Vol 4, No 1 (2012)

[ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012)

[ZFWT] VOL. 4, NO. 1 (2012)

Table of Contents

Editorial

SUNUŞ Abstract PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

Trabzon Yöresinde Zaman, Halk Takvimi ve Sayılı Günler Abstract PDF
Necati DEMİR 5-21
Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) Kasabalarındaki Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarına Coğrafi Bir Bakış Abstract PDF
Zeki BOYRAZ, Cabir ZEREN 23-40
On the Concepts of Feast, Banquet, Entertainment in the Book of Dede Korkut Abstract PDF
Metin ÖZARSLAN 41-51
Kayseri Konak Hamamları Abstract PDF
Celil ARSLAN 53-81
Köse Mustafa Paşa’nın Divriği’deki Hayratı Abstract PDF
Sultan Murat TOPÇU 83-97
Irak Türkmen Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Abstract PDF
Suzan TOKATLI 99-105
Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği Abstract PDF
Mustafa TALAS, Abdullah KARATAŞ 107-124
Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü Abstract PDF
Suat KOLUKIRIK 125-147
Kentler Açısından Mekânın Toplumsallığı ve Yer İsimlerinin Siyasal Yapıya Göre Değişimi: Niğde Örneği Abstract PDF
Bülent KARA 149-163
Bir Şiddet Türü Olarak Saplantılı Takip Etme Hâli Abstract PDF
Beyhan BAĞ 165-182
Sultan Abdülaziz’in İngiltere (Londra) Ziyareti Hatıra Madalyası: 19. Yüzyılda Batı- Doğu Kimlik Algılayışının Görsel Bir Özeti Abstract PDF
Başak Burcu TEKİN 183-199
Okul Öncesi Çocukların Görsel Algı Eğitimlerine Yönelik Geliştirilmiş Eğitici Oyuncakların Çocukların Görsel Algılarına Etkisi Abstract PDF
Emine Gülriz AKAROĞLU, Esra DERELİ 201-222
Son Tunç-Erken Demir Çağı'nda Nahçıvan'da Sanatkârlık Abstract PDF
Toğrul HALİLOV 223-251
Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma Abstract PDF
Rüştü ILGAR 253-267
XIX. Yüzyılda Başmakçı'da Sosyal ve İktisadi Hayat Abstract PDF
Nurgül BOZKURT 269-301
Almanya’da Yaşayan Türklerin Türkçe Dil Becerileri Üzerine Bir İnceleme Abstract PDF
Muhammet KOÇAK 303-313
Osmanlı Dönemi Mehter Teşkilatı Abstract PDF
Timur VURAL 315-330

Book Reviews

Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek Abstract PDF
Ahmet KILINÇ 331-334