Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 2 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

1 Kasım 2015 Türkiye Erken Genel Seçiminde Kadın ve Erkek Milletvekili Adaylarının Söylemlerine Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım

Fatma ÖZTÜRK DAĞABAKAN

Abstract


Politika çok geniş ve karmaşık bir alandır ve kendine ait bir kelime hazinesi vardır. Her alana ve her vatandaşa hitap ettiği için politikacı da çok geniş bir bilgi birikimine sahip olmak, aynı zamanda bu bilgi birikimini siyaset dili ile ifade etmek zorundadır. Politikacının kullandığı siyaset dili de vatandaş tarafından anlaşılır olmak zorundadır. Zaten politikacının asıl amacı da vatandaşa kendini anlatabilmektir. Bu çalışmada, 1 Kasım 2015 Türkiye Erken Genel Seçimi öncesinde kadın ve erkek politikacıların seçim söylemlerinin dilbilimsel açıdan incelenmesini amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünü oluşturan kuramsal kısımda, siyasi dilin tanımından yola çıkılarak konunun detayları ortaya konmuştur. Çalışmanın uygulama bölümünde, farklı ideolojik görüşlerden olan kadın ve erkek politikacıların seçim söylemlerinden oluşan metinler irdelenerek, kadın ve erkek adayların genel olarak dil kullanımları, ele aldıkları gündem konuları, seçmeni ikna yolları metinler üzerinden karşılaştırılarak incelenmiş, elde edilen bulgular kadın-erkek dil kullanımı bağlamında değerlendirilmiştir.


Politic is a wide and complicated field, and it has its own treasure. Politicians, addressing every field and every citizen, have to have extensive knowledge and at the same time they need to express it with political language. The language used by politician should be understandable by citizens. Anyway, the main aim of the politician is to be able to express him/herself to the citizens. This paper aims to study the election speeches in terms of linguistical aspects, done by women and men politicians before the Early Election. In the first part, corporate section reveals the details of the topic starting from the definition of political language. The implementation part of the study contains the analysis of election's speech done by women and men from different ideological views; comparison of the nominees in terms of the way of using language, the agenda topics they have; and finally, the findings will be assessed in terms of language of women and men.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF