Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu

Osman Kubilay GÜL, Ülkü YANCI

Abstract


Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri Sivas konsolosu Milo Augustus Jewett’in ülkesine gönderdiği raporlar arasında Ermeniler ve özellikle Sason olayları ile ilgili olanlar Osmanlı arşiv belgeleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Jewett’in raporları genel olarak değerlendirildiğinde Ermeniler lehinde ve Türkler aleyhinde bir tutum sergilediği aşikârdır. Bu durum dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla alakalı görünmektedir. Zira yabancı güçler, bu dönemde Osmanlı topraklarında bağımsız bir Ermeni Devleti görmek istemektedirler. Jewett tam da bu amaca hizmet edecek şekilde Türkler ve Ermeniler arasında yaşanan olayları çalışmada da izah edileceği şekilde tamamen Ermenilerin masumiyeti üzerine açıklamaya çalışma gayreti içerisinde olmuş, yazdığı raporlarında bu eğilimi açıkça göstermiştir.


Among the reports sent to the country by Milo Augustus Jewett, the Consul of the United States of Sivas in the United States, the Armenian and especially those related to the Sason incidents were evaluated in comparison with the Ottoman archive documents. When Jewett's reports are generally evaluated, it is evident that he is in favor of the Armenians and against the Turks. This seems to be related to the political and social structure of the period. Because foreign powers want to see an independent Armenian state in the Ottoman territory at this time. Jewett strived to explain the innocence of Armenians entirely in such a way as to explain the events between the Turks and the Armenians in a way that would serve this purpose, and he clearly showed this tendency in his writings.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF