Vol 8, No 2 (2016)

[ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016)

[ZFWT] VOL. 8, NO. 2 (2016)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
1-5

Articles

Einige Überlegungen zu den Liebessymbolen in den Konyaner Volksliedern Abstract PDF
Ali Osman ÖZTÜRK 7-20
Musical Life Styles of Mimarsinan Gypsies in Turkey Abstract PDF
Nihal CÖMERT 21-26
Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Zihniyeti Abstract PDF
Kâmil KAYA, Meyrem TUNA UYSAL 27-42
‘Schutz’ – ‘Haft’ Marlen Haushofers “Die Wand” Abstract PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN 43-55
1 Kasım 2015 Türkiye Erken Genel Seçiminde Kadın ve Erkek Milletvekili Adaylarının Söylemlerine Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım Abstract PDF
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN 57-79
Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın Müzisyenler Abstract PDF
Feyzan GÖHER VURAL 81-104
Kontrastiver Vergleich zwischen einem DaF-Unterrichtsverlauf in der Türkei und in Slowenien Abstract PDF
Handan KÖKSAL, Elma ALİBEGOVİC 105-122
Sivas Kangal-Alacahan Kervansarayı (Bir Tarihlendirme Denemesi) Abstract PDF
Sultan Murat TOPÇU 123-141
Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi’ne İlişkin Algılarının İncelenmesi Abstract PDF
Turhan ÇETİN, Ayşegül HOCAOĞLU 143-161
Western Self Images in Agatha Christie’s Death on the Nile: A Postcolonial Reading Abstract PDF
Mevlüde ZENGİN 163-181
Kars’ta Doğum Âdetleri Abstract PDF
Adem BALKAYA 183-197
XIX. Yüzyıl Bizans Müziği Kuramsal Yapı İfadesinde Geleneksel Türk Müziği Etkileri Abstract PDF
Ahmet FEYZİ 199-215
İlkokullarda Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri Abstract PDF
Ebru BOZPOLAT 217-239
Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Konuşma Dili Unsurlarının İncelenmesi Abstract PDF
Özgür İLANBEY, Remzi CAN 241-256
A Psycholinguistics Case Study: A Tool for Measuring Self-Efficacy in Efl at Tertiary Level in Balkans Abstract PDF
Hakan AYDOĞAN 257-273
Erich Maria Remarque’nin “Dönüş Yolu” Eserinde Eski-Yeni Çatışması: Değişim, Yenilik ve Uyum Sorunsalı Abstract PDF
Cihan TUNCER 275-284
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şiddet Gören Öğrencilere Yönelik Alınacak Önlemlere ve Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri Abstract PDF
İbrahim Halil YURDAKAL, Mehmet SOYUÇOK 285-307
Comparison of Hedges in M.A. Theses and Ph.D. Dissertations in Elt Abstract PDF
Çağla ATMACA 309-325

Book Reviews

Türklerin Kimliği “Oğuz Kağan Destanı” Abstract PDF
Esra Nur TİRYAKİ 327-329