Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Doğal Afetlerin Ayvalı (Darende/ Malatya) Yerleşmesi Üzerindeki Etkileri

Zeki BOYRAZ, Emre BUDAK

Abstract


Bu çalışmanın konusu doğal afetlerin Ayvalı yerleşmesine etkilerini incelemektir. Çalışma alanı Malatya ilinin kuzey batısında Darende ilçesi yönetim alanı içerisinde yer alır. Kasaba, Ayvalı Tohma ve Ayvalı Çayının açmış olduğu dar-derin vadilerin yüksek derecede eğimli yamaçları ve vadi tabanları üzerinde kurulmuştur. Kasabadaki konutlar, yollar, tarım alanları toprak kayması, kaya düşmesi ve sel riski ile karşı karşıyadır. Yerleşmenin morfolojik bakımdan uygun olmayan bir sahada kurulması olası afetlerde zararı arttıran en önemli etkendir. Sonuç olarak Ayvalı kasabasında sel, Kütle hareketleri, gibi doğal afetler görülmektedir. Ayrıca yerleşmede meydana gelen doğal afetlerde zararın artmasında beşerî faktörlerin etkisi büyüktür.


This study examines the effects of natural disasters on settlement of Ayvalı. The study area is located in the administrative area of the town of Darende in the north west of Malatya province. The town was built on the high-sloping slopes and valley floors of narrow-deep valleys where Ayvali Tohma and Ayvalı creek opened. Houses, roads, farmland in the town are faced with landslide, rockfall and flood risk. Establishment of a settlement in an unsuitable morphological area is the most important factor that increases the damage in possible disasters. As a result, there are natural disasters such as floods and mass movements in the town of Ayvalı. In addition, the impact of human factors on the increase of damage in settlement natural disasters is great.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF