 (2016)

[ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016)

[ZFWT] VOL. 8, NO. 3 (2016)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
1-5

Articles

‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji Abstract PDF
İlkay ŞAHİN 7-31
Anşa Bacılılarda Adak Abstract PDF
Ali SELÇUK 33-52
Übersetzungskritische Untersuchung von Phraseologismen im Sprachenpaar Deutsch-Türkisch am Beispiel Stefan Zweigs Schachnovelle Abstract PDF
Mehmet Tahir ÖNCÜ, Halit ÜRÜNDÜ 53-71
Kültürlerin Karşılaşma ve Etkileşim Aracı Olan Tercüme Eserlerin Türk Kültürü Üzerindeki Etkisi Abstract PDF
Aliye USLU ÜSTTEN 73-83
Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Öğretimine Dair Öğretmen Bilişleri Abstract PDF
Mehmet KURUDAYIOĞLU, Sena SAPMAZ 85-102
Kayseri Göçmen Uygur Topluluğunda Doğum, Evlenme, Ölümle İlgili İnanç ve Ritüeller Abstract PDF
Kasım KARAMAN 103-114
Türkçe Ders Kitaplarında Yazınsal Metinleri Okuma-Anlama Etkinliklerinin Öğrenciler Üzerindeki Şiddet Etkisi Abstract PDF
Şükran DİLİDÜZGÜN, Melda KARAGÖZ, Şerife GENÇ 115-137
İtaat Kültürü ve Din Abstract PDF
Recep ÖZKAN, Bayram POLAT 139-149
Göç, Kentleşme ve Kentlilik Bilinci: Kırıkkale Örneği Abstract PDF
Kamil ŞAHİN, Mehmet ANIK 151-172
Illegal Mining as Threat to Sustainable Development in Ghana: A Political Ecology Approach Abstract PDF
İsmail KERVANKIRAN, Michael Gameli DZIWORNU, Kadir TEMURÇİN 173-192
Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okul Dışı Çevrelerin Kullanımı: Yatılı Çorum Arkeoloji Müzesinde Bir Gün Abstract PDF
Osman Kubilay GÜL, Eda YORULMAZ 193-216
What Do Teacher Candidates Think About the Teaching Education? The Example of Social Studies Teacher Candidates Abstract PDF
Deniz TONGA 217-234
Londra Büyükelçiler Konferansında Arnavutluk’un Sınırları Meselesi 1912-1913 Abstract PDF
İhsan Burak BİRECİKLİ 235-258
Ağın Kitabeleri Abstract PDF
Remzi AYDIN 259-283
Almanya’da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimiyle ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi Abstract PDF
Beytullah BEKAR 285-302
Sivas İlinde Yükselti Basamaklarına Göre 1990-2015 Yılları Arasında Nüfus ve Yerleşmelerin Dağılışı ve Değişimi Abstract PDF
Abdulkadir ERGÜN, Adnan Doğan BULDUR 303-327
Bir İletişim Stratejisi Olarak Çift Dilliliğin Reklamlarda Kullanımı Abstract PDF
İsmail DEMİRBAĞ 329-346
Compound and Pseudo-Compound Words in Orkhon Inscriptions Abstract PDF
Aysel AHMADOVA 347-367
Ötümlüleşme Kavramı ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Ötümlüleşme Abstract PDF
Veysel İbrahim KARACA 369-390
Köprülüzade El-Hac Hafız Ahmet Paşa’nın H. 1150 / M. 1737 Tarihli Vakfiyesi Abstract PDF
Murat SAYIN 391-414