Vol 2, No 3 (2010)

[ZFWT] VOL. 2, NO. 3 (2010)

[ZfWT] Vol. 2, No. 3 (2010)

Table of Contents

Editorial

Sunuş PDF
Necati DEMİR 1-4

Articles

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova’da Eğitim ve Öğretim Abstract PDF
Necati DEMİR 5-26
Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi Abstract PDF
Firdevs GÜNEŞ 27-38
Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara’da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve Araştırmacısı Abstract PDF
Muratgeldi SÖYEGOV 39-58
İlköğretim Okullarında Sınıf Geçme (Türkiye ve Diğer Ülkeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma) Abstract PDF
İsmail AYDOĞAN 59-70
Çevre Bilinci Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi Abstract PDF
Mustafa TALAS 71-80
Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları Abstract PDF
Mustafa SEVER 81-89
Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Anadil ve Yabancı Dilde Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Abstract PDF
İlknur PEKKANLI, Erdoğan KARTAL 91-105
Effect of Human Capital Elements on Organizational Commitment in Businesses and a Study in the Banking Sector in Kırşehir Province Abstract PDF
Kürşad ZORLU 107-130
Küreselleşme ve Eğitim Abstract PDF
Kasım KARAMAN 131-144
Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri Abstract PDF
Sultan Murat TOPÇU 145-151
Türk Kamu Yönetimi Sorunlarının Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirmesi Abstract PDF
Murat YILDIRIM 153-170
Bir Kurgu ve Eylem Biçimi Olarak Bilgi Kültürü Abstract PDF
Halis Adnan ARSLANTAŞ 171-184
Göç, Kimlik ve Edebiyat Abstract PDF
Semran CENGİZ 185-193
Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Okulları ile Amerikan Kolejlerinde Felsefe Grubu Derslerinin Öğretimi (1839-1922) Abstract PDF
Baykal BİÇER 195-211
Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Abstract PDF
Kenan Oğuzhan ORUÇ, Ertan ÇEKİN, Ali Erten TENDERİS 213-238
Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Eğitimine Yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Bünyesinde Yapılan Çalışma ve Uygulamalar Abstract PDF
Ülker ŞEN 239-253
Türk Zekâsı ve Girişimcilik Abstract PDF
Serkan GÜNEŞ 255-277
Orta Çağ Taş İşçiliğinde Palmet Motifi: Kayseri Örneği Abstract PDF
Lokman TAY 279-291