Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 8, No 3 (2016)

Font Size:  Small  Medium  Large

Londra Büyükelçiler Konferansında Arnavutluk’un Sınırları Meselesi 1912-1913

İhsan Burak BİRECİKLİ

Abstract


I. Balkan Harbi’nden sonra Londra’da büyük güçlerin (İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya ve Rusya) büyükelçilerinin katıldığı Süferâ Konferansı toplandı. Konferans 17 Aralık 1912 tarihinde İngiliz Bakanı Edward Grey önderliğinde toplandı. Büyük güçlerin Arnavutluk üzerinde siyasi çıkarları vardı. Geniş bir Arnavutluk istemiyorlardı, onların istediği diğer Balkan devletleri (Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan) için bir tehdit unsuru olmayacak bir Arnavutluk inşa etmekti. Bu sebeple Arnavut nüfusun yaşadığı yerleri Balkan devletleri arasında paylaştırdılar. Sadece Balkan devletlerinin menfaatlerine dikkat ettiler. Sırbistan denize kıyısı ve limanı olmayan bir devlet olduğu için ticari ürün ve silahı istediği gibi satın alamıyordu. Büyükelçiler Arnavutluk’un sınırlarını belirlemek için tartıştılar. Arnavutluk sınırları işini çözmeyi Adriyatik ve Ege adaları meselesine bağladılar. Arnavutluk Devleti’nin sınırlarını çizmek için Uluslararası Sınır Komisyonları kuruldu. Bu çalışmada Londra’da toplanan Büyükelçiler Konferansı’nda Arnavutluk’un sınırlarının nasıl belirlendiği incelenmektedir.


After the First Balkan War, the Conference of Ambassadors held in London and representing the six Great European Powers. (England, Germany, France, Italy, Austria and Russia.) It began its work on 17 December in 1912 under the direction of the British secretary Edward Grey. European powers had politico-strategic interests on Albania, which cross the boundaries of Balkan States. They could not allow the establishment of bigger Albania and being a threat to the safety of the members of the Balkan Alliance (Serbia, Montenegro, Bulgaria, Greece). It has been foreseen the fragmentation of Albania between them. Thus, the Great Powers didn’t respect the sovereignty and the territorial integrity of Albania aimed at meeting its neighbors’ intentions. For example Serbia that is landlocked, with no access to an ocean and sea, has a disadvantage because it cannot easily transport and import products and guns to other parts of the world. They discussed the borders of Albania in the conference. The issue of borders connected to solving the Adriatic question and Aegean Islands problems. They established International Boundary Comissions to study the exact border. This paper aims to analyze the attitude of Great Powers on Albanian’s borders in the Conference of Ambassadors in London.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF