Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 1 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Friedrich Dürrenmatt’ta Kriminal Anlatıcı (Adalet Romanı)

Zennube ŞAHİN YILMAZ

Abstract


Friedrich Dürrenmatt’ın Adalet isimli romanı yer yer postmodern bir görüntü çizer ve yapıt, kriminal bir roman örneğidir. Geleneksel roman çizgisinin oldukça dışında yer alan bu romanın anlatıcısı, romanı anlatıcı ağırlıklı incelemek için oldukça uygun bir zemin sunar. Roman, karmaşık yapısı ile sunduğu bu kurmaca dünyada zengin bir veriye sahiptir. Romanın hem başkişisi hem de anlatıcısı olan bir avukatın yaşadıkları psikolojik ve toplumsal boyutu ile irdelenmiştir. Çalışmanın temel belirleyeni pozisyonunda olan anlatıcı, bu bağlamda ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Postmodern bir kurguya sahip romanda, kaotik dünya anlatıcının konumu ve olay örgüsüne yaklaşımı ile çözüme kavuşturulmuştur.


Friedrich Dürrenmatt's novel that is named Justice, has a postmodern image and the work is an example of a criminal novel. The narrator of this novel, which is very outside of the traditional novel line, offers a fairly favorable ground to examine the novel. Novel, with complex structure, has a rich supply in this fictional world. It was examined by the psychological and social dimension of a lawyer, who was both the head and the narrator of the novel. The narrator, who is in the main position of work, has been dealt with in detail in this context. In novel as a postmodern fiction, the chaotic world has been resolved, with the narrator's position and the approach of event pattern.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF