Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Toplumsal Bir Değer Olarak Otorite

Recep ÖZKAN, Bayram POLAT

Abstract


Güç, kudret, boyum eğdirme, emretme, itaat ettirme gibi farklı anlamlara gelen otorite kavramı üzerinde ortak bir tanım vermek oldukça güçtür. Hemen her toplumda bireylerin doğumlarıyla birlikte, bir şekilde otorite ile karı karşıya kaldıkları bir gerçektir. Bu durumun gerçekleşmesinde ise toplumların kültürel yapıları, inançları ve hukuk kuralları etkili olmaktadır. Bu enstrümanların etkisi otoritenin biçimlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada otorite kavramına yüklenen farklı tanımlar verilerek; otorite çeşitleri, otoritenin ortaya çıkışı, Otoritenin fonksiyonları, birey ve toplumsal yaşamda otoritenin yeri ve ilahi dinlerde otorite ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.


It is quite hard to find a common description on the concept of authority which has different meanings such as power, force, submission, order and obey. It is a truth that in almost every society, individuals, with their birth, confront with the authority in any way. Societies’ cultural structure, beliefs and rule of law are effective on being realized of this situation. The effect of these instruments find out the type of the authority. In this research, types of authority, appearance of the authority, the function of the authority, the place of the authority in the individual and social life and the authority relationship in the divine religion are tried to be determined being given the different descriptions of the concept of the authority.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF