Vol 7, No 1 (2015)

[ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015)

[ZFWT] VOL. 7, NO. 1 (2015)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

Propagation of “Sabunlu (Soapy) Rugs” Pattern of Gagauz Turks Abstract PDF
Didem ATİŞ ÖZHEKİM 5-23
The Role and Importance of “Public Information” in Political Public Relations Abstract PDF
Kazım Özkan ERTÜRK 25-41
Elazığ’da Tatlısu Balıkçılığının Gelişimi Abstract PDF
Zeki BOYRAZ 43-67
Duygusal Zekâ ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Abstract PDF
Kubilay ÖZYER, İsmail ALİCİ 69-85
Kelebekler ve İnsanlar’da Mitolojik Yolculuk ve Kendini Gerçekleştirme Teması Abstract PDF
Mümtaz SARIÇİÇEK 87-100
Sosyal Medya ve Eğitim Etkileşimi Abstract PDF
Mehmet Fatih ÖZTÜRK, Mustafa TALAS 101-120
Kesim Hattında Süreç İyileştirme ve Etkin Tasarruf: Ağaç İşleri Atölyesine Yönelik Bir Uygulama Abstract PDF
Hakan Murat ARSLAN, Mehmet Selami YILDIZ, H. Tezcan UYSAL 121-136
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak İli Ekonomisine Etkisi Abstract PDF
Mesut ELİBÜYÜK, Yıldız GÜLER 137-159
Ekonomik İstikrar Açısından Üretim Ekonomisi ve Parasal Ekonominin Karşılaştırılması Abstract PDF
Rıdvan KARACAN, Filiz SANAL ÇEVİK 161-176
Akran Koçluğu Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi Abstract PDF
Tahir GÜR 177-188
Albert Einstein’ın İsmet İnönü’ye Yazdığı Mektubun Tarih Okuryazarlığı Çerçevesinde Türkçe Eğitiminde Kullanılması Abstract PDF
Kemalettin DENİZ, Elif KÜBELİ 189-204
Seçici Dinleme ile Not Alarak Dinleme Yöntemlerinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi Abstract PDF
Dilek CERAN 205-219
Türk Atasözlerinin Çocuk Hakları Bakımından İncelenmesi Abstract PDF
Mustafa TÜRKYILMAZ 221-236
İbrahim Efendi Konağı’nda Eski İstanbul’un Gündelik Hayatı Abstract PDF
Sevgül TÜRKMENOĞLU 237-252
Alaş Orda Partisinin Kazak Aydınlanmasına Etkisi Abstract PDF
Enver KAPAĞAN 253-265
Book and Early Period Forms – Plate and Design Relation Abstract PDF
Mesude Hülya (ŞANES) DOĞRU 267-283
Minyatür Sanatında Zaman Anlayışı Abstract PDF
Ruhi KONAK 285-303
Trigleia Ioannes Theologos Pelekete (Aya Yani) Manastırı: Tarihi, Mevcut Mimarisi ve Geleceği Abstract PDF
Erkan KAYA 305-329
Türkiye’de Kırgız Destanları Üzerine Yapılan Çalışmalar Abstract PDF
Şule GEZER 331-352
Türkiye-Yunanistan İlişkilerindeki Derin Açmaz: Pontus Meselesi Abstract PDF
Yüksel KÜÇÜKER 353-367