Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

‘Sosyal Acıya’ Sosyolojik Yanıtlar: Bir Sosyodise Olarak Sosyoloji

İlkay ŞAHİN

Abstract


Bu çalışma, sosyolojiyi, sosyal acıya seküler ve nesnel açıklamalar geliştiren bir sosyodise olarak ele almayı amaçlamaktadır. Sosyoloji, 19. yüzyılın başında, rasyonalitenin yarattığı sorunlardan kaynağını alan sosyal acılara bir yanıt olarak açığa çıkmıştır. Dünyayı büyü bozumuna uğratan rasyonalitenin yarattığı baskıyla, sosyal talihsizlik, eşitsizlik ve adaletsizliklere yanıt üretmek suretiyle sosyal düzeni meşrulaştıran ve makulleştiren dinsel teodiseler işlevsizleşmiştir. Böylece, bir meşruiyet krizi ve beraberinde de sosyal acılara seküler yanıtlar üretebilecek ve modern sosyal düzeni meşrulaştırabilecek yeni bir teodise ihtiyacı belirtmiştir. Neticede, sosyoloji bir sosyodise olarak açığa çıkmış, 19. yüzyılın başlarında, dinsel teodiselerin işlevsel dengi sosyodiseleri üretmeye başlamıştır. Sosyoloji tarafından geliştirilen sosyodiseler, 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar teolojik referans ve içeriklerinden soyulmuş, sosyal acı karşısında geliştirilen metodolojik, nesnel ve seküler sosyolojik açıklamalar hâline gelmiştir.


This article aims to deal with sociology as a sociodicy which offers objective and secular explanations to social suffering. Sociology emerged in the early nineteenth century in response to the social sufferings stemming from the challenges of rationality. Under the pressure of rationality, religious theodicies, which justify and legitimise the social order by offering responses to social inequalities and injustices, failed to fulfil their functions. A crisis of legitimacy and the need, therefore, for a new form of theodicy, which would offer rational responses to social sufferings and legitimise modern social order, appeared. Consequently, sociology emerged as a sociodicy and it began to offer a sociodicies, which were functional equivalent of religious theodicies, in the early nineteenth century. Sociodicies, which were offered by sociology, were stripped their theological contents and references until the second half of twentieth century, so they became methodological, objective and secular sociological responses to social sufferings.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF