Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 3 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

İbn Fadlan’ın (Rıhletu’bni Fadlan) Seyahatnamesinde Türklüğe Bakış Açısı

Sedat BAHADIR

Abstract


İbn Fadlan Halife Muktedir döneminde, elçilerin yanında Bulgar Hükümdarı Almış Han’a halifenin mektubunu okumakla görevlendirilmiş bir seyyahtır. Ayrıca 4.000 dinarlık maddi yardım ile birlikte birçok hediyenin sorumluluğu da İbn Fadlan’a verilmiştir. Bu seyahat sırasında vermiş olduğu olumsuz bilgiler, tamamen kişisel görüşüdür. Oğuzlarla ilgili olarak birçok seyahatnameyi incelediğimizde İbn Fadlan kadar aşırıya kaçan küçümsemeye rastlamadık. 921-922 yıllarından önce ve sonra Asya’ya giden seyyahların eserleri incelendiğinde genellikle Türklerin ahlakî yönü, dürüstlük ve kahramanlıkları anlatılmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmada Oğuzlarla ilgili olarak söylenilenlerin doğru olmadığını ve şifahî rivayetlere dayandığını tespit etmeye çalıştık.


İbn Haldun was a traveller who had the duty of reading a letter from Khaliph Muktedir to Bulgarian sovereign Almış Han. İbn Haldun was also given the responsibility of 4.000 dinar of financial support and many gifts. During his travel, the negative informations that he gave are compleyely his own thoughts. When we look into many travelogues about Oghuz clan, we realize that we have never seen such insultings as İbn Haldun did. When traveller’s pieces are studied who went to Asia before and after 921-922 yeas, we see that they usually tell about Turk’s behavior, honesty and their bravery. We tried to identify that storiesabout the Oghuz clan are not true and they are only verbal romours.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF