Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Lale Müldür’ün Kenan İllerinde Bir Adam Şiiri Üzerine Metin Dilbilim Açısından Bir Okuma Denemesi

Adem POLAT

Abstract


Bu makale Lale Müldür’ün Kenan İlinde Bir Adam şiiri üzerine genel dilbilim ve biçembilim açısından şiirin sezdirim değerini dikkate alarak bir çözümleme denemesidir. Şiirin dizgesel yapısından anlam örgüsüne kadar taşıdığı metinsel bütünlüğü, ayrı ayrı öğelerin çözümlenmesini beraberinde getirmektedir. Dilsel söylemin ifşa edilmiş bilişsel önermelerle kaynak-alıcı arasındaki ilişkide, gündelik/hazır dilde bile bir takım anlam yitimlerinin önüne geçmekte zorluk çektiği göz önüne alınırsa; şiir dili için bu daha karmaşık bir süreci beraberinde getirmektedir. Bu çalışma biraz da Lale Müldür’ün sözü edilen şiirine genel dilbilim ve biçembilim referansları açısından bakmanın yanı sıra; anlam kodlarının dilsel açıdan güçlendirilmesine yönelik bazı dikkatleri içermektedir.


This artical is an analysis essay on Lale Müldür’s ‘A Poem of Man in Kenan cities’ about general grammer and Stylistics with the notice of poem sensed degree. Carries the structure of the string up to the meaning of the poem textological integrity, brings the individual items are resolved.If it is consider to be difficult to loss of meaning even daily language in relationship between source-receiver and cognitive proposition Linguistic discourse disclosed, this brings more difficult times for the poem language.This work contains research about general grammer and stylistics mentioned Lale Müldür’s poem as well as includes some attention to the strengthening of codes of meaning in linguistic terms.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF