Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

XVI. Yüzyıl Türkiye'sinde Ahi Adlı Yerleşmeler

İlker YİĞİT

Abstract


Ahilik siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarda oldukça geniş bir yelpazede etkinliğe sahip bir teşkilat olup kökeni ve özellikleri ile ilgili farklı disiplinlerden araştırmacılar, çeşitli değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu çalışmada ise ahilliğe farklı bir pencereden bakılmış, XVI. yüzyılda Türkiye sınırları içinde yer alan ahi adlı yerleşmelerin dağılışı ortaya konulmuştur. Söz konusu dağılış Ahilik teşkilatının mekansal etkisini göstermesi açısından önemlidir. Ahilik teşkilatı, kurumları, faaliyet ve etkinlikleriyle XVI. yüzyıl Türkiye’sine (hem şehir hayatına hem de kır hayatına) mührünü vurmuş bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Ahi adlı yerleşmelerin Anadolu’nun Türkleşmesi esnasında “uç” olarak kabul edilen batı bölgelerde diğer sahalara nazaran daha yoğun olması dikkat çekici bir durumdur.


Akhism, is an organization with efficacy in a very large spectrum in the field of political, social, cultural and economic areas, researchers from various disciplines have made some assessments related to the its origin and properties. In this study there is a different perspective about Akhism; is revealed distribution of settlements named Akhi in the scale of the XVI. Century Turkey. This distribution is remarkable for demonstrating the spatial of Akhism Organization. Akhism Organization can be seen as an institution that has hit the seal to the XVI. Century Turkey with their activities and events (both city life and rural life). Thus, it is remarkable that settlements named Akhi is more intense in the western regions which is accepted as a border during the Turkization of Anatolia than the other regions.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF