Vol 4, No 3 (2012)

[ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012)

[ZFWT] VOL. 4, NO. 3 (2012)

Table of Contents

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

Makedonya’dan Uzanan Türkçe Bir Köprü: ‘Köprü Dergisi’ Abstract PDF
Necati DEMİR, Nuray KAYADİBİ 7-25
Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Kamu Harcamalarının Rolü Abstract PDF
Salih BARIŞIK, Ahmet KASAP 27-52
Stratejik Yönetim Açısından Türkiye Krom Madenciliğinin Rekabetçilik Analizi: Sektörel Üstünlükler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Abstract PDF
Yücel EROL, Ali Rıza İNCE 53-72
Ahilik Kültürünün Günümüz İşletmelerinde Bilinirliği Üzerine Bir Araştırma: Gümüşhane Örneği Abstract PDF
Kürşad ZORLU, Ethem MERDAN, Özlem EGE 73-94
İlköğretimde Yabancı Dil Öğreniminde Öğrenen Özerkliği Abstract PDF
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ebru BOZPOLAT 95-114
İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Abstract PDF
Cengiz ŞAHİN, Veysel Murat TUĞRUL 115-130
Türk Atasözlerinde Doğal Çevre Algısı ve Çevre Eğitimi Açısından Önemi Abstract PDF
Ufuk KARAKUŞ, Murat KEÇE 131-145
Aktif Vatandaşlık Eğitiminin Sosyal Bilgiler Programındaki Yeri Abstract PDF
Cihan KARA, Yavuz TOPKAYA, Ufuk ŞİMŞEK 147-159
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri Abstract PDF
Nilüfer KÖŞKER 161-173
Sustainability of Traditional Housing and Way of Life in Anatolia: A Case of Korkuteli-Bozova Abstract PDF
Aslı ER AKAN, Neşe DİKMEN, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU, Pervin ŞENOL 175-189
The Application of Pate De Verre Technique with Chamotte Mud Moulds in Mother Goddess Forms Abstract PDF
Nurettin GÜLAÇTI 191-201
Kars – Kağızman (Türkiye), Gemikaya (Azerbaycan), Ulsan (Güney Kore) ve Alta (Norveç) Kaya Petrogliflerinin Benzer Özellikleri ve Motiflerine Dair Abstract PDF
Fatih İMAT, Nazim BABABEYLİ, Mustafa ÖZDEMİR, Myungga YAUNG 203-219
Suggestions on Rural Development for Tuzla River Basin (NW Turkey) Abstract PDF
Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN, Vedat ÇALIŞKAN 221-235
Türkiye’de Yetiştirilen Keyf Bitkiler İçerisinde Özel Bir Tür: Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.) Abstract PDF
Güven ŞAHİN, Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN 237-258
Sivas Kongresi’nde İki Niğdeli Abstract PDF
Osman Kubilay GÜL 259-266
Maqam in Music as a Concept, Scale and Phenomenon Abstract PDF
Seyit YÖRE 267-286
Economic Ethic in Turkish Proverbs Abstract PDF
Abdullah ÖZBOLAT 287-297
Niğdeli Visâlî ve Hamdullah Hamdî’nin Kıyâfetnâmeleri Üzerine Bir İnceleme Abstract PDF
Bekir ÇINAR 299-308
Kıbrıs Ağızlarında İyelik Eki Kökenli Şahıs Eklerinin Kullanım Alanları Abstract PDF
Gürkan GÜMÜŞATAM 309-327
Hattat Mehmet Vasfî Efendi’nin “Ḥüsn-ü Hat” Risâlesi ve Dil İncelemesi Abstract PDF
Mehtap ALPER 329-341