Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 9, No 1 (2017)

Font Size:  Small  Medium  Large

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Dil Bilgisi Konularının Sıralanmasına Yönelik Bir Öneri

Umut BAŞAR

Abstract


Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi literatüründe bazı araştırmacıların dil bilgisi sıralaması örneği sunduğu ve yabancı dil olarak Türkçe öğretim setlerinde de farklı dil bilgisi sıralamalarının takip edildiği görülmektedir. Her yıl binlerle ifade edilebilecek bir kitle, İran genelinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmektedir. İran’da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde özellikle Yeni Hitit Yabacılar İçin Türkçe öğretim seti ile Yedi İklim Türkçe öğretim setinin kullanıldığı görülmektedir. Bu iki Türkçe öğretim setinin dil bilgisi öğretimi bakımından birbirinden oldukça farklı anlayışlara sahip olduğu ileri sürülebilir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı, İran’da yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere Türkçe dil bilgisi konularının Türkçe öğrenen İranlıların (Fars soylu) hazırbulunuşluk özelliklerine uygun bir şekilde sıralanmasına yönelik bir öneri sunmaktır. Bu doğrultuda, Yunus Emre Enstitüsü Tahran Türk Kültür Merkezinde üç yıllık süre zarfında hedef kitlenin dil bilgisi öğrenim süreci gözlemlenerek hedef kitlenin çeşitli sebeplerden dolayı oldukça rahat kavradıkları ve kavramakta zorlandıkları dil bilgisi yapıları belirlenmeye ve dil bilgisi konularının öğretiminde yeni bir sıralama ortaya konulmaya çalışılmıştır.


In the literature of teaching Turkish as a foreign language, it is seen that some researchers provide examples of grammar ordering and different grammar ordering is followed in the sets of teaching Turkish as a foreign language. Every year, a mass that can be expressed in thousands learns Turkish as a foreign language throughout Iran. It is seen that especially the teaching set of Yeni Hitit Yabacılar İçin Türkçe and the teaching set of Yedi İklim Türkçe are used in teaching Turkish as a foreign language in Iran. It can be put forward that these two Turkish teaching sets have quite different understandings in terms of grammar teaching. From this point of view, the aim of this study is to present a suggestion for the use of Turkish grammar topics in order with the aim of being used in the teaching of Turkish as a foreign language in Iran, in order to comply with the readiness characteristics of the Iranian (Persian origin) learning Turkish. In this direction, in Yunus Emre Institute Tehran Turkish Cultural Center, it has been tried to find out the grammar structures which the target people can understand easily and have trouble in understanding because of various reasons by observing the grammar learning process in a three-year period, and from this point, it has also been tried to introduce a new order in the teaching of grammar topics.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF