Vol 3, No 1 (2011)

[ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011)

[ZFWT] VOL. 3, NO. 1 (2011)

Table of Contents

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-5

Articles

XX. Yüzyıl Başlarında Doğu Çukurova’da Fırtınalı Hayat ve Fettahoğulları Abstract PDF
Necati DEMİR 7-31
Saros Körfezi Kıyılarında Su Altı Dalış Turizmi Abstract PDF
Okan YAŞAR 33-55
Anna Seghers’in “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı” Adlı Romanında Betimlemelerin İşlevleri Abstract PDF
Gürsel UYANIK 57-66
Religion and Folk Beliefs Abstract PDF
Mustafa SEVER 67-76
Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar Abstract PDF
Bayram DURBİLMEZ 77-93
Movement Analysis of Turkish Folk Dance Type: “Bar” Abstract PDF
Nihal OTKEN 95-109
Büyük İpek Yolu ve Türk Dünyası Abstract PDF
Elbrus İSAYEV, Mustafa ÖZDEMİR 111-120
Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Dindar? Abstract PDF
Fatma Gül CİRHİNLİOĞLU, Üzeyir OK 121-141
Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler Abstract PDF
Gamze BOZKUŞ EĞRİ, Akın KONAK 143-155
Hekimhan, Kuluncak (Malatya) ve Çevresindeki Maden Üretimine Coğrafi Bir Bakış Abstract PDF
Zeki BOYRAZ 157-168
Ansprechpartner-Unterstützte Lehrmethode für Fremdsprachen Abstract PDF
Yusuf ŞAHİN 169-177
Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Abstract PDF
Hüseyin KAYA, Fatih AYDIN 179-189
Heterodoksi Bir İnanç Olarak Alevilik Abstract PDF
Mehmet Zeki DUMAN 191-209
Mevsimlik Tarım İşçileri ve Enformel İlişkiler Ağı: Giresun’da Çalışan Mevsimlik Tarım İşçileri Üzerine Bir Araştırma Abstract PDF
Kasım KARAMAN, Ali Sırrı YILMAZ 211-226
Geçit Mecmuası ve Kemal Tahir Abstract PDF
Abdullah ACEHAN 227-247
Türk ve Dünya Eğitim Tarihine Hizmet Etmiş İnsanlar Üzerine Bir İnceleme Abstract PDF
Nail YILDIRIM, Mehemmed YÜZBAŞIYEV, Emine SAKLAN, Betül ALATLI 249-270
Alanya-İncirkırı Geleneksel Kırsal Mimarisinde Doğa-Kültür İlişkisi Abstract PDF
Kemal Reha KAVAS 271-289
Kıbrıs Yöresine Ait Bir Ağıt: “Arap Ali” ve Varyantları Abstract PDF
Şevket ÖZNUR 291-302