Vol 4, No 2 (2012)

[ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012)

[ZFWT] VOL. 4, NO. 2 (2012)

Table of Contents

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

Belçika’da Yaşayan Türk Çocuklarının Demografik Özelliklerine Göre Türkçeye Yönelik Tutumları Abstract PDF
İsmet CEMİLOĞLU, Ülker ŞEN 7-26
Oluşum Romanı Geleneği ile Günümüzdeki İzleri Üzerine Abstract PDF
Hikmet ASUTAY 27-36
Fatih Akın’ın “Kurz und Schmerzlos” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları Abstract PDF
Hikmet ASUTAY, Oktay ATİK 37-51
From Tradition to Religion: Organisational Transformation of the London Turkish Migrant Community Abstract PDF
İlkay ŞAHİN 53-78
Die Fluchwörter und Verwünschungen im Deutschen und im Türkischen Abstract PDF
Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN 79-98
H. 1269 (1852-1853) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri Abstract PDF
Recep DÜNDAR 99-122
Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları (H. 881/M. 1476) Abstract PDF
Nevzat TOPAL 123-147
Mehmed Ali Paşa’nın Anadolu’ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri Abstract PDF
Efkan UZUN 149-166
Arifi Süleymannâmesi’nde Kaftan Tasvirleri: Kanuni Dönemi Dokumaları Hakkında Bir Değerlendirme Abstract PDF
Başak Burcu TEKİN 167-191
Terceme-i Akrabâdîn’de Yer Alan Bir Mesir Macunu Terkibi Üzerine Abstract PDF
Şaban DOĞAN 193-201
Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi ve Dīvānu Lugāt–it Türk Abstract PDF
Erdem UÇAR, Mustafa Levent YENER 203-212
Toplam Kalite Yönetiminden Yöneticilerin Motivasyonuna Uzanan Yolun İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Araştırma Abstract PDF
Kubilay ÖZYER, Engin KANBUR 213-232
Konaklama Tesislerinde Kalan Ailelerin Yaşam Kalitesi Abstract PDF
Hatice ŞİMŞEK BEKİR, Hande ŞAHİN, Agah TEKİNDAL 233-246
İlköğretim Çağı Çocuklarının Mimari Obje Olarak Anıtkabir’i Algılayışı ve Biçimsel İfadesi Abstract PDF
Mehmet UYSAL, Fadimana SELVİ 247-257
İlköğretim Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılmasında Çevre Eğitiminin Rolü: Ekoloji Temelli Yaz Kampı Projesi Örneği Abstract PDF
Abdullah KARATAŞ, Gökçe ASLAN 259-276